Sprakforsvaret
   

Språkteknologi

 

Babylon Pro-5.0 - kommersiellt översättningsprogram med eller utan ordbok. När det gäller svenska, finns det dock bara en ordbok från engelska till svenska.

Center for Sprogteknologi är knutet till den humanistiska fakulteten vid Köpenhamns universitet. "Centret skal bidrage til undervisningen på Københavns Universitet og på andre universiteter efter aftale. Centret skal herudover fortsat være en drivende kraft i at sikre god sprogteknologi til danske brugere - og andre brugere af dansk sprog."

På den svenska webbsidan copypastecharacter.com går det snabbt och enkelt att hämta specialtecken och foga in i en text (t.ex. tecknet ‡ ). Det finns en Twittersida där man kan läsa mer, och som nyhet en Iphoneapplikation.

Dictionary.com har ett nätbaserat översättningsprogram, som översättter mellan engelska och en rad andra språk, dock inte svenska.

European Association for Machine Translation (EAMT) är en icke-kommersiell organisation, som vill understödja den växande gemenskapen människor som är intresserade av maskinöversättning och översättningsverktyg, inklusive användare, utvecklare och forskare i denna livsdugliga teknologi.

Freedict - ett program, som översätter mellan svenska och engelska. Knutet till University of Liverpool.

Gate2home  – med detta program kan du skriva på mer än 60 olika språk på en vanlig dator som är uppkopplad till Internet. Gate2home fungerar alltså som en webbaserad skrivmaskin. Du behöver aldrig mer svära över att ett tangentbord utomlands saknar de kära bokstäverna å, ä och ö.

Googles översättningstjänst, Google Translate, har nu även införlivat svenska. Det innnebär att du kan göra råöversättningar mellan svenska och en lång rad andra språk: arabiska, danska, engelska, finska, kinesiska, norska, ryska, tyska med flera.

GramTrans  har utvecklats av Eckhard Bick från Syddansk Universitet och översätter bl.a. mellan danska, norska och svenska. Programmet kan t.o.m. översätta mellan danska/engelska och esperanto.

Institution för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet undervisar i språkteknologi och datorlingvistik, som är ett brett och tvärvetenskapligt område där språk- och datavetenskap möts. Målet är att utveckla verktyg för att hantera mänskligt språk för att underlätta kommunikationen mellan människor och människor och datorer emellan. Språkteknologer utvecklar verktyg för bl.a. automatisk översättning, stavnings- och grammatikkontroll, dokumentklassificering, och sökmotorer på Internet.

ITranslate4.eu är en internetbaserad maskinöversättning, som översätter mellan många språk, däribland svenska. Användaren kan utöva inflytande vad gäller översättningarnas kvalitet.

Viggo Kann, professor i datalogi - med ett genuint intresse för det svenska språket -  vid KTH Stockholm, har varit involverad i många språkteknologiska projekt.

Katalanskt översättningsprogram - Generalitat de Catalunya har tagit fram ett översättningsprogram mellan katalanska och spanska, engelska, fransk, tyska, occitanska och den aranesiska varianten av occitanskan. Aranesiska räknas som minoritetsspråk i Katalonien.

Language Software Reviews - denna webbsida ägnar sig åt granska och jämföra program för språkinlärning liksom översättningsprogram.

Language Technology World är enligt egen utsago den mest omfattande informationstjänsten och kunskapskällan på internet om det breda urval teknologier, som sysslar med det mänskliga språket.

Lost in Översättningsbyrå - Copypanthers driver en översättningsbyrå och har gjort ett litet översättningsspel som visar hur galet det kan bli om man gör maskinöversättning.

Machine translation - initierad artikel på engelska från Wikipedia om maskinöversättning. Den svenska versionen är knappt påbörjad ännu.

Maskinöversättning - en introduktion. Författaren slår fast att 1) maskinöversättningsprogramvara är en intressant teknologi för översättare; 2) maskinöversättningsprogramvara tillåter översättning av mer text på kortare tid; och 3) maskinöversättningsprogramvara reducerar kostnaderna för översättningar. Språk: engelska, tyska och franska.

My Vocab är en språktjänst på nätet. Man kan ladda ner tjänsten direkt i mobilen och där träna på ord och ordförståelse på ett smart sätt, utifrån de texter man valt själv. Tjänsten är en betaversion för mobiltelefoner med javastöd (MIDP 2.0).

Norsk dokumentasjonssenter for språkteknologi uppgifter är att säkerställa att forskningsresultat, textsamlingar och verktyg blir tillgängliga på både nationell, nordisk och internationell basis.

PROMT-Online - detta ryska översättningsprogram, som naturligtvis också finns i en kommersiell version,  håller mycket hög klass.  Det översätter mellan ryska, engelska, spanska, franska, italienska och portugisiska. PROMT har också utvecklat ett översättningsprogram mellan litauiska och engelska och vice versa.

Reverso - ett mycket bra maskinöversättningsprogram, som översätter mellan spanska, engelska, franska och tyska. En gratisversion är knuten till El Mundo. Rekommenderas.

Språkteknologi.se - Språkteknologi (som ibland även kallas datalingvistik) är ett brett och tvärvetenskapligt område där språk- och datavetenskap möts. Det handlar om hur människans språk är uppbyggt och hur en dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk. Målet med språkteknologi är att förenkla och förbättra kommunikationen mellan människor och mellan människor och datorer.

Språkverktyg - Myndigheten för skolutveckling förtecknar ett antal språkverktyg - se bl.a. Gate2home. Förteckningen kommer säkert att växa med tiden.

Språkvis - Språkteknologisk vismansrapport har utarbetats av Krister Lindén, Kimmo Koskenniemi och Torbjörn Nordgård på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, som erhöll rapporten sommaren 2006. Rapporten innehåller en tioårsplan med syfte att göra de nordiska länderna till en ledande region i språkteknologi. I rapporten anges Språkrådet och de andra nordiska språkvårdsorganen som nyckelaktörer. Det framhålls också att vi måste sprida insikten till allmänhet och politiker att språkteknologi har en nyckelposition för att bevara och upprätthålla våra språk och vår kultur.

Stava, version 2.5 är ett program, som genomför stavningskontroll av svensk text.

Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) producerar löpande kunskapsspäckade och förklarande publikationer om internet och internetanvändning. De är gratis att beställa och kan också laddas ner i PDF-format.

Surfplatta.com startades för att skapa en mötesplats för människor som gillar att läsa, surfa och ställer höga krav på mobilitet och teknik. Målet är att hålla sidan levande och användarvänlig genom att låta dig vara med och skapa den.

Symbolsms  – här kan man lära sig hur man kan använda sms med bilder och symboler och läsa mer om projektet, ”Messa med symboler”, som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.

Systran 5.0 - för översättning mellan svenska och engelska och vice versa. Programmet har vissa luckor, men det är ändå bra att det finns. Ett program som också översätter mellan svenska och tyska, spanska, franska, ryska, italienska och finska efterlyses.

Windows Live är en ny översättningstjänst på nätet - också en konkurrent till Googles översättningstjänst. Den översätter texter upp till 500 ord och mellan engelska och en rad andra större språk - alltså inte svenska.

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 21/8 2012)