Sprakforsvaret
   

Tematiskt arkiv

Språkförsvaret använder tre indelningsgrunder för att sortera alla dokument. Den första indelningsgrunden är efter typ av dokument. Detta betyder att avhandlingar och uppsatser, artiklar, debattartiklar och insändare, notiser, positiva nyheter och "unikt material" (refuserat eller nyskrivet material) sorteras in i olika arkiv. Detta var en naturlig indelningsgrund, då hemsidan inte var särskilt omfattande, men som ensam indelningsgrund ger den inte tillräcklig överblick. Därför har typarkiven kompletterats med ett författararkiv, ett tematisk arkiv och ett kronologiskt arkiv, "Senaste uppdateringar". Detta innebär att de flesta alster på Språkförsvaret återfinns på minst tre ställen på hemsidan

Att ordna ett tematiskt arkiv är en grannlaga uppgift. Sorteringen sker efter subjektiva kriterier: det gäller att hitta det typiska för varje dokument. Vad fokuserar det på? Vilket är dess viktigaste tema?

De flesta brev (utom några få längre argumenterande brev) ligger endast i brevarkivet. Kom gärna med kritik och konstruktiva ändringsförslag angående uppläggningen till Språkförsvaret.

Under varje tema (se rubrikerna nedan eller vänstermenyn) har alstren sorterats kronologiskt och stigande, d.v.s. det äldsta dokumentet ligger längst ner. Gå vidare genom att klicka på någon av rubrikerna! Dokumenten öppnas antingen i eget fönster, eller så länkas du vidare till en webbsida.

 

******

 

Övergripande analyser av svenska språkets ställning i Sverige

Svensk språkpolitik

Betänkandet "Värna språken", inklusive remissvar

Betänkandet "Mål i mun" 2002 och mottagandet av detta

Svenska kontra engelska som vetenskapligt språk på Sveriges universitet och högskolor

Språksituationen inom högskolan i övriga Norden

Svenskans ställning inom EU

Engelskans expansion på svenskans bekostnad/Engelska i tid och otid

Engelska som första undervisningspråk i Sverige

De moderna språkens ställning i Sverige

Svenska som komplett och samhällsbärande språk/Bevara det svenska språket

Språkpolitik på andra håll

Engelskans ställning på andra håll

Finlandssvenskan

Mellannordisk språkförståelse

Dialekter i Sverige och Norden

Minoritets- och majoritetsspråk 

Språkkrav på invandrare/Svenskan och invandrarspråken

Mångspråkighet/Hotade språk

Enskilda språk

Planerade språk

Språkkunskaper och –inlärning

Språkfilosofi

Lingvistik

Språkens uppkomst/Språkhistoria

Etymologi

Språkstatistik

Språkvård/Språkriktighetsfrågor

Språkteknologi i allmänhet

Domännamn och e-postadresser

Namngivning och reklamspråk

Övrigt

 

(Om du är intresserad av ett visst tema, betänk att även "Länkar" är ordnade tematiskt.)