Sprakforsvaret
   

Författararkiv

Språkförsvaret använder tre indelningsgrunder för att sortera alla dokument. Den första indelningsgrunden är efter typ av dokument. Detta betyder att avhandlingar och uppsatser, artiklar, debattartiklar och insändare, notiser, positiva nyheter och "unikt material" (refuserat eller nyskrivet material) sorteras in i olika arkiv. Detta var en naturlig indelningsgrund, då hemsidan inte var särskilt omfattande, men som ensam indelningsgrund ger den inte tillräcklig överblick. Därför har den kompletterats med ett författararkiv och ett tematisk arkiv. Dessutom finns det ett kronologiskt arkiv, "Senaste uppdateringar". Detta innebär att de flesta alster på Språkförsvaret återfinns på minst tre ställen på hemsidan. Brev - med undantag för några få, längre och argumenterande sådana - ligger dock bara i "Brevarkiv". Artiklar från "Nyheter och notiser" läggs sällan in i författararkivet, om det inte är fråga om en journalist som är specialiserad på språkfrågor.

Författarna är ordnade alfabetiskt. Under varje författare har deras alster ordnats kronologiskt och stigande (d.v.s. det senaste dokumentet ligger högst upp). Dokumenten öppnas antingen i eget fönster, eller så länkas du vidare till en annan sida. Skicka gärna tips till Språkförsvaret!

På grund av filens storlek har detta arkiv uppdelats i undersektioner. Om du söker efter en författare med efternamnet Andersson, klickar du alltså på bokstäverna AB nedan eller i menyn till vänster. Webbplatsen har också en intern sökmotor

AB CD EF GH IJ K L MN OP QR ST UVW XY ÄÖ