Sprakforsvaret
   

Språkfilosofi

Språkfilosofi är den del inom filosofin som sysslar med språket. Även om filosofer talat om språket ända sedan Platons dagar  fick den inte en särställning inom filosofin förrän på 1800-talet genom den s.k. språkliga vändningen. Wikipedia-artikel, kortfattad på svenska, men utförligare på andra språk, exempelvis engelska och isländska.

 

(Denna sektion skapades den 4/3 2008)