Sprakforsvaret
   

 

 

SÅLD PÅ ENGELSKA? OM SPRÅKVAL I REKLAM OCH MARKNADSFÖRING


 

För första gången publiceras en bok på svenska, som analyserar engelskans roll i reklam och marknadsföring i Sverige och andra länder, där engelska inte är officiellt språk. Ett flertal skribenter, kulturpersonligheter och forskare från Sverige, Nederländerna, Norge och Tyskland belyser frågor om språk och marknadsföring från olika utgångspunkter.


Några av de övergripande frågor som behandlas:

* Finns det några vetenskapliga rön, som motiverar användningen av engelska i reklam och marknadsföring i länder, där engelska inte är huvudspråk eller officiellt språk? Kan det finnas andra motiv? I så fall, vilka?
* Vilka föreställningar och myter finns det om det engelska språket inom marknadsföring?
* Vilka konsekvenser har användningen av engelska i reklamen i Sverige för svenska språkets ställning?

Följande författare har bidragit med artiklar:

Kjell Albin Abrahamson: Houston, Houston! We got a problem!   
Jonathan Smith: Copy, cats & copycats. En rundtur i reklamrymden   
Leif V Erixell: Anglifieringen har nått löjets gräns   
Olle Käll: Filmtitlar på engelska i Sverige?   
Bengt Göransson: Fåfäng jakt på eländet   
Gunnar Lund: I butiken   
Per-Åke Lindblom: Varför används engelska i reklamen?   
Marinel Gerritsen/Frank van Meurs: Engelska i produktannonsering i icke-engelskspråkiga länder 
Engelska i reklamen är nog någonting man får vänja sig vid – samtal med Anna Qvennerstedt
Reiner Pogarell: Kampen om Tysklands reklamspråk   
Dag F. Simonsen: Motviljan mot engelska i reklam och marknadsföring ökar kraftigt   
Karin Helgesson: Engelska i platsannonsen   
Reklamare är emotionella – samtal med Viggo Cavling   
Anders Lotsson: När kobåjsarna blir reklamare   
Reklambranschen är nog extremt okänslig för kritik – samtal med Gottfried Gemzell
Arne Rubensson: Engelskan är ungdomarnas språk?   
Enkät om språk i reklam och marknadsföring   
Per Gahrton: Den onödiga anglifieringen – valfråga 2018?

Redaktörer: Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch och Arne Rubensson.


”Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring” (ISBN 978-91-637-1975-2) utges av Språkförsvaret med bidrag från Svenska Akademien och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Boken finns att beställa hos AdLibris, Aniara, Bibliotekstjänst, Bokerian, Bokia, Bokliv, Bokus, Bokrondellen, LäroMedia bokhandel, Ord & Bok liksom fysiska bokhandlare, ingen nämnd och ingen glömd.


Nätverket Språkförsvaret

www.språkförsvaret.se/sf/
www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: [email protected]
           [email protected]