Sprakforsvaret
   

Övrigt

 

1000 europeiska jobb enbart för engelsktalande har sammanställts av Europeiska Esperantoförbundet.

Babels torn - mailinglistan för språkintresserade föräldrar till flerspråkiga barn.

Cross-language relevance assessment and task context - Jussi Karlgren och Preben Hansen har skrivit en avhandling på engelska om att man lättare förstår facktexter, om man läser dem på sitt modersmål än på ett främmande språk.

Deutsche Akademie anordnar intensivkurser i tyska i små undervisningsgrupper, bl.a. i Berlin, och tillhandahåller även en gratis webbaserad kurs i tyska.

Dia-e-logos - en flerspråkig tjänst för de sociala vetenskaperna inom området "kunskap och välfärd".

Dubbning inte bra för konkurrensen - den här krönikan av Johan Staël von Holstein i Metro den 25/10 2004 lägger vi inte ut i "Artikelarkiv", eftersom vi då också vore tvungna att lägga ut alla bemötanden, som ligger i anslutning till artikeln. Vi sympatiserar naturligtvis med alla kritiker.

Dubbningshemsidan av Daniel Hofverberg för dem som älskar dubbning på svenska.

Europaparlamentets tolkar - "Europaparlamentet har ofta liknats vid Babels torn ur språksynpunkt. Utan kommunikation kunde inte Babels torn byggas vidare. Men Europaparlamentet har inte samma problem. Skillnaden är tolkarna." (Länkar)

European Centre for Modern Languages har 33 medlemsstater. ECML är ett samarbetsorgan inom EU om undervisningen i moderna språk. På sidan finns också en rapport om organiseringen av undervisningen i moderna språk i Sverige - rapporten är på franska.

Falkman Råd & Retorik utbildar sedan 1986 företag och organisationer i retorik – konsten att övertyga. I utbildningen används en varumärkesskyddad modell "Falkmans Trappa" för disposition och arbetsmetod för att förbereda och hålla tal, skriva brev och artiklar eller möta massmedia.

Folkmun.se - både för ordvrängare och vanligt folk - denna webbplats drivs av David Eriksson och samlar på ord och uttryck, som kan vara lite speciella.

Kurser.se hjälper dig som söker kurser och kortare utbildningar.  Språkkurser och en del skrivarkurser förtecknas också här.

Language futures Europe (Na cànanan Eòrpach san àm ri teachd) samlar länkar om språkens framtid i Europa - om språkpolitik, mångspråkighet, globala språkstrukturer och engelskans dominans. Bortse i detta sammanhang från att webmastern både är anti-demokrat och anti-rasist. Att reda ut detta är en helt annan historia.

Language Realm – syftet är att erbjuda komplett, aktuell information om språkyrken, särskilt översättning och tolkning, språk i sig, liksom resurser för språkyrkesmänniskor och studenter.

Lutmans språklåda - ett forum för svenska språket. (Bruten länk)

Melinska Stenografförbundet organiserar stenografer i Sverige. Stenografi, egentligen "sammanträngd skrift", är en skrift med speciella tecken som gör att man skriver lättare och snabbare än med vanlig skrift. Den som är språkintresserad brukar fascineras av hur det stenografiska systemet samarbetar med språkets och ordens uppbyggnad.

Mål & Mæle är en populärvetenskaplig tidskrift om språk och språkbruk: "Det spænder over det hele, fra det mindste lille komma og den smarteste apostrof - til det største: vil dansk overleve den amerikansk-engelske syndflod af nye ord og udtryk? Og hvem bestemmer egentlig over sproget?"

Nuckö gymnasium är ett populärt svenskspråkigt gymnasium i Estland.

Pons Montanus var en oregelbundet utkommande bulletin i språkfrågor, som utkom med omkring 80 nummer. Utgivare var Torbjörn Broberg, som dog i cancer 2003. Han var aktiv in i det sista. Vi låter detta stå kvar som en erinran.

Projekt Runeberg arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet. Tyvärr blandas svensk och engelsk text på samma sidor i stället för att skapa två olika språkversioner.

Regional Language Network - kommersiell engelsk sida, men även på elva andra europeiska språk, däribland svenska. Syftet är "att framhålla värdet av att kommunicera med kunder och utlandskontakter på deras modersmål för ökad konkurrenskraft".

Retorikportalen - en samlingsportal för ämnet retorik med syftet att marknadsföra och utveckla ämnet retorik tillsammans med dess medlemmar. På portalen finns det idag ett retoriklexikon, ett svenskt-latinskt lexikon, retorikartiklar, uppsatser, avhandlingar och e-böcker med mera.

Retoriksidan är en handbokssida, men innehavaren "hoppas att sidan dessutom ska vara underhållande eftersom den enda stora dödssynden inom retoriken är att vara tråkig."

Tove Skutknabb-Kangas har förtecknat all referenslitteratur, som hon har använt i sina publikationer i språkfrågor alltsedan 1988. Bibliografin innehåller 4500 poster, 100000 ord och upptar 255 sidor i Times Roman 12.

Språka loss är en en webbplats, som handlar om språkets tillgänglighet. Den "vänder sig till dig som är journalist, läromedelsproducent, författare, informatör, bibliotekarie eller lärare - till dig som vill påverka andra människor med skriftspråket".

Språkvårdarna Lorentzen & Nilsson menar att grunden för att lyckas förmedla ett budskap är att "till fullo behärska de språkliga uttrycksmedlen".

Swea - temanummer om språk. Svenskar i förskingringen i Paris gläds åt svenska språket.

Svenska namn säger sig vara Sveriges största namnsajt. Där kan man hitta ett namn till sitt barn, läsa fakta om tusentals namn och kolla 100-i-topp-listan.

Textfixarna är ett språkkonsultföretag som arbetar med textredigering, utbildning, skribentuppdrag och översättning. Textfixarna deltar i större språkvårdsprojekt, men gör även fristående uppdrag. Inte heller har gruppen fallit i farstun för engelskan.

Trasten är ett bokförlag, vars målsättning är att förse svenska barn och ungdomar med översättningar av litteratur från Afrika, Asien, Latinamerika och de delar av Europa som normalt inte är representerade i den svenska bokutgivningen. I sitt manifest påpekar Trasten att 73 procent av alla översättningar av barn- och ungdomsböcker år 2004 skedde från engelska – de enda utomeuropeiska språk som översattes till svenska var japanska (mangaserier!) och hebreiska.

U.S.English, Inc. kämpar för att göra engelska till USA:s officiella språk. På delstatsnivå har 28 delstater, d.v.s. drygt hälften av alla delstater, redan antagit engelska som officiellt språk och flera andra delstater överväger liknande lagstiftning. Organisationen har 1, 8 miljoner medlemmar och är mycket inflytelserik. Den passar inte riktigt in under kategorin ”Liknande sidor som Språkförsvaret i andra länder”, eftersom den inte slår ”underifrån”.

Uttalande av Arno Lagrange i anslutning till ett val i Wikimedia, i vilket han pläderar för mångspråkighet och påtalar de fördelar som de med engelska som modersmål har i diskussioner, där engelska används som lingua franca. Språk: svenska.

World Digital Library - UNESCO och 32 samarbetande institutioner lanserade i slutet av april 2009 World Digital Library, en webbplats, som kommer att rymma unikt kulturellt material från bibliotek och arkiv från hela världen. Webbplatsen kommer att innehålla manuskript, kartor, sällsynta böcker, filmer, ljudupptagningar, tryckalster och fotografier. Materialet är tillgängligt helt fritt. Språk: arabiska, engelska, franska, kinesiska, portugisiska, ryska och spanska.

Vulkan - denna webbtjänst, som lanserades den 15/11 2007, gör det möjligt för alla att helt kostnadsfritt ”skapa sin egen bok direkt i webbläsaren och sälja denna bok i tryckt såväl som digital form”. Webbplatsen kraschade strax efter lanseringen, men fungerar återigen.

(Denna sektion uppdaterades senast den 23/9 2020)