Sprakforsvaret
   

Tvåspråkiga lösningar ger enspråkiga

Nu när kommunalvalet närmar sig, börjar rådgivarna om hur finlandssvenskarna bör ordna sin språkstrategi röra på sig igen. Ville Niinistö (VN 13.09.12) och en grupp från Samlingspartiet i Raseborg (Burtsov, Korhonen, Larinen, Soivio, VN 15.09.12) förespråkar tvåspråkiga skolor som det enda saliggörande för Svenskfinland. Enligt Niinistö isolerar sig finlandsvenskarna, vilket torde vara en nyhet för de flesta. Finlandssvenskarna har ju alltid varit erkänt utåtriktade, i synnerhet öppna för impulser från Sverige, ursprungslandet för deras språk, men också för intryck från Europa och sist och slutligen från hela världen. Den som kastar en blick på den politiska situationen i dagens Finland, blir genast varse att de isolationistiska krafterna inte finns bland finlandssvenskarna, utan på helt annat håll.

Både Niinistö och och samlingspartisterna i Raseborg ägnar inte en tanke åt svenskans utsatta läge i dagens Finland. Trycket från det nationella majoritetspråket finska är så starkt att tvåspråkiga lösningar förr eller senare övergår till enspråkighet, dvs finskan tar över. Därför är det viktigt för att svenskan ska fortsätta att finnas som ett levande språk i Finland att det finns miljöer, bl a skolmiljöer, där den fyller alla funktioner och täcker alla domäner. Det bör t ex alltid talas svenska på rasterna och på sportplan; det hör till skolmiljön och skolkulturen.  Detta sker knappast i tvåspråkiga skolor.

Men det är inte bara språket det gäller.  Sammanbunden med språket är den finlandssvenska kulturen, som staten oftast inte vill vidkännas, men som icke desto mindre existerar.  Den kan föras vidare till nästa generation endast i en helsvensk skola.  Att tvåspråkiga skolor ska kunna förmedla två kulturer är ett absurt krav, som faller på sin egen brist på realism.

Ville Niinistö och den samlingspartistiska gruppen som uttalat sig i Västra Nyland saknar till synes verkliga insikter i hur språk fungerar i ett samhälle och hur språk och kultur är sammanflätade. Deras åsikter utgör därför inget bidrag av värde till en seriös diskussion.

Lars Malmberg
Kandidat för Sfp
Ingå

(Publicerad i Västra Nyland 20/9 2012 - här med författarens tillåtelse)