Sprakforsvaret
   

Länkar

Denna länksamling försöker i första hand att understödja Språkförsvarets allmänna målsättning, nämligen att bekämpa engelskans expansion på svenskans bekostnad inom allt fler domäner, men denna inriktning griper samtidigt in i många andra frågor. Skicka gärna förslag på relevanta länkar till Språkförsvaret.

 

Svensk språkvård

Språkvård i andra länder

Språkpolitik

Mellannordisk språkförståelse och samarbete

Språkkunskaper och -inlärning

Språkstatistik

Nationella minoritetsspråk i Sverige och Norden

Dialekter

Nationella minoritetsspråk i Europa

Hemspråk

Enskilda språk och dialekter

Planerade språk

Hotade språk

Språkhistoria

Etymologi

Lingvistik

Språkfilosofi

Ordlistor och lexikon

Översättningsverksamhet

Språkteknologi

Länksamlingar

Liknande organisationer som Språkförsvaret i andra länder

Andra organisationer

Diskussionsgrupper

Nätdagböcker (bloggar)

Personliga språksidor

Kuriosa

Övrigt

 

(Det tematiska arkivet, som innehåller enskilda dokument, alltifrån insändare till avhandlingar, är indelat på ett liknande sätt.)