Sprakforsvaret
   

Brev till Vetenskapsrådet om avskaffandet av bidrag för språkgranskning av tidskriftsartiklar på främmande språk

 

Vetenskapsrådet (VR)
Att: Arne Jarrick
103 78 STOCKHOLM

Det har kommit till vår kännedom att Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har beslutat sig för att avskaffa bidragsformen ”Bidrag för språkgranskning av tidskriftsartiklar på främmande språk” (HS-nytt nr 5: 2009, ”Översättningsgranskning och stöd till ledande forskare avskaffas”).

Detta motiveras i nyhetsbrevet med att ”denna bidragsform har spelat ut sin roll. Idag är forskare överlag tillräckligt internationaliserade för att klara detta själva, i den mån de behöver hjälp bör deras universitet kunna bistår dem.”

Vi har några frågor:

1) Menar Vetenskapsrådet att det har skett så betydande förbättringar i svenska forskares språkkunskaper (fr.a. engelska) den senaste tiden att denna bidragsform överlevt sig själv?
2) Vilket beslutsunderlag eller vilka analyser har Vetenskapsrådet i så fall utgått ifrån?
3) Är Vetenskapsrådets egentliga motiv rent ekonomiska, d.v.s. Vetenskapsrådet önskar skära ner sina egna kostnader eller prioritera andra områden? I så fall vilka?

Tacksam för svar!

Nätverket Språkförsvaret

genom Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Hillo Nordström

4/1 2010


Nätverket Språkförsvaret
http://www.sprakforsvaret.se/sf/
E-post: [email protected]
             [email protected]

Kontaktpersoner:

Per-Owe Albinsson - tel: 070 2523715
Olle Käll - tel: 026 659188
Per-Åke Lindblom - tel: 070 7782302 
Hillo Nordström - tel: 070 5356056
Arne Rubensson - tel: 070 5355501