Sprakforsvaret
   

Diverse

Denna avdelning innehåller framför allt brutna länkar till externa sidor. Vi vill gärna veta vad som har hänt med dessa sidor. Meddela oss överhuvudtaget brutna länkar!


Johan Örjes: Gör svenska till officiellt språk - Hudiksvalls Tidning 8/12 2005

Anna-Lena Bucher: Kommentar till "Svenska språket dör ut på landets universitet" DN debatt 17/6 2005

Thomas Nygaard Laursen: Dansk i fremtiden - 25/4 2005 

Johan Örjes: Se grannspråken som en tillgång - Hudiksvalls Tidning 15/1 2005

Henrik Williams: Obegripligt idag - Forskning & Framsteg 5/1999


 

Fridlyst.nu fridlyser vackra svenska ord.

Humaniorabloggen: Oden/Svea har också en sektion med språk. De som bloggar är ett okänt antal bibliotekarier i Asplundhuset, Stockholms stadsbibliotek.

Kurgan-hypotesen - Marija Gimbutas lanserade 1956 den s.k. kurgan-hypotesen, som hävdade att ett proto-indoeuropeiskt språk spreds av ett krigiskt, patriarkaliskt herdefolk, ursprungligen bosatt på de sydryska slätterna, som trängde fram i både Europa och Mellanöstern och Indien. Språk: engelska.

Lutmans språklåda - ett forum för svenska språket.

Meänkielikursi - Utbildningsradions webbkurs i tornedalsfinska.

Modersmålskredsens blogg, f.d. Budstikken, är mycket intressant och givande. Numera nedlagd - många artiklar från kvartalstidskriften kan fortfarande läsas här.

Nordiska pidgin- och kreolspråk - pidginspråk är spontana hjälpspråk med begränsad vokabulär, medan ett kreolspråk är ett pidginspråk som "satt sig" och som kan utvecklas till ett fullödigt språk.

påsvenska.se är en blogg om språk, kultur och människor, skriven av personer inom ämnet svenska språket vid Örebro universitet. Här får du inblickar i vad vi människor gör med språket och det med oss, tankar och iakttagelser från vardagen på ett universitet, reflektioner över litteratur, medier och kultur, rese- och matupplevelser – och mycket annat. Bloggen har nu återuppstått, men i regi av enbart Per Ledin.

Colin Renfrew utvecklade teorin att de indoeuropeiska språken spred sig från ett centrum i nuvarande Turkiet, nära den Den bördiga halvmånen, i samband med jordbruksrevolutionen. Hans bok "Archaeology and Language: The Puzzle of the Indo-European Origins" från 1987 finns översatt till svenska - "Arkeologi och språk".

Samnordisk runtextdatabas - projektets syfte har varit att samla samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden, i maskinläsbar form till tjänst för forskning inom ett flertal discipliner. Databasen innehåller ca 6 000 inskrifter.

Språkgruppen vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet skall bl.a. "öka medvetenheten om de konsekvenser som följer med en begränsad användning av svenska genom att vidmakthålla en diskussion om detta i olika fora och bidra med dokumentation av konsekvenserna". Gruppen är nedlagd på grund av beslut från högre ort.

Språk i Vest-Norden informerar om de västnordiska språken, d.v.s. norska, färöiska och isländska.

Sveriges Radios språksida ger råd i alla frågor som rör språket.

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 28/7 2013)