Sprakforsvaret
   

Artiklar från 2004 och tidigare

Ileana Schrøder: Esperanto og EU utvidelsen - Sprogforum nr 30, 2004

Olle Josephson: Att blanda språk är mänskligt och bra - Svenska Dagbladet 11/12 2004 

Östen Dahl: Språklig komplexitet - Tvärsnitt nr 4/2004

Tove Bull: Nynorsk som minoritetsspråk - Språknytt 3-4/2004 

Kjell Ivar Vannebo: Språk og makt - ledare i Språknytt 3-4/2004

Dag F. Simonsen: "Parallellspråklighet" - viktig nyorientering i norsk och og nordisk språkpolitikk - Språknytt 3-4/2004

Arne Torp: Skandinavisk nabospråkforståelse - ideal eller virkelighed? - Språknytt 3-4/2004

Lena Wahlgren-Smith: De tvåspråkiga romarna - Medusa nr 3/2004

C-E Rusk: Svenskan mår bäst, när den används - Läraren nr 25/2004

Tom Donelson: English - World Wide Language - Blogcritics Magazine 28/11 2004

Sture Allén: Rikt språk förutsättning för kritiskt tänkande - Svenska Dagbladet 25/11 2004

Hilde K. Kvalhaag: Engelsk i akademia kan gje farleg dominoeffekt - På højden, nettavis for Universitetet i Bergen 12/11 2004

Shaheen Chugtai: The role of language in Arab reforms - Aljazeera.net 8/11 2004

Martin Ystenes: Er det norske språk en treski? - forskning.no 1/11 2004

Olle Josephson: Sveriges språkpolitik håller på att kapsejsa - Svenska Dagbladet 19/10 2004

Birgit Schaffar: Från internationaliseringens andra sida - Meddelanden från Åbo Akademi 15/10 2004

Catharina Grünbaum: På Färöarna tar man orden på allvar - Dagens Nyheter 18/9 2004

Viveka Adelswärd: Blind höna hittar behändig plupp - Svenska Dagbladet 5/9 2004

Terri Kelly: From Lingua Franca to Global English - Global Envision 29/7 2004

Jochen Leffers: Denglisch in der Werbung - Komm rein und wieder raus - Spiegel Online 28/7 2004

Vivian A. Voldgaard: Do you speak Danglish? - Magisterbladet nr 15/2004

Didrik Søderlind: Heller islandsk enn engelsk - forskning.no 10/7 2004

Heinz L. Kretzenbacher: Deutsch als Wissenschaftssprache - Goethe-Institut juli 2004

Steinar Lem: Dør norsk språk? - Nationen 23/6 2004

Åsa Gabrielson: Ett land, två språk - Vi-tidningen 10/6 2004

Olle Josephson: Identitet skapas genom orden - Svenska Dagbladet 1/6 2004  

Alexandra Pascalidou: Festivalen har blivit enfaldig - Metro 18/5 2004

C-E Rusk: Vad leder reformen av studentexamen till? - Läraren 10/2004

Catharina Grünbaum: Vår andes stämma - Dagens Nyheter 18/5 2004

Gunnar Fredriksson: Svenskar talar usel engelska - inse det - Aftonbladet 17/5 2004

Bo Lindberg: Svenska språket spås framtid i reservat - Svenska Dagbladet 16/5 2004

Finn-Erik Vinje: "Der lå et folk bag, et andet berømmeligt rige". Om svesismer i unionstiden 1814 - 1905 - Språknytt 2/2004 

Ragnhild Ljosland: Haldningar till engelsk - Språknytt 2/2004

Anne Kringstad Grønvik: Behovet for økt engelskkompetanse i norsk næringsliv - Språknytt 2/2004

Olle Josephson: Olika språkkulturer möts när EU vidgas - Svenska Dagbladet 18/4 2004

Sonja Vidjeskog: Är engelska ett hot elleer en tillgång? - Henric Street Journal april 2004

Helena Öberg: Svenska som andraspråk underkänns - Dagens Nyheter 25/3 2004

Mandarin knappar in på världsspråket engelska - NSD 20/3 2004 (Bruten länk)

Sylfest Lomheim: Språket på spel - Dagbladet 10/3 2004

Pia Jarvad/Tore Kristiansen: Sprogpolitik ja tak - Universitetsavisen, Köbenhavns Universitet, 20/2 2004

Olle Josephson: Svenskans egenheter lockar språkforskare - Svenska Dagbladet 8/2 2004 

Catharina Grünbaum: Ära och ändamålsenlighet - den svenska språkvårdens historia - Dagens Nyheter 7/2 2004

Frans Gregersen: Hvorfor kan vi københavnere ikke forstå svensk når jyder kan forstå københavnsk? - Sprogforum nr 29, 2004 

Anna Hannesdottir: Nordbornas språkliga rättigheter - och skyldigheter - i Norden - Sprogforum nr 29, februari 2004

Hartmut Haberland: Hvorfor vi taler skandinavisk - Sprogforum nr 29, februari 2004

Aldís Sigurðardóttir: Danskerne og det islandske sprog - den norrøne tradition i Danmark i ett postkolonialt perspektiv - Sprogforum nr 29, februari 2004

Martina Buss: Fram med svenskan! - Sprogforum nr 29, februari 2004

Lars Anders Kulbrandstad: De øvrige nordiske språk i Norge - Sprogforum nr 29/2004

Margareta Linnér: Lust att lära - även grannspråk - Sprogforum nr 29/2004

Sally Boyd/Leena Huss: Språkplanering för svenska i Sverige: några kritiska synpunkter - Sprogforum nr 29, februari 2004

Svein Lie: Språksamarbeid i Norden - Språknytt 1/2004

Sigbrit Francke/Per-Gunnar Rosengren: Språkintresset har minskat katastrofalt - Göteborgs-Posten 12/1 2004  

Sonja Videskog: Morgondagens svenska beror på oss - Henric Street Journal januari 2004

Henrik Johansson: När engelskan tog kommandot i skolan - Tvärsnitt nr 1/2004

Jan Fidrmuc m.fl.: Le français: deuxième langue de l´union européenne? - Economie publique 2004

Johanna Parikka Altenstedt: Den svenska finskan är också en svenska - Mana 13/12 2003

Olle Josephson: Norrmän är bäst på skandinaviska språk - Svenska Dagbladet 7/12 2003

Julia Chang Bloch: Prepared to be a superpower? - The Globalist 1/12 2003

Heidi Backas: Hans sol har starka muskler - Meddelanden från Åbo Akademi 28/11 2003

Nils Hansson: Svenskan lever i Ukraina - Dagens Nyheter 19/11 2003

Sprogpolitik fra oven - Søndag Aften november 2003

Finn Kjeller: Sprogpolitik og globalisering - når pengene taler højest -Socialistisk Information nr 181, november 2003

Søndag Aften: Vi sproger dansk - november 2003

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1159&a=192429

Olle Josephson: Offensiv språkpolitik är en nödvändighet - Svenska Dagbladet 9/11 2003  

Mikael Reuter: Vi behöver samlade strategier - Hufvudstadsbladet 5/11 2003

Karin Liljequist-Rydz: Cybersvenska - hot eller nytänkande? - Kollegiet, KK-stiftelsen 26/10 2003

Bo Löfvendahl: Musikens språk är engelska - Svenska Dagbladet 19/10 2003

Sigrid Böe: Svenska språket lättare ge upp än svenska kronan - DN 12/10 2003

Merete Wagner Hoffman: Engelsk som arbejdssprog - Kommunikatøren nr 5/2003, 8/10 2003

Patric Hadenius: Dummare på engelska - Forskning & Framsteg nr 8/2003

Eric Shuetten: Det tvåspråkiga Åland - Ålands Framtid 25/9 2003

Thomas Rosenberg: Vi talar, alltså finns vi till - Åbo Underrättelser 25/9 2003  

Jan-Åke Porseryd: Slå vakt om svenska språket – Publikt 24/9 2003

Pirjo Hiidenmaa m.fl.: Finnish Elite speaks English - Helsingin Sanomat 9/9 2003

Zakaris Svabo Hansen: Færøsk før, nu og i fremtiden - HumaNetten nr 13/2003

Björn-Eric Mattson: De onda, de goda, de fula - och de nya - Språkbruk 3/2003

Marika Tandefelt: Språkvårdens marknad - Språkbruk 3/2003

Olle Josephson: Språk och politik - Språkvård 3/2003

Ulla-Britt Kotsinas: Språkets uppkomlingar - Språkvård nr 3/2003

Bo Löfvendahl: Rätt att säga ja till "euro" och nej till "jorå" - Svenska Dagbladet 24/8 2003

Ilya Spiegel: Om språkgränserna - Internationellt finlandsvenskt kulturforum 8/8 2003

David Newnham: A beginners guide to Esperanto - The Guardian 12/7 2003

Niloofar Haeri: Arabs need to find their tongue - The Guardian 14/6 2003

Bjørn Vassnes: Språkene som forsvinner - Klassekampen 4/6 2003

Ledarredaktionen: Östros har rätt - Expressen 3/6 2003

Bill Templer: Teaching the Language of the Conqueror - Z Magazine Online juni 2003

Dag Kullerud: What did you learn in school... - Dagbladet 1/6 2003

Torbjörn Fagerström: Väsjta språket eller möjligen väschta språket - Dagens Nyheter 6/5 2003

Tove Bull: Akademisk elite - kun for engelsktalende? - Aftenposten 22/4 2003

Jean Azar: Basjo, boslibo, kahpo och andra ord i svenskan - Syrianska Assyriska Akademin i Sverige 7/4 2003

Johan Lundberg: Talspråkskulturen ett lätt offer för manipulation - Svenska Dagbladet 29/3 2003

Barbro Hedvall: De talar också europeiska - Dagens Nyheter 31/5 2003

Rebecca Schwarz: Global English: Lingua Franca or Hegemony? - University of Toronto 25/4 2003

Harriet Sharp: Namn, citatlekar och okej - Språkvård nr 2/2003

Olle Josephson: Språkbruk ska värderas utifrån sammanhang - Svenska Dagbladet 1/4 2003

Sven Öhman: Chomsky - en lingvist utan språköra - Svenska Dagbladet 24/3 2003

Herman Lindquist: Frankrike slåss för sitt värde - förgäves - Aftonbladet 2/3 2003

Ulrika Knutson: Jisses, vad jag ångrar att jag inte pluggade mera! - Expressen 18/2 2003

Henrik Williams: Vem behöver fornisländska? - Dagens Nyheter 18/2 2003

Helena Englund: Engelska - Hot eller tillskott - Språkkvalitet 12/2 2003

Svenska språknämnden vill ha en lag om svenska språket - Pressmeddelande 10/2 2003

DN: Kritik mot lag om svenska pråket - DN 9/2 2003

Olle Josephson: Sverige skaffar sig en språkpolitik - Språknytt 1-2/2003

Lars Anders Kulbrandstad: Minoritetsspråk og minoritetsspråkbrukere i Norge - Språknytt 1-2/2003

Leigh Oakes: Svenskan och svenskheten - Språkvård 3/2003

Olle Josephson: EU och mångspråkigheten - Språkvård 2/2003

Mia Falk: Svenskan kommer att förändras - Språkbruk 1/2003

Sture Näslund: Är engelskan framtidens mål? - Nordisk tidskrift 1/2003

Inger Enkvist: Spanska språket minskar i Spanien - Svenska Dagbladet 16/1 2003

Joan Melià: Die Sprachpolitik auf den Balearen - Zeitschrift für Katalanistik 16 (2003), sid. 19 - 29

Björn Söderström: Programöversättning - Swedish OS/2 User Group 28/12 2002

Marie Andersson: Svenska ord tappar mark - Vertex 10/2002

Inger Lindberg: Myter om tvåspråkighet - Språkvård 4/2002

Olle Josephson: Svenskans ställning - Språkvård 4/2002

Anne Line Graedler: Engelske lånord i norsk 1950 - 2000 - Språknytt nr 3-4/2002

Stefan Lundberg: Finlandssvenskan i farozonen - Dagens Nyheter 5/11 2002

Richard Swartz: Blott Sverige svenska språket har - Svenska Dagbladet 23/10 2002

José Luis Ramirez: Till försvar för svenska språket - Immigrant-Institutets hemsida oktober 2002

Olle Josephson: Språkpolitik i fokus - Svenska Dagbladet 22/9 2002

Mia Sandvik: Växer det bananer på Island? - Universitas Helsingiensis 3/2002

Lennart Lundmark: Alla talar svenska? - Dagens Nyheter 4/9 2002

José Luis Ramirez: Språkkravet ett slag i luften - Sydsvenska Dagbladet 22/8 2002

Olle Josephson: Språkpolitisk oskuld - Språkvård 3/2002

Birgit Brock-Utne: Utdanning for alle? - Dagbladet 12/7 2002

Olle Josephson: Vi behöver prata ihop oss - Etnifiering - Clarté 4/2002

Ulf Wickbom: Ericssonspråk - Målföret 2/2002

Olle Josephson: Den som har makten över språket... - FiB/Kulturfront 4/2002

Per-Åke Lindblom: Är svenska språket hotat? - Nättidningen sourze 29/4 2002

Brit Mæhlum: Engelsk eller norsk? - Samtiden 4/2002

Anders Lotsson: Svenska som officiellt språk - IDG.se 19/4 2002

José Antonio Flores Farfán: Language revitalization, maintenance and development in Mexico: the case of the Mexicano (Nahuatl) language - World Congress on Language Policies, Barcelona 16 - 20/4 2002

Olle Josephson: Språket är tillbaka på den politiska agendan - Svenska Dagbladet 4/4 2002

Claude Piron: Linguistic communication: A Comparative Field Study - Language Problems and Language Planning, vol. 26, nr 1 våren 2002

Östen Dahl: Språkens ekologi - Forskning & Framsteg nr 2/2002

Birgit Brock-Utne: Når majoriteten blir behandlet som minoritet - bakgrunn for forskningsprosjektet LOITASA - Pedagogisk Profil 2/2002

Gunnar Fredriksson: Små språk drabbas på gott och ont - Aftonbladet 11/3 2002

Kjetil Brottveit: Vegar over språkgrensene - Forskerforum nr 2/2002

Olle Josephson: Vackra språk och fula - Svenska Dagbladet 3/3 2002

Kari Helen Partopouli: Det viktigste er ikke å vinne, men å slå svenskene - Weekendavisen 25/2 2002

Olle Josephson: Svenskans egenheter lockar språkforskare - Svenska Dagbladet 8/2 2004

Olle Josephson: Tixotropihjälpmedel berikar svenskan - Svenska Dagbladet 6/2 2002

Robert Holland: Globospeak? Questioning Text on the Role of English as a Global Language - Language & International Communication nr 1/2002

Ola Knutsson: Datorn som språkgranskare - Språkvård 1/2002

Kjetil A. Brottveit: Norsk språk håller stand - Forskerforum nr 1/2002

The Economist: The triumph of English - A world empire by other means - 20/12 2001

Olle Josephson: Öl, rock och undervisning på engelska - Svenska Dagbladet 25/11 2001

Robert Phillipson: English and the world´s languages - Humanising Language Teaching, november 2001

Stephen Baker m.fl.: The Great English Divide - BusinessWeek online 13/8 2001

Petra Francke: Varför minskar språkintresset? - Lunds universitet meddelar nr 8/2001

Eva Larsson Ringquist: Franskan - världspråk, EU-språk eller bara för fransmän (och några till) - HumaNetten nr 9 ht 2001

Hans Hägerdal: Indonesiskan - ett konstgjort språk som lyckats - HumaNetten nr 9 ht 2001

Karl G. Johansson: Varför forska om fornisländska i 2000-talets Sverige? - HumaNetten nr 9 ht 2001

Bente Maegaard: Dansk sprogteknologi - Sprogforum nr 19/2001

Jógvan i Lon Jacobsen: Føryiskt - Færøsk - Sprogforum nr 19, 2001

Michael Herslund: Sprogpolitik og sprogpolitikker - Sprogforum nr 19, 2001

Anne Holmen: Sproglig mangfoldighed - Sprogforum nr 19, 2001

Olle Josephson: Etnicitetsfällan - Clarté 2/2001

Pål Gulbrandsen m.fl.: Forstår skandinaviske leger hverandre? - Tidskrift for Den norske lægeforening nr 17/2001

Olle Josephson: Why ska we tala Swedish? - Ordfront 6/2001 juni

Bernhard Zand: Klang der Kiselsteine - Der Spiegel 28/5 2001

Lisbeth Lindeborg: Sprechen Sie Denglisch – Dagens Nyheter 17/5 2001

Robert Phillipson: English yes, but equal rights first - Guardian Unlimited 19/4 2001

John Walsh: Minority voices show strong instinct for survival - Guardian Unlimited 19/4 2001

Ulla-Britt Kotsinas: Från Ekensnack till Rinkebyska - 11/4 2001 Lärarförbundets webbplats

Robert Phillipson: Global English and local language policies: what Denmark needs - Language Problems and Language Planning, våren 2001

Maria Sundin: Våga vägra engelska - Textfixarna 2001

Anders Lotsson: Det är inte dött, det luktar bara konstigt - IDG.se 2/2 2001

Björn Forsman: Svengelska kan äventyra forskningen - Chalmers magasin 1/2001

Lena Köster Bergman: Oacceptabla skillnader - Språka loss webbplats 2001

Jørn Lund: Modersmål, nabosprog - og fremmedsprog - Tidsskrift for Den norske legeforening nr 17/2000

Gerd Elisabeth Mattsson: Svenskan i Sverige och i EU - aiic.net december 2000

Marita Bergman: Diskriminering, språk och etnicitet - Invandrarrapport nr 4/2000

Robert Phillipson: En sprogpolitik for Danmark - Politiken 6/10 2000

Jon Peder Vestad: Språkleg toleranse - Dagbladet 15/8 2000

Peter Lodenius: Sydtyrolen - det trånga rummet mellan bergen - Ny tid 9/6 2000

Ari Páll Kristinsson: Islandsk språkpolitikk - 8/5 2000

Ola Karlsson: Måste du snart tala engelska med kylskåpet? - Human IT nr 2/3 2000

Sven Öhman: Att närma sig språket - Tvärsnitt nr 2/2000

Joshua Fishman: English: The Killer Language? Or a Passing Phase? - Whole Earth våren 2000

Jan Svensson: Slå vakt om språket! - Lunds universitet meddelar nr 3 2000

Roland J-L Breton: La suprémati de l´anglais est-elle inéluctable? (Är engelskans ledarställning oundviklig?) - Unesco Courrier april 2000

Mirja Saari: Schwedish als die zweite Nationalsprache Finnlands: Soziolinguistische Aspekte - Linguistik online nr 7/2000

Charlotta af Hällström: Definitioner på några termer som används i språkvårdslitteratur - Språkbruk 1/2000

Tove Skutnabb-Kangas/Robert Philipson: The World Came to Sweden - But Did Language Rights? - Current Issues in Language & Society, nr 1/2000

W.Wayt Gibbs: Saving dying languages - Scientific American 2000

Preben Meulengracht: Den livsviktige sproghistorie (2000) - Aarhus universitets webbplats

Antti Koski/Björn I. Ohlson: Att tala skandinaviska - från "Studentbostadssamarbetet i Norden 25 år", Oy Fram AG Vasa 2000

David Crystal: Briefing: The death of language - Prospect Magazine november 1999

Hans Nyman: Engelska hotet mot svenskan i medicinen - oroande eller ofarligt - Läkartidningen nr 43 1999

Solveig Ståhl: Internationella kontakter granskas: Cocktailavtal eller isbrytare - Lunds universitet meddelar nr 11/1999

Karen Risager: Globalisering og internationalisering - venner eller fjender? - Sprogforum nr 13, 1999

Vemund Venn: Fransk språkdebatt med sterke politiske overtoner - Universitetsavisa nr 13/1999

Kirsten Rask: Dogmedansk - Politiken 5/9 1999

Mathias Pålsson: Kan man folkomrösta om ett språks framtid? Exemplet rätoromanskan i Schweiz - HumaNetten nr 5/99

Solveig Ståhl: English spoken - fast ibland hellre än bra - Lunds universitet meddelar nr 7/1999

Phaswane Mpe: Language policy and African language publishing in South Africa - Bellagio Publishing Newsletter, nr 25, juli 1999

Henrik Williams: Obegripligt idag  – Forskning & Framsteg  1/7 1999

Olle Josephson: Ävro eller jorå? - FIB-Kulturfront nr 5/99

Catharina Grünbaum: Ett språk i trångmål - Språkbruk nr 2/1999

Olle Josephson: Tala svenska i skolan! - Clarté 2/99

Peter Gärdenfors: Om språkets uppkomst - Tvärsnitt nr 2/1999

Ola Karlsson: Mail och site - betydelseförändringar av engelska lånord - Svenska datatermgruppen 2/4 1999

Birgit Brock-Utne: Norsk truet som fagliterært sprog? - Dagbladet 25/3 1999

Robert Phillipson: Engelsk i globaliseringens tidsalder - Sprogforum 1999

Michael Herslund: Dansk som "det andet sprog" (1999) - Modersmaalet.dk 

Birgit Falck-Kjellquist: Om Bohusläns dialekter - Språknytt nr 1/1999

Jørn Lund: Nordisk sprogsamarbejde - på nye betingelser - Språknytt nr 1/1999

Gun Widmark: Varför Varin ristade - Forskning & Framsteg 5/98

Per-Åke Lindblom: Försvara svenska språkets ställning - Nya Arbetartidningen juni 1998

Åsa Moberg: Alla ord behöver inte finnas - Aftonbladet Söndag 14/6 1998

Tevita O. Ka´ili m.fl.: Can we become Tongan without speaking Tongan? - Planet.Tonga, först publicerad i Si´i Le´o E Peau, maj 1998

Jan Anward: Ett oändligt antal ord? - Finanstidningen 24/4 1998

DaBitch: Mjölk ger starka barn - Cap & Design mars 1998

Fritz Åberg: Moderna museet - Målföret 1/98

Mogens Berendt: Om amerikansk sprogimperialisme - från "Pax Americana. Den amerikanske drøm." Kbh. 1998

Max J. Castro: The Future of Spanish in the United States - Vista Magazine september 1997

Jan Løvfall: Bruk av norsk og engelsk språk i norsk reklame - Språknytt nr 3/1997

Tove Bull: Universiteta og norsk skriftkultur - Tromsøflaket 23/7 1997

David Rothkopf: "In Praise of Cultural Imperialism?" - Foreign Policy, Number 107, Summer 1997, pp. 38-53

Oddvar Nes: Etymologien - vitskapen om ophavet till orda - Språknytt nr 2/1997

Mikael Nyberg: Talar du brysselska? - Aftonbladet 19/4 1997

John Horvath: Die Lingua Franca des Netzes - webbplatsen Telepolis 24/3 1997

Olle Josephson: Finlandssvenska rön - Svenska Dagbladet 26/1 1997

Ann-Marie Ivars: Vi måste odla vår trädgård - Yliopisto 19/1996

Mikael Reuter: Är jag svensk eller finne? - Språket lever! Festskrift till Margareta Westman 27/3 1996 

James Crawford: Seven Hypotheses on Language Loss: Causes and Cures - Stabilizing Indigenous Languages 1996

Jens Allwood: Vad är språk - Språk i fokus, Studentlitteratur 1995, sid. 13 - 23

Olle Josephson: Engelska som skolspråk utarmar svenskan - Svenska Dagbladet 20/8 1995

Jan Anward: Varför äldre människor ogillar språkförändringar - Finanstidningen 14/6 1995

Rainer Enrique Hamel: Conflictos entre lenguas y derechos lingûísticos: perspectivos de análisis sociolingüistico - Alteridades 1995

Per-Axel Wiktorsson: Språket i landskapslagarna - Sveriges äldsta litteratur - The Art Bin 1995

Mikael Reuter: Finlandssvenskan i EU -  29/11 1994 Forskningscentralens webbplats

Francine Girard m.fl.: Ny språklov i Frankrike - Språknytt nr 4/1994

Odd Engström: Det flerspråkiga Europa - Littera (Gleerups förlags tidning) nr 2 1994

Susanne Bergstrand: Mot högre studier med hjälp av engelskan - Littera (Gleerups förlags tidning) nr 1 1994

Sinimaari Ranki/Bo Sandelin: Internationalisering eller amerikanisering av den svenska nationalekonomin? - Ekonomisk debatt nr 4/1993

Henning B. Hansen: Jean de France genopstået i dataverdenen - Berlingske Tidende 10/3 1993

Helen Uri/Dag F. Simonsen: Hva syns skoleelever om anglonorsk? - Språknytt nr 4/1991

Birgitta Lindgren: Hur många ord finns det i svenskan? - Språkvård nr 3/1989

Jens Allwood: Språken i Sverige - igår, idag, i morgon - Kommunerna och invandrarna 1988

Lars S. Vikør: Kan språk styrast og planleggjast? - Språknytt nr 3/1978

George Orwell: Politics and the English language – Horizon april 1946

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 11/3 2019