Sprakforsvaret
   

Svenska kontra engelska som vetenskapligt språk på Sveriges universitet och högskolor

Per-Olof Eliasson: "Undervisning på svenska är inte realistiskt" – Universitetsläraren 6/5 2024

Paulina Neuding: Värna svenskans ställning på högskolan – Svenska Dagbladet 31/3 2024

Per-Olov Eliasson: Debattbok: "Begränsa engelska i högskolan - Universitetsläraren 7/3 2024

Därför pratas engelska på svenska universitet - Programmet Språket 4/3 2024

Ola Håkansson/Peter Svensson: "Studenter lär sig sämre på engelska" - Forskning & Framsteg 1/2 2024

Ny bok om anglifieringen av högre utbildning: "På engelska förstår jag ungefär" – Morfem förlag 12/1 2024

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Svenska högskolor ligger inte i Njuv Jårk – Expressen 8/1 2024

Magnus Henrekson: Hotet mot svenskan som akademiskt språk  – Kvartal 2/1 2024

Per-Olof Eliasson: Vem förvånas över att svenska studenter är sämre på engelska? – Universitetslraren 12/10 2023

Mattias Pleijel: Studenter klarade bättre att plugga på svenska i stället för engelska – Sveriges Radio Vetenskapsradion 18/9 2023

Anders Lundberg: Svenska programmeringsstudenter lär sig bättre på svenska - Sweclockers 15/9 2023

Fler avhopp och sämre resultat med undervisning på engelska – KTH 15/9 2023

Karin Lindström: Sämre resultat när studenter fick lära programmering på engelska – ComputerSweden 14/9 2023

Fler avhopp från kurser på engelska –  Göteborgs-Posten/TT 14/9 2023

Sämre resultat när studierna var på engelska – forskning.se 14/9 2023

Jens Borneman: Fler avhopp från kurser på engelska – Aftonbladet/TT 14/9 2023

Olle Bälter m.fl.: English-medium instrruction and impact on academic performance: a randomized control study – De Gruyter 11/9 2023

Catrin Lundström: Nu blir engelskan ett hot mot demokratin – Aftonbladet 2/8 2023

Magnus Henreksons tacktal och föredrag i samband med mottagandet av Språkförsvarets hederspris 2022 - 22/4 2023

Påhl Ruin: Nya studenter klarar inte av den akademiska engelskan – Ämnesläraren 16/1 2023

Eva Forslund/Magnus Henrekson: Varning: Forskare väljer bort svenska –  Svenska Dagbladet 13/1 2023

Hans-Åke Mossberg: Engelskan tar över allt mer på svenska lärosäten - SVT Nyheter 8/4 2022

Hyeseung Jeong/Tuba Inal: Spridningen av engelska är inte nödvändigtvis en anglifiering av svensk universitets- och högskolemiljö – Universitetsläraren 25/3 2022

Espe Løkland-Stal/Tor Arne Fanghol: Svensk på vikende front, engelsk dominerer stadig mer på lærestedene – Khrono 21/2 2022

Per-Olov Eliasson: Engelskan dominerar alltmer inom akademin – Universitetsläraren 17/2 2022 

Svenskan tar över allt mer på svenska lärosäten - Chalmers 4/2 2022

Ny rapport om engelskans ställning i akademin  – Institutet för språk och folkminnen 2/2 2022

Allt fler högskolekurser på engelska – Ttela/TT 2/2 2022

Hans Malmström/Diane Pecorari: Språkval och internationalisering – Rapporter från Språkrådet 19 2022

Ulrika Knutsson: Forskning på engelska ett problem för svensk demokrati – Sveriges Radio 5/9 2021

Susanne L-A: "Det pågår en fördumning på svenska universitet" –  Språkförsvarets nätdagbok 13/2 2021

Minskat VR-stöd kan hota svenskan som vetenskapligt språk – Institutet för språk och folkminnen 22/11 2020

Tim Roberts: The language barrier excludes foreign doctoral candidates – Universitetsläraren 11/6 2020

Linus Salö: Fjuttig engelska eller mossig svenska – Tidningen Curie 9/3 2020

Linus Salö: Rusta studenter med användbart språk – Tidningen Curies gästblogg 11/2 2020

Kajsa Skarsgård: Marknadslogiker gynnar engelskan i högskolan – Universitetsläraren 17/12 2019

Helena Östlund: Doktorander behöver mer stöd i att skriva på engelska – Tidningen 6/11 2019

Daniel Gunnarsson: Vi behöver forskningspublicering på svenska – Tidningen Curie 5/11 2019

Helena Östlund: Från personliga beskrivningar till faktaspäckat språk – Tidningen Curie 4/11 2019

Daniel Gunnarsson: Är forskningspublicering på svenska hotad? – bloggen "Vertikals" 19/8 2019

Monika M Ringborg: Svenska eller engelska som undervisningsspråk?  – bloggen MMR – Monika M Ringborg  19/12 2018

Björn Forsberg: Engelska allt vanligare som undervisningsspråk –  Universitetsläraren 18/12 2018

Linus Salö: For language or for knowledge – varför sammanfatta forskning på svenska? – Kungl. Tekniska högskolan 28/3 2018

Per-Olof Eliasson: Sverige utnyttjar inte sina förutsättningar som kunskapsnation – Universitetsläraren 31/1 2018

Kajsa Skarsgård: Lärosätenas hantering av språkfrågor varierar stort - Universitetsläraren 24/10 2017

Forskarspråket har blivit krångligare – Karolinska Institutet 5/9 2017

Elisabet Andersson: Efter larm om "skräckvälde" – skarp kritik mot Konsthögskolan – Svenska Dagbladet 10/7 2017

Per-Åke Lindblom: Svenska universitet och högskolor som antagit en språkpolitik – Språkförsvarets nätdagbok 24/6 2017

Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor – Institutet för språk och folkminnen 21/6 2017

Susanna Karlsson: Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor – Rapporter från Språkrådet 8,  juni 2017

More parallel, please! – ny nordisk rapport om parallellspråkighet - Nordiskt samarbete 5/5 2017

Den nordiska gruppen för parallellspråkighet: More parallel, please Sprogbrug i internationaliseringsprocesser – Avslutningsrapport 5/5 2017

Kajsa Skarsgård: Detaljerna viktiga i årets nya högskoleord – Universitetsläraren 19/1 2017

Teresia Borgman: Ge språkfrågor mer plats i forskarutbildningen - Tidningen Curie 11/1 2017

Ann Bergman m.fl.: Låt inte engelskan helt ta över forskningen – Svenska Dagbladet 26/11 2016

Per-Olov Eliasson: Nytt managementspråk flyttar makt från forskare – Universitetsläraren 27/10 2016

Ingrid Carlberg: Jakten mot rampljuset skapade skandalen – Dagens Nyheter 7/9 2016

Sara Nilsson: Populära rankningar väcker kritik – Tidningen Curie 6/9 2016

Fanny Forsberg Lindell/Anna Victoria Hallberg: Bra att humanister skriver på engelska – Svenska Dagbladet 24/6 2016

Sveriges Lantbruksuniversitet: Språkliga riktlinjer för SLU och Språkpolicy för SLU  – 21/6 2016

Staffan Eng: Grant eller bidrag – vad ska det heta? – Tidskriften Curie 20/6 2016

Ann Steiner: Humaniora hotas från flera håll – Svenska Dagbladet 8/6 2016

Johan Östling: Bildningens bro på väg att brista - Svenska Dagbladet 31/5 2016

Olle Josephson: Varför should svensk academia vara på Swedish? – Svenska Dagbladet 29/5 2016

Siv Engelmark: Högskolorna som kallar sig University – Tidningen Curie 17/5 2016

Anders Svensson: Respons lyfter vetenskapliga texter på engelska – Språktidningens blogg 5/4 2016

Linus Salö: Går det att prata om vetenskap på svenska? – Forskning  & Framsteg 14/3 2016

Duellen: Är engelskan för dominerande i svenska utbildning och forskning? – Universitetsläraren 19/2 2016

Peter Letmark: Universiteten tappar svenskan – Dagens Nyheter 4/12 2015

Kalle Holmqvist: Akademisk guldgruva - nu på klickavstånd – Aftonbladet 8/5 2015

Linnea Hanell: Att skriva i en oföregången genre – Linneas språkblogg 29/12 2014

Språkpolicy Linnéuniversitetet  – 19/11 2014

Per-Åke Lindblom: Svenska universitet och högskolor som antagit språkdokument - Språkförsvarets nätdagbok 20/10 2014

Frans Gregersen (red.): Hvor parallellt Om paralellspråkighet på Nordens universitet - Nordisk Ministerråd hösten 2014

Lunds universitets språkpolicy – 19/6 2014

Michael Cimbritz: Begreppens betydelse - om facktermer i populärvetenskapliga avhandlingssammanfattningar – Linnéuniversitetet vt 2014

Per-Olov Eliasson: Indraget stöd kan minska publiceringar på svenska - Universitetsläraren nr 2/2014

Per-Olov Eliasson: Studenter saknar facktermer på svenska - Universitetsläraren nr 2/2014

Eva Barkeman: Citeringskulturen påverkar forskningen - Tidningen Curie 6/2 2014

Ricki Neuman: Billiga nätkurser hotar svenska högskolor - Svenska Dagbladet 18/12 2013

ACSIS styrelse: Öppet brev med anledning av Vetenskapsrådets beslut att ta fram en avvecklingsplan för sitt stöd till ett antal humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter i Sverige - 6/12 2013 

Hur stämmer VR:s indragna tidskriftsstöd med språklagen? - Språkrådet 5/12 2013

Jonas Björck: Vi vill bidra till bra spridning av forskningsresultat- Curie 2/12 2013 

Olle Josephson: Vetenskapsrådet trotsar språklagen - Svenska Dagbladet 2/12 2013

Vetenskapsrådets svinhugg på humaniora - bloggen Arkeologi i Halland 29/11 2013

Christer Gummeson: Studenterna saknar svenska språket - campi KTH:s personalnyheter 28/11 2013

Maria Ågren/Elisabet Engdahl: Gör konsekvensanalys innan tidskriftsstödet avskaffas - Curie 27/11 2013 

Fredrik Persson-Lahausen: Det finns goda skäl att bevara de vetenskapliga tidskrifterna - Sydsvenska Dagbladet 27/11 2013 

Dekanerna för de humanistiska och med dem jämförbara fakulteterna i Sverige: Öppet brev till Vetenskapsrådet angående avveckling av tidskriftsstöd - 26/11 2013

Per-Olof Eliasson: Många citeringar behöver inte betyda bra forskning - Universitetsläraren nr 17/2013

New Public Management och vetenskapens tillstånd - bloggen "Flyktlinjer marginalanteckningar" 25/11 2013

Fredrik Charpentier Ljungqvist: Vetenskapsrådet avvecklar sitt tidskriftsstöd - Stockholms universitets studentkår 25/11 2013

Kjell Jonsson/Christer Nordlund: Besparing kräver mer analys - Västerbottens-Kuriren 23/11 2013 

Namninsamling mot Vetenskapsrådets styrelsebeslut om indragning av ekonomiskt stöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter - Språkförsvarets nätdagbok 23/11 2013

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Vetenskapsrådets styrelse om successiv avveckling av tidskriftsstöd - 22/11 2013 - också publicerat på journalisten.se 25/11 2013 och i Tidningen Kulturen 26/11 2013

Minskat VR-stöd kan hota svenskan som vetenskapsspråk - Språkrådet 22/11 2013 

Marie Demker: En bref: Vetenskapliga tidskrifter på svenska mister stöd - bloggen "Vänstra stranden" 21/11 2013 

Kim Salomon: Vetenskapsrådet krymper utrymmet för mångfald - Svenska Dagbladet 21/11 2013

Lydia Farran-Lee: Nedläggning av tidsskrifter kan göra humanioraforskningen irrelevant - Sveriges Radio Kulturnytt 19/11 2013 

Torsten Kälvemark: Forskningstidskrifter offras av rättviseskäl - Aftonbladet 18/11 2013

Björn Lundberg: Till tidskrifternas försvar - blogg knuten till tidskriften Scandia 18/11 2013 

Rasmus Fleischer: Så dödar man fri forskning - Expressen 16/11 2013 

Stefan Amirell:Från tidskriftsstöd till tidskriftsdöd - Riksbankens Jubileumsfond debattforum - november 2013

Clas Barkman: Tidskrifter hotas av nedläggning - Dagens Nyheter 15/11 2013 

Tidskrifter mister viktigt stöd - Svenska Dagbladet 15/11 2013

Språkpolicy vid Karlstads universitet – 24/10 2013

Språkpolicy Högskolan Dalarna – 23/9 2013

Språkpolicy för Umeå universitet - 18/12 2012

Språkpolicy – Mittuniversitetet 30/10 2012

Arne Wittlöv m.fl.: Jakt på citat skadar forskningen - Svenska Dagbladet 10/4 2012

Språkpolicy för Södertörns högskolas officiella dokument (antagen 2011)  – Kvalitetshandboken, sid. 27

Marielouise Samuelsson: Ansökan om befordran får skrivas på svenska - Universitetsläraren nr 16/2011

Språkpolicy vid Stockholms universitet - 29/9 2011

JO: Anställningsansökningar på högskolan får skrivas på svenska - Språkrådet 6/9 2011

Mats Widgren: Engelska eller svenska som forskningsspråk? Båda! - egen blogg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 3/9 2011

Riksdagens ombudsmän (JO) ger Språkförsvaret rätt - Språkförsvarets nätdagbok 2/9 2011

Riksdagens ombudsmän (JO): Tillämpning av språklagen (2009:600) i fråga om krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara skrivna på engelska - 31/8 2011

Per-Åke Lindblom: Om rätten att forska på svenska - Språkförsvarets nätdagbok 19/5 2011

Östen Dahl: Rätt att forska på svenska? - Lingvistbloggen 26/4 2011

Marielouise Samuelsson: Rankinglistorna blir fler oavsett vad kritikerna tycker - Universitetsläraren nr 6 2011

Lena Ekberg: Det måste löna sig att skriva på svenska - också - Tentakel 22/2 2011

Det behövs riktlinjer för svenska och engelska - Universitetsläraren nr 1/2011

Mer engelska vid universiteten - men svenskan lever kvar - pressmeddelande från Uppsala universitet 16/11 2010

Hedda Söderlundh: Internationella universitet - lokala språkval: Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer - Uppsala universitet, doktorsavhandling 5/11 2010 

Om undervisning på engelska - några bidrag från en konferens - rapport från Högskoleverket november 2010

Cecilia Christner Riad: Bra på engelska räcker inte - Forskning & Framsteg nr 6/2010  

Språkpolicy för Malmö Högskola – 10/10 2010

Språkpolicy  – Sveriges lantbruksuniversitet 27/9 2010

Bertil Janson: Högskolor JO-anmälda för krav på engelska - Vertex.nu 4/6 2010 

JO behandlar Språkförsvarets anmälan mot tre högskolor - Språkrådet 4/6 2010 

Språkpolicy för KTH 2010 - Kungliga Tekniska högskolan 2/6 2010 och engelsk version

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Kommentar till tre högskolors yttranden - 30/5 2010  

När engelska blir undervisningsspråk: Att tala och bli förstådd viktigare än att tala korrekt - pressmeddelande från Stockholms universitet 27/5 2010

Sölve Ohlander: "A little more action please!" - GU Journalen 10/5 2010

Jonas Nordin: Tanklösa riktlinjer hinder för forskare - Svenska Dagbladet 29/4 2010  

HSV anmäler Högskolan Kristianstad för engelsk kursplan - Språkrådet 20/4 2010

Rektor Göteborgs universitet: Yttrande över anmälan avseende krav på engelska i samband med universitetets anställningsansökningar och befordringsärenden - beslut 19/4 2010

Göteborgs universitet/Naturvetenskapliga fakulteten: Yttrande angående anmälan angående krav i samband med universitetetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 19/4 2010

Rektor Sveriges Lantbruksuniversitet: SLU:s yttrande över anmälan från Per-Åke Lindblom m.fl. angående krav på engelska i samband med universitetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 19/4 2010

Kungliga Tekniska Högskolan: Begäran om utredning och yttrande över anmälan från Per-Åke Lindblom m.fl. - 19/4 2010

Ranking av universitet en global värdekamp - webbplatsen norden 16/4 2010

Akademiska ranglistor ska avspegla nordiska kvaliteter - webbplatsen norden 15/4 2010  

Leif Lewin: Vikingar med vinklig engelska - Svenska Dagbladet 14/4 2010

Anmälan mot Högskolan Kristianstad med anledning av examinationen på en kurs - Högskoleverket 7/4 2010 

Peter Vinthagen Simpson: Universities quizzed over English requirement - The Local 23/3 21010

Gunnar Gällmo: Högskolor JO-anmäls - bloggen "Esperanto med omnejd" 23/3 2010

Engelska eller svenska? - pressmeddelande från Språkrådet 8/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Anmälan till JO angående krav på engelska i samband med universitetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 23/2 2010

Dokumentation från Högskoleverkets konferens den 24/11 2009 - Språkförsvarets nätdagbok 20/1 2010

Niklas Skeri: "SLU följer inte språklagen" - Upsala Nya Tidning 14/1 2010

SLU ser över engelska krav på ansökningar - Språkrådet 13/1 2010

Arne Jarrick: Svar till Språkförsvaret angående Vetenskapsrådets beslut att upphöra med stöd till språkgranskning - 13/1 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Svar till Sveriges Lantbruksuniversitet gällande krav på engelska i samband med anställningsansökningar m.m. - 12/1 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till Vetenskapsrådet om avskaffandet av bidrag för språkgranskning av tidskriftsartiklar på främmande språk - 4/1 2010

Språkplan för teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsverksamhet åren 2010 - 2013 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 2010

Lina Kalmteg: KTH skapar språkpolicy - Svenska Dagbladet 29/12 2009

Charlotte West: Swedish funding bodies: 'Apply in English' - The Local 23/12 2009

Elisabeth Askebro Hansson: Svar från SLU angående krav på engelska i samband med anställningsansökningar med mera - 14/12 2009

Marielouise Samuelsson: Undervisa på engelska väcker många frågor - Universitetsläraren nr 20/2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till SLU angående kravet på engelska i samband med anställningsansökningar med mera - 3/12 2009

Undervisning på engelska i svensk högre utbildning - hur undviker vi negativa effekter? - sammanfattningar inför Högskoleverkets konferens 24/11 2009 (publicerade 16/11 2009)

Claes Ohlsson: Tar vi språk och språkkunskaper för givna? - presentation vid företagsekonomisk ämneskonferens vid Handelshögskolan i Stockholm 11-12/11 2009

Marielouise Samuelsson: "Vi behöver forska mer och gnälla mindre" - Universitetsläraren nr 17/2009

JO-beslut om tillämpning av språklagen; fråga om krav på att ansökningar ska vara skrivna på engelska - Riksdagens ombudsmän - JO 27/10 2009

Håkan Soold: "Lärare ska använda sitt bästa språk" - Campi KTH:s personaltidning 20/10 2009

Språkpolicy vid Stockholms universitet - 29/9 2011

Handelshögskolan i Stockholm: Policy regarding English as a working language at the Stockholm School of Economics, SSE – 2009

Ola Nordebo: Värna svenska språket på universiteten - Västerbottens-Kuriren 29/7 2009

Ylva Hasselberg: En liten fotnot i historien - Clarté nr 2/2009

Jonas Nordin: Fördelningsmodellen Web of science är principiellt ohederlig - Dagens Nyheter 24/6 2009

Per-Olof Eliassson: Modell för bibliometri kan inte användas? - Universitetsläraren nr 10/11 2009

Jonas Nordin: Vetenskapsrådet lät integriteten gå före - Svenska Dagbladet 17/6 2009

Jonas Nordin: Kvantitetshysterin hotar humaniora - Axess nr 4/2009

Eva Barkeman: Här är bibliometriindikatorn - Tentakel 1/6 2009

R. Tomas Palo: Meriteringssystem som utarmar vetenskaplig mångfald - Tentakel 1/6 2009

Marielouise Samuelsson: Undervisning på engelska oftare i Norden än i Europa - Universitetsläraren nr 9/2009

Språktillämpning vid Högskolan i Borås - Högskolan i Borås 10/3 2009 och Språk i styrelsen 22/4 2009

Åsa Hernborg Axelsson: Annorlunda lärande när undervisningsspråket är engelska - Skolportalen 27/2 2009

Victor Z. Hahn: Internationalisering inte alltid av godo - Lundagård 24/2 2009

Johan Örjes: Vetenskap på svenska - Länstidningen Södertälje 23/2 2009

John Airey: Science, Language, and Literacy: Case Studies of Learning in Swedish University Physics - Uppsala universitet februari 2009 (med sammanfattning på svenska)

Marie Bergström: Få svenskar på masterprogram - Svenska Dagbladet 12/2 2009

Språkpolicy för Lunds Tekniska Högskola för perioden 2009 - 2011 - antagen 5/2 2009

Jonas Nordin: Historisk tidskrift i nutid och framtid. Några reflektioner över läsarsynpunkter, bibliometri och Open Access - Historisk tidskrift nr 4/2008

Lenita Jällhage/Ann Persson: Sverige lockar allt fler utländska studenter - Dagens Nyheter 19/11 2008

Högskolerektorernas svar om engelskans plats i högre utbildning - Språkförsvarets nätdagbok 5/10 2008

Håkan Carlsson/Marianne Hällgren: Inventering av bibliometrisk verksamhet vid svenska lärosäten - Göteborgs universitet 23/9 2008

Jonas Nordin: Stolligt poängsystem drabbar humaniora - Svenska Dagbladet 28/8 2008

Kurser på engelska för doktorander på engelska - Språkförsvarets nätdagbok 8/8 2008

Språkpolicy för Lunds Tekniska Högskola - rektorsbeslut den 2/6 2008

Johan Bergendorff: Välkomna till Bolognaklubben - den jämförbara högskolan? - Sveriges Radio P1 86 2008  

Niklas Jogsten: De internationella ekonomerna - en undersökning om engelskans påverkan på ekonomer - Uppsala universitet, C-uppsats vt 2008

Per-Åke Lindblom: Är de nordiska språken hotade som akademiska språk? - inledning vid IMPLAN-konferensen i Oslo, 2 -3/5 2008 - också publicerad som Are the Nordic Languages Threatened as Academic Languages? - publicerad i "Language and Power", sid. 283 - 288, Mkuki na Nyota Publishers Ltd, 2009

Högskoleutbildning på engelska ökar - Sydsvenska Dagbladet 24/4 2008

Förslag till språkpolicy för Umeå universitet - Umeå universitet, arbetsgruppen för utarbetande av språkpolicy 9/4 2008

Erland Jansson (redaktör): Vetenskapsengelska - med svensk kvalitet? - utgivare Språkrådet m.fl. mars 2008

Curt Isaksson: Allt fler avhandlingar skrivs på engelska - Universitetsläraren nr 2/2008

Torsten Arpi: Svenska på undantag - Göteborgs universitets webbplats 14/1 2008

Södertörns högskola: Handlingsplan för språkpolitik - 20/12 2007

Per-Åke Lindblom: Det behövs en ny högskoleförordning - Qvartilen december 2007

Marianne Watz: Håll svenskan levande som akademiskt språk - Tentakel nr 10/2007

Per-Åke Lindblom: "Känslan är att studenterna bara är brickor i ett spel" - Vertex nr 8/2007 och under annan rubrik i Lithanian nr 3/2007 samt i Soda nr 5 oktober 2007

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Förslag till språkpolitik för den svenska högskolan - 12/10 2007

Marianne Watz (m): Motion om det svenska språkets ställning - 11/10 2007

Per-Åke Lindblom: Modersmål bäst för inlärning - Språktidningen nr 2/2007

Pristagare utsedda till nytt översättningspris - STINT 2/10 2007

Pia Rehnquist/Therese Thomassson: Utländska studenter kostar miljoner - Sydsvenska Dagbladet 29/9 2007

Anders Flodström: Engelska som undervisningsspråk - inte nationalspråk - Högskoleverkets webbplats september 2007

Stina Lyles: Universitetskansler förevisar ytlig vetenskapssyn - bloggen Anmärkaren 19/9 2007

Catharina Grünbaum: Vi tänker bättre på svenska - Dagens Nyheter 26/8 2007

Anders Lotsson: Svenska bytes mot pidgin - IDG.se 20/8 2007

Ledarredaktionen: Anders Flodström har nästan rätt - Upsala Nya Tidning 17/8 2007

Per-Åke Lindblom: Sammanfattning på svenska? - Språkförsvarets nätdagbok 10/8 2007

Ledarredaktionen: Järnkanslern - Dagens Nyheter 7/8 2007

Per-Åke Lindblom: Har studenter alltid rätt att examineras på svenska? - Språkförsvarets nätdagbok 16/7 2007

Danshögskolan: Svar på rundbrev till universitet och högskolor - 19/6 2007

Kungliga Konsthögskolans språkpolicy - Utbildningsnämnden 11/6 2007

Björn Malmström: Hela världens lärosäte - Svenska Dagbladet 20/5 2007

Olle Josephson: Svenskan behöver vetenskapsorden - Svenska Dagbladet 19/5 2007

Martin Jönsson: Engelska på universitetet - bloggen "Med fingrarna i Ekorrhjulet" den 7/5 2007

Verksamhetsberättelse från fakultetens språkgrupp för perioden 2005-10-01 - 2006-12-31 - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet 17/4 2007

Malin Sandström: Är det odemokratiskt att bedriva forskning på engelska? - bloggen Vetenskapsnytt 3/4 2007

Ledarredaktionen: En svensk är smartast på svenska - Katrineholms Kuriren 1/3 2007

Karlstads studentkår: Svenska ska vara undervisningsspråket vid universitetet - 27/11 2006

Karin Virgin: Utbildning på engelska väcker heta känslor - Civilingenjören 10/2006

Wilhelm Tunemyr: Engelska som undervisningsspråk - utarmning eller internationalisering? - Chalmers kårtidning Tofsen 5/2006

Eric Lindesjöö: Vår strävan måste vara tvåspråkighet - Universitetsläraren 17/2006

Barbara Czarniawska: Språket både öppnar och sätter gränser - Universitetsläraren 16/2006 

Erika Svantesson: "Svenskan hotas av svengelskan" - Dagens Nyheter 20/10 2006 

Erika Svantesson: "Bra med undervisning på båda språken" - Dagens Nyheter 20/10 2008

Mälardalens högskola: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 12/10 2006

Stockholms universitet: Angående språksituationen vid Stockholms universitet - 11/10 2006

Högskolan i Borås: Rundbrevet lämnas obesvarat - 6/10 2006 

Åsa Clara Åhlander: Engelska tar över på utbildningarna - Campus 3/10 2006

Gomorron Sverige: Är svenska språket hotat? - debatt mellan Horace Engdahl och Mikael Parkvall 27/9 2006 (länk till videoinspelning)

Niklas Skeri: Engelskan tar över på högskolan - Upsala Nya Tidning 20/9 2006

Uppsala universitet: Ert rundbrev till Sveriges universitet och högskolor - 19/9 2006

John Airey/Cedric Linder: Inte en fråga om vilket språk som är bäst - Universitetsläraren 14/2006 

Olle Käll: Svar till rektor för KTH: Bevare oss för framtidsvisionen - Universitetsläraren 14/2006 

Chalmers: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/9 2006 

Kungliga Tekniska Högskolan: Vi tycker inte att vi kan svara på enkäten - 15/9 2006

Sigbrit Francke: Engelska som utbildningsspråk - Högskoleverkets webbplats, 13/9 2006 

Henrik Rahm, ämnesföreträdare för svenska, Högskolan Kristianstad: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 11/9 2006 

Lunds universitet: Svar på frågor gällande språksituationen vid högskola och universitet - 11/9 2006

Kåre Bremer: Vetenskapsengelska - Rektor Kåre Bremers kommentarer till aktuella händelser 11/9 2006 

Högskolan i Halmstad: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 8/9 2006 

Karlstads universitet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 8/9 2006 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet: Svar på rundbrev angående språksituationen vid högskolan - 5/9 2006

Blekinge Tekniska Högskola: Svar förfrågan 51-1064/05 - 1/9 2006 

Naturvetenskapliga Fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet: Yttrande angående Språkförsvarets förfrågan - 31/8 2006

Örebro universitet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 30/8 2006 

Lärarhögskolan i Stockholm: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 29/8 2006 

Högskolan i Gävle: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 23/8 2006

Högskolan Kalmar: Högskolan har inga synpunkter - 23/8 2006 

Karolinska Institutet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 23/8 2006 

Gösta Regnell: Förlorade trettio procent i effektivitet - Universitetsläraren 13/2006 

Hilde Nybom: Språklig elegans eller simpel kommunikation - Universitetsläraren 12/2006 

Anders Flodström: Ett gemensamt globalt språk är det viktigaste - Universitetsläraren 12/2006 

Per-Olof Eliasson: "Engelska på universitet är en väldigt viktig fråga" - Universitetsläraren 12/2006

Röda Korsets högskola: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/8 2006

Högskolan Väst: Högskolan Väst avstår från att svara på rundbrevet till Sveriges högsskolor - 16/8 2006 

Dramatiska institutet: Språksituationen vid Dramatiska institutet - 15/8 2006 

Sveriges lantbruksuniversitet: Svar från SLU på rundbrev till Sveriges högskolor - 15/8 2006

Teologiska högskolan Stockholm: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 15/8 2006 

Växjö universitet: Svar på högskoleenkät - 8/8 2006

Kungliga konsthögskolan: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/7 2006

Språkförsvaret: Rundbrev till Sveriges högskolor den 8/7 2006 med följebrev 

Lennart Frantzell: Lund säger nej, nej nej! - bloggen "Det progressiva USA" 20/6 2006

Kerstin Berminge: Riskabelt att förslumma svenskan - Gamla Motvallsbloggen 18/6 2006

Elisabeth Sundin: "Falla i farstun för det utländska" - Universitetsläraren 14/6 2006

Göteborgs universitet: Språkpolicy för Göteborgs universitet - antagen den 8/6 2006 

Karin Carlsson/Sven Halldin: Natursvenskan förtvinar - Språkvård 2/2006

Björn Melander/Mats Thelander: Så tar man livet av ett språk - Språkvård 2/2006 

Christian Berggren: Slå vakt om Linnés tvåspråkiga tradition - Universitetsläraren 10-11/2006 

Olof Somell: Svar till Victor Nieto - 16/5 2006

Victor Nieto: Brev till KTH:s studentkårs ordförande - 15/5 2006

Victor Nieto: Varför jag inte deltar på KTH:s diplomutdelning den 24/5 2006 - 11/5 2006

Anders Flodström: Svar från KTH till Olle Käll - 2/5 2006

Torbjörn Fagerström/Kristina Julin: Undervisningsspråk på Sveriges Lantbruksuniversitet/Svar till Olle Käll - 27/4 2006 

Olle Käll: Brev till KTH - 25/4 2006

Maria Näslund: Engelskan på KTH känns rätt krystad - Expressen 24/4 2006

Olle Käll: Är svenska fortfarande huvudspråk på Sveriges Lantbruksuniversitet? - 20/4 2006 

svt.se nyheter: Starka reaktioner mot tvång på engelska - 20/4 2006 

Gomorron Sverige: Allt fler universitet undervisar på engelska - 18/4 2006 diskussionsutskift

GU först i landet med språkpolicy  - GUJournalen 11/4 2006

Kerstin Norén: Engelska påverkar oss mer än du tror - GUJournalen 11/4 2006

Camilla Beskow: That is what we in Sweden call Kurslitteratur - Karlstads studenttidning Citrus 23/3 2006 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 7/2 2006

Anna-Lena Bucher: Utveckla terminologin - en förutsättning för forskningens internationalisering - Tvärsnitt 1/2006

Kerstin Norén: Universiteten väljer språk - Språkvård nr 1/2006

Bengt Hansson: Vägar till internationalisering - Tvärsnitt 4/2005

Harald Gustafsson: Var finns det internationella - och vad ska vi med svenskan till? - Tvärsnitt 4/2005

Pia Köhlmyr/Arne Olofsson: Är nykläckta studenter verkligen fullfjädrade i engelska? - Föredrag vid Humanistdagarna den 12-13/11 2005 vid Göteborgs universitet

Chalmers studentkår: Rapport om studenters syn på engelska i utbildningen, hösten 2005 - Utbildningsenheten 26/10 2005

Per-Åke Lindblom: Öppet brev till Maria Ågren, professor i historia - 7/11 2005

Olle Josephson: Växelbruk av svenska och engelska nödvändigt - Tvärsnitt 3/2005

Per-Olof Eliasson: Avhandlingas måste skrivas på engelska -Universitetsläraren nr 16/2005

Jesper Lindau: Svenska språket överges av universiteten - Sveriges Radio 29/9 2005

Margit Bönnemark: Language use in dissertations presented at Örebro University 1999 - 2004 - föredrag vid Bi- and Multilingual Universities, Helsinki University, September 1- 3, 2005 

Amalia Mattsson m.fl.: Utbildningens internationalisering och demokratin - Qvartilen, sid. 15 - 16,  september 2005

P-O Ågren: Vetenskapssvenska på utdöende - Västerbottens-Kuriren 23/6 2005

Gefle Dagblad: Aningslös anglifiering farlig - ledare 20/6 2005

Anna-Lena Bucher: Kommentar till "Svenska språket dör ut på landets universitet" DN debatt 17/6 2005

Christer Kiselman m.fl.: Svenska språket dör ut på landets universitet - Dagens Nyheter 17/6 2005

Hedda Söderlundh: Svenska är lättare att fatta - Språkvård 2/2005

Ulf Hanning: Behöver USA vårt bistånd? - Universitetsläraren 9/3 2005

Språkpolicy - Högskolan Dalarna 17/2 2005

Olle Josephson: Djup förståelse kräver svenska texter - Svenska Dagbladet 12/2 2005

Bolognagruppen: Bolognaprocessen vid Luleå Tekniska Universitet - Riktlinjer 11/10 2004

Anna Nordling: På väg mot en engelskspråkig högskolevärld? - Föredrag vid Humanistdagarna 9–10/10 2004 vid Göteborgs universitet.

Anna Antonsson: Svenska, engelska och akademiska - Uppsats vid Stockholms universitet ht 2004

Hedda Söderlundh: Svårare på engelska - D-uppsats vid Uppsala universitet ht 2004

Christer Kiselman: Språkpolitik för en teknisk-naturvetenskaplig fakultet - Föredragsunderlag, Voksenåsen 7/6 2004

Sinimaari Ranki/Bo Sandelin: Internationalisering eller amerikanisering av den svenska nationalekonomin? - Ekonomisk debatt nr 4/1993

Doktorandspegeln 2003, Högskoleverkets rapportserie 2003:28R

Margit Bönnemark: Välj språk efter syfte! - Universitetsläraren nr 11/2003

Marie Andersson: Svenska ord tappar mark - Vertex 10/2002

Ulrika Jönzén: Kurser med engelska som undervisningsspråk - Uppsala universitet/Kvalitet och utvärdering oktober 2002

Björn Forsman: Svengelska kan äventyra forskningen - Chalmers magasin 1/2001

Jan Svensson: Slå vakt om språket! - Lunds universitet meddelar nr 3 2000

Hans Nyman: Engelska hotet mot svenskan i medicinen - oroande eller ofarligt - Läkartidningen nr 43 1999

Solveig Ståhl: English spoken - fast ibland hellre än bra - Lunds universitet meddelar nr 7/1999

Filosofiska fakultetsnämnden, Linköpings universitet: Strategi för framtida internationellt samarbete inom den filosofiska fakulteten - 22/9 1998

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 6/5 2024)