Sprakforsvaret
   

Varför jag inte deltar på KTH:s diplomutdelning den 24 maj 2006

Till: [email protected]

KTH Universitetsförvaltning

Anna Almlöw

Kungliga Tekniska högskolan

100 44 Stockholm

Protest mot rektorns uttalande - Diplomutdelning, 24 maj kl. 17.30

Hej, god dag,

för några veckor sedan fick jag från er en ''Inbjudan till högtidlig diplomutdelning'' sänd till min bostad eftersom jag nyligen har avlagt civilingenjörsexamen inom elektroteknik på KTH.

''KTH och THS inbjuder till högtidlig diplomutdelning med efterföljande bankett och dans i Stockholms stadshus Onsdagen den 24maj 2006.''

''Ceremonin inleds kl 17.30 med diplomutdelning i Blå Hallen och fortsätter med bankett i Gyllene Salen ca kl 19.30 med efterföljande dans i Blå Hallen.'' Se  http://www.kth.se/internt/ceremonier/.

Jag skulle vilja meddela er att jag inte kommer att delta i diplomutdelningen. Skälet är planerna om språkbyte till engelska som rektorn, Anders Flodström, har för högskolans framtid och som han invigde på TV i programmet Gomorron Sverige http://svt.se/gomorron/ som sändes tisdagen den 18 april i SVT1.

(Se diskussionsreferat, "Allt fler universitet undervisar på engelska" http://www.sprakforsvaret.se/sf/index.php?id=237 eller bild- och ljudfilerna från minuten 8:50 till 20:40)

I programmet samlades Lotta Bouvin-Sundberg (debattledare), Anders Flodström (KTH:s rektor), Olle Josephson (Svenska språknämndens sekretariatschef) och Hedda Söderlundh (doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet) för att diskutera rektorns avsikt om att engelska skall vara huvudspråk på KTH inom några år. Det innebär att lärare och elever kommer att tvingas använda engelska för lektioner, hemuppgifter, tentamina eller muntliga redovisningar, redan från första året efter gymnasiet. För att få använda svenska skall man begära tillstånd till någon myndighet.

Debattledaren ger första ordet till rektorn och han inleder med ''vi är ju numera inte ett svenskt universitet''. Inte nog med att förklara KTH:s självständighet ur Sverige tillkännager han också själva orsaken till att förbjuda svenska på KTH med, ''samtidigt så pratar man ju om de här riskerna att vi aldrig skullekunna göra ett svenskt media... produktion på engelska i det här landet i fall den skulle, ja, vara töntig. I dag så är de störstamediaproducenterna på engelska språket. Jag tror att den här risken undan för undan kommer vi att arbeta bort.'', och, ''vi tyckte att, så att säga, svenskproducerad engelsk musik så fick den en hembygdskänsla som gjorde att den inte kunde gå varken i Sverige eller globalt''.

"The" rektor: "two points"

"Le" rektor: "deux points"

Samkvämet avslutas med att rektorn svarar på huruvida engelskan kommer att ta över helt och hållet på KTH i framtiden:''Jag tror innan det tar över, så att säga, de 2-3 första åren av utbildningen, så kommer vi, kommer att dröja väldigt länge, men jag tror att om vi ser 10-15 år framåt så tror jag att... Ja.''

I protest mot dessa uttalanden kommer jag i samband med diplomutdelningen i stadshuset att sitta onsdagen den 24 maj från klockan 17.00 till 18.00 i borggården mellan Lindstedtsvägen 3-5 och Lindstedtsvägen 25-27, campus Valhallavägen.

        http://www.kth.se/om/kartor_adresser/kth_campus.pdf

        http://www.kth.se/aktuellt/press/bilder/campusborggard.zip

Rektorn, Anders Flodström: hedersdoktor i schlagerlogi och kolonisvetenskap.

Protesten inställs vid laga förfall eller vid rektorns avgång. Tack ändå för inbjudan till diplomutdelningen.

Med vänlig hälsning,

Victor Nieto, [email protected]

Tillbaka till Brevarkivet