Sprakforsvaret
   

Säg hellre - föreslå ett ersättningsord!

(Denna sektion ersätter de båda tidigare sektionerna, Ordlådan och Symptomlådan, som dock arkiverats)

Ord från engelskan (och ibland från andra språk också) kommer in i svenskan i en takt att de inte alltid hinner få en bra svensk motsvarighet. Tänk om svenskan aldrig hade fått det korta, praktiska ordet "dator" i stället för det mer otympliga "computer", som många andra språk lånat direkt från engelskan. Men ordet kom aldrig från ovan, utan kreativa människor kom på det och började använda det.

Att inte kunna formulera sina egna tankar på det egna modersmålet kan bero på att man inte får lov till det, att man fått för litet tid att träna eller att orden helt enkelt fattas. Att tvingas låna alltför mycket innebär till slut att man inte är herre över sitt eget språk. Från ett annat språks uttryck får man många andra associationer till orden "på köpet", som man kanske inte önskar. Svenskan har sin begreppsvärld, engelskan och andra språk sina, och det gäller att se till alla språk blir så rika som möjligt.

Denna sektion fokuserar alltså framför allt på inlåning av onödiga engelska ord. Språkförsvaret är absolut inte emot inlåning av ord från engelska eller andra språk, om de tillför svenska språket något. Men varje nytt tillskott av ett oanpassat engelskt lånord måste diskuteras. Detta framgår klart och tydligt från våra programmatiska uttalanden. Vilka dessa ord är kan bara avgöras konkret och från fall till fall. Men lånord, som redan är etablerade i svenskan, utesluts från denna lista.

Du kan föreslå ett ersättningsord till [email protected]. En granskningsgrupp avgör sedan om det är ett bra förslag eller inte - se riktlinjer. Om granskningsgruppen tycker att det är bra, belönas du med boken "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" så långt vårt restlager räcker.

Denna lista befinner sig under uppbyggnad. Om du inte hittar ett ersättningsord i den, gå till Språkrådets lista, Datatermgruppens, Computer Swedens språkwebb, "Lista på svengelska ord och uttryck" eller "Några försvenskade anglicismer".


Engelskt låneord Svensk motsvarighet
abstract abstrakt, referat, sammandrag
access tillgång, tillträde, åtkomst
accountability ansvarskyldighet, ansvarighet, redovisningsskyldighet. Orden finns redan på svenska. Se även inlägg i Språkförsvarets nätdagbok den 15/4 2008, 16/9 2008 och 22/8 2009
adware reklamprogram
advisory board rådgivande kommitté, ledningsstöd, konsultgrupp
agroforestry skogsjordbruk
airbag luftkudde; krockkudde
aircondition luftkonditionering, ventilation
all in 1) köra i botten; 2) löpa linan ut; 3) gå till vägs ände
all inclusive allt inkluderat
allround allsidig, mångkunnig
all time high kursrekord
anti-age-cream (anti)rynkkräm
application service provider (ASP) programuthyrare, programuthyrningsföretag
approach infallsvinkel, angreppssätt, synsätt
art director reklamformgivare, formgivare
at (@) snabel-a
atlet idrottare
attachment bilaga, bifogad fil
audition provsjungning, provspelning
autoreply frånvarosvar, semestersvar; datorkvitto, e-kvitto
awesome 1) skräckinjagande, hemsk; 2) formidabel, väldigt och 3) toppen, jättefin.
backdrop bakgrund
backlash bakslag, motreaktion
backslash (\) bakstreck, omvänt snedstreck
backup (copy) säkerhetskopia, reservkopia
bag väska, sportväska
bag-in-box boxvin, lådvin, kartongvin
bakeoff (om bröd) butiksgräddat, nygräddat; delbakat
banner webbannnons, annonsruta
barbecue utegrillning, grillfest
beachvolleyboll strandvolleyboll
benchmarking riktmärkning, prestandajämförelse;riktmärke
best practise branschnorm, branschstandard, branschmål
big bang stora smällen, ursmällen
biker motorcykelförare, motorcyklist
blinkers blinkljus, körriktningsvisare
boarding card ombordningstigningskort, bordningskort, embarkeringskort
bodybuilder kroppsbyggare
bodyguard livvakt
bomullspads bomullsrondeller
bomullstops bomullspinnar
bookmaker vadförmedlare
boom uppgång
braindrain hjärnflykt, forskarflykt, kompetensflykt
brainstorm (kreativt) idémöte, hjärnstormning
(web) browser webbläsare, bläddrare
bulldozer bandschacktare, bandlastare
burnout 1) rivstart 2) utbränd
business class affärsklass
CAD/CAM datorstödd konstruktion och tillverkning
call center ringcentral, teletjänstcentral
call for papers föredragsinbjudan
cancellerad inställd, avbruten, avbokad
captcha robotfilter, robotkontroll, inloggningstest
carport öppet garage; bilbod
case manager vård- och stödsamordnare, personligt ombud
case study fallstudie
cash card kontantkort
catering färdigmat, matleverans
catwalk estrad, podium
champion mästare
cheerleader hejaklacksledare
Chief Information Officer (CIO) it-direktör, strategisk it-chef
cleantech miljöteknik
clearing house samarbetskontor, samordningscentral
cliffhanger klipphängare. Se vidare "Ordlådan".
clinic kurs, kortkurs, arbetsseminarium
coach tränare, instruktör, lagledare
cockpit förarkabin
comeback återkomst, revansch
commitment engagemang, åtagande
compact living kompaktboende
compliance norm- och standardsäkring
concealer täckstift, täckkräm
confused förvirrad
consulting rådgivning, konsulterande verksamhet
container behållare; grovsop
content provider innehållsleverantör
control (verb) 1) styra 2) kontrollera
controller styrekonom, resultatanalytiker, kontrollekonom
cookie kaka
cooling break nerkylningspaus;vätskepaus
coolt avspänt; häftigt
copyright upphovsrätt
copywriter reklamskribent, reklamkreatör
cornflakes (majs)flingor
corporate social responsibility företags samhällsansvar
cost benefit-analys nyttokostnadsanalys
cottage cheese keso, grynost
cover nytolkning
credit (cred) poäng, beröm, uppskattning, erkännande
crib lya
crowdfunding gräsrotsfinansiering;massfinansiering
cruise control farthållare
curator museiintendent, utställningsansvarig
curriculum vitae (CV) = eg. latin levnadsteckning;meritförteckning;personfakta
customer relationship management kundvård
customized skräddarsydd, anpassad, specialttillverkad
date träff
daytrader dagshandlare
deadline manusstopp, döstreck; frist, svarsfrist
debriefing krisbearbetning
default förval, grundinställning, förinställt värde
defibrillator hjärtstartare
defroster avfrostare
design formgivning, utformning
designer formgivare
dimmer ljusregulator
display bildskärm, teckenruta, ruta
doggy bag ta med-mat
dressingroom klädrum, provrum, provhytt
drive kampanj
eco driving skonsam körning, ekokörning
e-learning e-utbildning, e-kurs, webbaserad utbildning
e-mail 1) e-post, mejl 2) e-brev
emoticon humörsymbol, humörfigur
empowerment egenmakt, användarmakt
event tilldragelse, evenemang, händelse
explainer ?
facerape Facebooksberägeri, kontokapning(på Facebook)
factory outlet fabriksförsäljning, butiksby
failures misslyckade personer (ordagrant misslyckanden) översättning
fair play rent spel, sjyst spel
fake news falska nyheter
fan anhängare, supporter, beundrare
FAQ (frequently asked questions) vanliga frågor, frågor och svar
fastfood snabbmat
featuring (medverkande artist) med gästartist, med NN
feedback återkoppling, respons
fejka låtsas
fiction skönlitteratur; dikt, påhitt, saga
fidget spinner stressnurra;fingersnurra
fight kamp, strid, fajt
flight flygning, flygtur
floor walker butiksvärd
flyer flygblad
food court mattorg
food processor matberedare
food truck matbil
formula formel; recept på framgång
forward anfallare
frames ramar, ramteknik
freak fanatiker
freeware gratisprogram
functional food mervärdesmat, nyttomat
fundraiser stödvärvare
gambler risktagare, spelare
garden center handelsträdgård
garden party trädgårdsfest, trädgårdsbjudning
gatekeeper grindvakt;kvalitetsfilter;tillståndsgivare; (regel)övervakare
gate utgång (flyg); hållplats (buss)
gated community grindsamhälle
geofence geostaket, geofält, geogräns
giveaway presentreklam
goodibag presentpåse
hacker hackare
handler (i hundsport etc.) visare, uppvisare
handout stödpapper
hashtag fyrkant, tagg, brädgård, fyrkantstagg
HD-tv skarp-tv
happy hour gladtimme
headset mikrofonlur
hearing förhör, utfrågning, frågestund
heat lopp, omgång
helpdesk hjälpcentral, användarhjälp, kundtjänst
highlights höjdpunkter, viktigaste händelser
hint vink, antydan, finjgervisning
hit toplåt, bästa låt
holdingbolag förvaltningsbolag
hotellvoucher hotellkupong
hot spot het zon, aktivt område
hoverboard balansskoter
HR (human resources) personal (avdelning), humankapial, mänskliga resurser
hypad, hajpad överreklamerad, överskattad
image framtoning, profil, bild utåt
in ear-hörlurar hörsnäckor, inlurar
influencer påverkare; inflytare; influerare
input information, indata
interface gränssnitt
interrailkort tågluffarkort
invite inbjudan, invit
joint venture samriskföretag, samföretag
joystick styrspak
just-in-timeleverans leverans i rätta ögonblicket
kick-bike sparkcykel
keynote inledning, inledningsanförande (-tal), huvudtalare
kickboxing sparkboxning
kickoff avspark, inspark, insparksfest
kit utrustning, sats, paket
know-how kunnande, sakkunskaper, expertkunskaper
komfortabel bekväm
koncept idé, tanke
lagg (internetterm) fördröjning
laptop bärbar dator
layout formgivning; plan, planritning och ritning
lean (lean production m.m.) (resurs)snål, slimmad, kostnadseffektiv
leasa långtidshyra
leasing långtidshyra
light (om mat) lätt-, sockerfri, fettfri, lågkalori
limiterad begränsad
lina, lajna infodra, klä in, isolera (exempelvis Hallandsåsen)
live (om konsert) direkt, direktsänd
lobbying påtryckning
(ett) login inloggningsuppgifter
look stil, utseende
lookalike dubbelgångare, kopia
losers förlorare
lotion hudkräm
lounge sällskapsrum
maila e-posta, mejla, skicka e-brev
mainstream traditionell, normal, konventionell
mainstreama beakta, ta hänsyn till, sätta i centrum
make-up smink
management ledning, ledarskap
management by postponement ledning via senareläggning, avvaktan
manager ledare, direktör, chef
mansplaina förkarla
marketing marknadsföring, reklam
master bedroom stort sovrum, huvudsovrum
militia milis
mindfulness medveten närvaro
mindmap tankekarta
mismanagement misskötsel, vanstyre
must carry-regeln vidaresändningsplikt eller vidaresändningsskyldighet (kortform: sändningsplikt eller sändningsskyldighet).
mood board känslokollage. Se även inlägg i Språkförsvarets nätdagbok den 2/5 2012
mountainbike terrängcykel
mystery shopper spionshoppare
netbook minidator, bärbara dator
New age nyandlighet
NGO frivilligorganisation, icke-statlig organisation, gräsrotsorganisation
nudging puffning
notebook bärbar dator
offboarding avlämning
offshoring utlandsentrepenad
off the record utanför protokollet, inofficiellt
onboarding nyintroduktion
on demand beställ-, exemplartryck
one-stop-shopping handla där allt finns
online direkt, uppkopplad
onlineshopping näthandel
open source öppen källkod, öppet program; fri resurs
opt-in, opt-out ja- resp. nej-krav, positiv resp. negativ avtalsbindning
option möjlighet
outcome resultat
outdoor training utomhusträning
outfit klädsel, klädval, utstyrsel
outlaw laglös
outlet, factory outlet fabriksförsäljning
outlet village, outletby butiksby
out of office frånvarosvar, semestersvar
outsider 1) icke-favorit, otippad; 2) utomstående, särling
outsmart överlista; utsmarta, smarta ut
outsourca utkontraktera
outsourcing entreprenad, driftsentreprenad, legotillverkning, kontraktstillverkning, tillverkning av underleverantör, tjänsteköp, utläggning av arbete
outstanding enastående, i en klass för sig
overheadbild stordia, transparang
overheadkostnader allmänna omkostnader, fasta kostnader
pacemaker hjärtstimulator
paper uppsats, artikel, papper
password lösenord
patient empowerment patientmakt
penthouse takvåning
permission marketing samtyckesbaserad marknadsföring, samtyckesreklam
phishing nätfiske
pickup flakbil
piercing håltagning
pimpa piffa upp/till
pin nål, märke
plug-in insticks-, plugg-
policy riktlinjer, principer, strategi, politik
policymix välavvägd politik
post doc postdoktors-, postdoktoral, disputerad
post-it-lapp häftlapp, minneslapp
power nap lur, snabblur, kraftlur
pressrelease pressmeddelande
primer grundfärg
printa skriva ut
printer skrivare
print on demand beställtryck
public service allmännyttig, i allmänhetens tjänst
publisher tidningschef
pusha pressa, driva på
random på måfå, på en höft, slumpvis
ranking rangordning, rankning
rave hänryckning
refill påfyllning
releaseparty släppfest
research faktainsamling, faktaletande, efterforskning
researcher faktainsamlare, faktaletare, efterforskare
responsive web design följsam webbdesign
review article översiktsartikel
roadmap handlings-, färd-, strategisk plan
roll-up rullvepa
rookie nykomling
ruggad (dator, mobil etc.) tålig, struktålig, robust
safety walk skyddsrond
sale rea, realisation
sales manager försäljningschef, säljchef
savoury salt, kryddat, pikant
second hand begagnat, andra hand
second opinion en andra åsikt, en annan åsikt, kompletterande bedömning
scroll rulla, skrolla
Segway/Sedgeway ståhjuling
selfie egobild, självis
service provider tjänsteleverantör
shabby chic låtsasrustik
shaker drinkblandare
shareware spridprogram
shortage list bristlista, restlista
shorts kortbyxor
short track kortbana, kortbane-
shot snaps
site (webb)plats, sajt
skateboard rullbräda
skimming smygkopiering
skinhead skinnskalle, skinnhuvud
skylift hävare
skyline sil(hu)ett, stadsil(h)uett, horisont, himlarand
slash (tecknet /) snedstreck
slogan paroll, slagord, säljfras
smart card smartkort
smart drinks uppiggande hälsodrycker
smartphone smartmobil, datormobil
smiley smilis
smoothie smuttis
snacks tilltugg
snowboard snöbräda
soundtrack ljudspår, ljudband
spam skräppost, skräpbrev
spinning (grupp)motionscykling
sprinter kortdistanslöpare
spyware spionprogram
stakeholder intressent, aktör, berörd part
standby(läge) viloläge, vänteläge, energisparläge
stand-in ersättare
standup ståupp
standup comedian ståuppare, ståuppkomiker, ståuppartist
starstruck idolfixerad, betagen av kändis
statement påstående, uttalande, budskap
streaming strömmande
street smart gatukompetent
stroke slag, slaganfall, hjärnslag
sudden death förlängning, första målet avgör
styla stila till
stylist stilist, human formgivare, uppmakare, tillfixare, stilgivare (analogt med konsistensgivare)
support stöd, hjälp, hjälpcentral, kundservice
SWOT (strengths, weaknesses etc.) styrkor, svagheter, möjlighter och hot
synth synt
tablet computer pekplatta, datorplatta, surfplatta
take-away hämtmat, mat för avhämtning; apphämtning (beställning via app)
take-away coffee ta med-kaffe
talkshow pratprogram
team grupp, lag, arbetslag
The Eurovision Song Contest Eurovisionens sångtävling
thriller rysare
tight åtsittande, trång, snålt tiltagen
time lapse intervallfoto
timesharelägenhet andelslägenhet
timer tidur
tops bomullspinnar
trafficking olaglig handel (precisera typ)
trailer blänkare, förhandstitt
trainee elev, aspirant, lärlig, praktikant
trimmer trådklippare
T-shirt T-tröja
twist knorr (t.ex. tv-program, recept)
unplugged akustisk
underscore (tecknet _) understreck
urban exploration urban utforskning
user name, user account användarnamn, användarkonto
walk-in-closet klädkammare
(nordic) walking stavgång
van minibuss, familjebuss
waterfront sjösida, hamnområde
web site webbplats, webb, webbsida, nätsida
weekend veckoslut, helg
wellness välbefinnande, hälsa, friskhet, sundhet
wellnesscenter hälsocenter, friskvårdscenter
whiplashskada pisksnärtsskada
whistleblower visslare, visselblåsare, larmare
white paper vitbok; produktblad, faktablad
windsurfing brädsegling, vindsurfning
win-win ömsevinst
virtual reality virtuell verklighet
workshop verkstad; arbetsseminarium; kortkurs, snabbkurs - se förslag bl.a.  här och här i "Ordlådan
world cup världscup, världsmästerskap
voucher värdekupong, värdebevis
wrestling fribrottning

 

*****

(Denna avdelning uppdaterades senast den 30/5 2022)