Sprakforsvaret
   

Brev till KTH:s studentkårs ordförande

Till: [email protected]

Olof Somell

KTH:s studentkårs ordförande

http://www.ths.kth.se/index.html

 

Vilken åsikt har KTH:s studentkår om rektorns uttalanden?

(Protest mot rektorns uttalande -- Diplomutdelning, 24 maj kl 17.30)

Hej Olof, god dag,

jag skulle vilja veta vilken åsikt studentkåren har om rektorns uttalanden i debatten på Gomorron Sverige tisdagen den 18 april i SVT1. Jag har två skäl för att protestera mot hans uttalanden.

 - För att utesluta att KTH är svensk

Rektorn sade att ''vi är ju numera inte ett svenskt universitet utan ett europeiskt och ett globalt universitet''. Det är klart att KTH får vara europeiskt och även globalt i viss mening, men detta utesluter inte i sig tillhörighet till svenska samhället.

Rektorn förvränger i sin retorik universitetens vilja att utbyta kunskap med övriga världen för att ifrågasätta svensk tillhörighet. Detta uttalande strider från botten mot hans tjänst som rektor på KTH, ett svenskt universitet.

Detta uttalande försvåras med tanke på att det är första inlägget i en debatt. Det innebär att detta var genomtänkt i förväg inför debatten, det är ingen slump.

Jag kan inte tänka mig någon folkvald i Sverige som säger att sin tjänst har inget samband med svenska samhället. Förhållandet mellan KTH och Anders Flodström som rektor bör därför brytas.

- För att planera språkbyte till engelska

Rektorn svarade, bland annat, på huruvida engelskan skulle komma att ta över helt och hållet på KTH i framtiden:

''Jag tror innan det tar över, så att säga, de 2-3 första åren av utbildningen, så kommer vi, kommer att dröja väldigt länge, men jag tror att om vi ser 10-15 år framåt så tror jag att... Ja.''

I hans plan står det att om 10 eller 15 år ska alla på KTH tvingas tala ett annat språk än svenska. I planen står det att han kommer att röva och förstöra en stor del av studenternas identitet, svenska språket.

En sådan plan beskrivs med ett så starkt ord att detta brev inte ens behöver nämna det.

Engelskan bör tjäna som bro för att utbyta kunskap mellan KTH och utländska universitet. Ny kunskap bör samtidigt överföras till svenska samhället genom dess språk. Det räcker inte heller med endast engelska som främmande språk för att KTH skall få värdefulla utbyten med övriga världen.

Därför fortsätter min protest i KTH:s borggård mot rektorns uttalanden, i samband med diplomutdelningen den 24 maj kl 17.30.

Tack Olof för din uppmärksamhet, med vänlig hälsning,

Victor Nieto, [email protected]

15/5 2006

Tillbaka till Brevarkivet