Sprakforsvaret
   

Betänkandet "Mål i mun" 2002 och mottagandet av detta

Olle Käll: Rundbrev till kulturutskottet - 30/8 2005

Olle Käll: Referat av remissvar till "Mål i mun"-betänkandet - 21/8 2005 

José Luis Ramirez: Att använda svenska bör vara en rättighet - Universitetsläraren nr 12/2003

Olle Josephson: Några synpunkter på "Mål i mun" - Universitetsläaren  nr 10/2003

José Luis Ramirez: Genmäle till Lars Melin - ht 2003 

Clas-Göran Hanberg: Språkvetare avvisar tanken på språklag - Universitetsläraren  nr 9/2003

Svenska språknämnden vill ha en lag om svenska språket - Pressmeddelande 10/2 2003

DN: Kritik mot lag om svenska pråket - DN 9/2 2003

Olle Josephson: Svar om handlingsprogrammet - Multhietnica nr 28 2002

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämd: KLYS synpunkter på betänkandet Mål i mun - förslag till handlingsprogram för svenska språket SOU 2002:27 - 4/10 2002

José Luis Ramirez: Till försvar för svenska språket - Immigrant-Institutets hemsida oktober 2002

Kungliga Tekniska Högskolan: Yttrande över betänkandet "Mål i mun" - 25/9 2002

Anders Lotsson: Svenska som officiellt språk - IDG.se 19/4 2002

Per-Åke Lindblom:  Bra betänkande - Svenska Dagbladets nätversion Debatt 4/4 2002 

Olle Josephson:  Språket är tillbaka på den politiska agendan - Svenska Dagbladet 4/4 2002 

Åke Gustavsson: Ny lag ska rädda svenska språket - Dagens Nyheter 2/4 2002 

"Mål i mun" - handlingsprogram för svenska språket och remissvar - 2/4 2002

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 14/10 2007)