Sprakforsvaret
   

Andra organisationer

 

ADAWIS är en sammanslutning av tyska vetenskapare, särskilt från den naturvetenskapliga sektorn, som värnar om tyskan som vetenskapligt språk. Man påpekar att engelskan visserligen har stor betydelse som lingua franca inom den vetenskapliga världen, men detta får inte leda till att det tyska språket helt trängs ut från det tyska vetenskapsområdet.

Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning instiftades 1985 i Uppsala. Sällskapets uppgift är att stimulera till och sprida resultaten av forskning rörande svenskt språk. Uppgiften fullgörs först och främst genom att sällskapet årligen utger tidskriften Språk och stil (t.o.m. 1990 under namnet Nysvenska studier).

Ess - examinerade språkkonsulter i svenska tillhandahåller bland annat en databas där man kan söka efter språkkonsulter med lämplig inriktning till olika språkvårdsuppdrag.

Gruppen for Lokalisering af Frit Programmel til dansk är en hemsida för översättare av gratisprogram till danska.

Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes, grundad i Paris 1931, är den enda internationella mångspråkiga sammanslutningen av lärare i levande språk. Federationen samarbetar med UNESCO och representeras som s.k.  NGO hos Europarådet.

Forbundet Kommunikation og Sprog är en fackförening i Danmark, som verkar inom området kommunikation och språk, oavsett om det gäller försäljning, marknadsföring, rådgivning, kulturförståelse, språkuppgifter, översättning etcetera. Det är ingen vanlig fackförening, eftersom den ockå engagerar sig i dansk språkpolitik.

Föreningen Svenskar i världen är en nätgemenskap, som vänder sig till 400000 utlandssvenskar och deras vänner. Svenska språket är ofta på tapeten i dess diskussionsforum.

Kansalliskielten tukiyhdistys ser som sin uppgift att stärka Finlands båda nationalspråks, finskans och svenskans ställning, samt den nordiska samhörigheten och den kulturella gemenskapen mellan språkgrupperna speciellt bland dem som har finska som sitt modersmål.

Lingofriends är en portal för människor som vill lära sig eller lära ut ett språk eller bådadera. Tjänsten är gratis och vänder sig kanske främst till språkintresserade ungdomar.

Linguapax är en icke-statsunderstödd organisation, som ägnar sig åt att bevara och befrämja språklig mångfald världen över. Dess huvudsyfte, vilket framgår av själva namnet, består i att samla språkliga gemenskaper runtom i världen kring uppfattningen att språk, som oumbärliga verktyg för identitet och kulturella uttryck är oskiljaktiga från fred och interkulturell förståelse som målsättningar.

Nynorsk mediesenter, som berättar att ”stolt nynorsk er visjonen for Nynorsk mediesenter. Her finn du meir om visjonar og mål for verksemda, om bumerket vårt -  løvetanna -  og forteljinga om korleis Nynorsk mediesenter vart til.”

OLAC, d.v.s. Open Language Archives Community, är ett internationellt samarbete mellan institutioner och individer som skapar ett världsomspännande virtuellt bibliotek med språkliga resurser genom att: (i) utveckla samförstånd kring den bästa nuvarande praktiken i fråga om att arkivera språk digitalt; (ii) utveckla ett nätverk av samverkande förvaringsställen och tjänster för att för att förvara och skapa tillgång till sådana resurser. Det är en mycket imponerande språklig resurs med över 300 000 poster.

Riksföreningen Sverigekontakt är en medlemsorganisation med medlemmar över hela världen: svenskar, svenskättlingar och icke-svenskar förenade i sitt intresse av Sverige, det svenska språket och kulturen.

RML2future är ett nätverk som strävar efter att stödja mångspråkighet och språklig mångfald i Europa med ett starkt fokus på regionala språk och minoritetsspråk  (RML = regional and minority languages). Dess viktigaste syfte består i att befrämja EU:s målsättning om mångspråkighet, enligt vilken varje EU-medborgare borde lära sig ytterligare två språk förutom sitt modersmål. Språk: tyska och engelska.

Språkens Hus – ett center för språkstörning och flerspråkighet –   är en fristående verksamhet som tillhandahåller information kring språkstörning hos flerspråkiga barn och också erbjuder föreläsningar, även vad gäller läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga.

Språklärarnas Riksförbund, f.d. Riksföreingen för Lärarna i Moderna Språk (LMS), har 25 lokalföreningar i Sverige och ingår också i FIPLV. LMS ger ut medlemstidningen Lingua.

Tankesmedjan Magma presenterar sig som en partipolitisk obunden och trovärdig röst i den finländska samhällsdebatten. Den är både opinionsbildande och strategiskt långsiktigt arbetande med uppgift att värna om det svenska i Finland. Målsättningen är att identifiera, analysera och bilda opinion kring frågor med relevans för det svenska och tvåspråkigheten.

Textservice är ett språkföretag med ett stort antal översättare, tolkar, språkinstruktörer, avskrivare, konsulter och dtp-proffs. Dessutom finns det en intressant artikelavdelning på webbplatsen.

Tungomålsgillarna är tänkt att vara en plats för alla som vill verka för en rik, fantasifull och för alla begriplig svenska. Till webbplatsen hör ett forum där utrymme finns för att bolla frågor och svar, kommentarer och spaningar kring språket.

Sprogforeningen af 1880 - föreningens syfte är att gagna det danska språket och den dansk kulturen i Sønderjylland.

Svenska Institutet sprider kunskap om Sverige, inklusive svenska språket, i utlandet.

UniLang - huvudsyftet med UniLang Community är att tillhandahålla en webbplats, där människor som är intresserade av språk kan komma samman, diskutera öppet och hitta resurser, som gäller språk, lingvistik och översättningar.

Vigdís Finnbogadóttir institutet för främmande språk är ett forskningscenter vid Islands universitet och arbetar inom den humanistiska fakulteten. Institutet fungerar som forskningsforum för de lektorer som har anknytning till främmande språk, klassisk filologi och översättningsvetenskap. Sedan den 1 oktober 2001 har institutet äran att få bära namn efter Vigdís Finnbogadóttir, Islands president 1980-1996.

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 12/3 2022)