Sprakforsvaret
   

Sök på Språkförsvaret

Regler:

Endast ord med 2 eller fler tecken accepteras.
Max 200 tecken totalt.
Använd mellanslag mellan ord, "" kan användas för att söka efter en hel mening (ej i indexerad sökning).
AND, OR och NOT är bestämmande ord som går före standardoperationerna.
+/|/- motsvarar AND, OR och NOT som operatörer.
Alla sökord ändras till gemena.