Sprakforsvaret
   

Personliga språksidor

Babel - Ole Stig Andersen, en riktig diversearbetare i språk, ansvarar för denna innehållsrika webbplats, som inkluderar många egna artiklar. Språk: danska.

Bevara brandgult - våga vägra orange anser att ordet brandgult är av kulturhistoriskt värde och vill därför bevara detta. Den som vill understödja kampanjen kan skriva på en lista.

Bra ord - Gamla ovanliga bra svenska ord - enligt presentationen hittar du här gamla, ovanliga, bra svenska ord som håller på att falla i glömska. Dagens moderna samhälle influeras mer och mer av moderna ord och låneord från andra länder, framför allt USA.

Dansk sprog – Kristeligt Dagblad har en samlingssida med artiklar om det danska språket

Elkan.dk - välgjord webbplats av Mikael Elkan, vilken fokuserar på språkets praktiska användning. Språk: danska.

Exempelmeningar är ett lexikon som har som fokus att ge exempel på hur olika ord används i meningar. Konstruktören, Senad Santic, berättar att hans föräldrar, som var invandrare,  hade svårt med detta, och därför byggde han en tjänst för att lösa detta problem. Tjänsten är också användbar för studenter som vill se exempel på hur man använder komplexa ord.

Manne Fagerlind skriver bl.a. om översättningsfrågor på sin blogg och har bl.a. initierat Projektet Grodslakt, riktat mot felöversättningar från engelskan.

faktoider ägnar sig åt försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar, vilket också inbegriper språkliga frågor.

Folkmun.se - här hittar man framför allt en stor mängd slang- och vardagsord, men också dialektuttryck, inskickade av användarna själva men tydligen redaktionellt redigerade. En blogg, där språkfrågor diskuteras, är också knuten till sidan.

Föreningen Språkrådgivning och textvård är en ideell yrkesförening som bildades på Linnéuniversitetet i Växjö i september 2011. Syftet med föreningen är att fungera som nätverk för personer som arbetar med eller studerar språkrådgivning och textvård.

Förkortningar av svenska fraser, som kan användas i sociala nätverk, diskussionsforum eller i korta meddelanden, exempelvis sms.

Gang i sproget  - den danska regeringen har nyligen (14/9 2010) lanserat en tvåårig kampanj om språklig variation, mångfald och förändring i Danmark. Kampanjen, som särskilt riktar sig till unga, vill inte bara främja danskan utan också skapa nyfikenhet och medvetenhet kring språk i allmänhet.

Glömda ord heter en blogg som vill värna och uppmuntra användandet av gamla ord så de inte glöms bort. Varje dag publicerar bloggarna ett nytt, nästan bortglömt ord och utmaningen är att använda det ordet på ett naturligt sätt under dagen.

Idiom.nu - Hans Luthman har skapat denna sida med svenska idiom du kan använda. Var fjortonde dag släpps nya idiom.

In Arcadia? - Ulf Swedjemark skriver på tre olika språk, svenska, engelska och latin, och behandlar lingvistiskt och kulturellt stoff som rör dessa språk. Här kan man bl.a. läsa om Alariks, västgoternas kung, bryska varning (på hexameter) till Rom år 410: "Te tero, Roma, manu nuda! Date tela! Latete!"

JockZon.com - en sida som handlar om lingvistik, språkhistoria och etymologi.

Kalle Kniivelä är mycket språkintresserad och upprätthåller en webbplats på finska, svenska, esperanto och ryska. Läs mer om språksituationen i familjen!

Kanadas språkportal är en webbplats, som redovisar kanadensisk expertis på språkets område. Den informerar läsaren om kanadensiska resurser, som sysslar med olika aspekter av språket. Språk: engelska och franska.

Lagom Sisu Mañana är ett internationellt forum för oöversättliga ord och fraser från hela världen. I verkligheten är inget ord oöversättligt, men en del ord kräver en mer ingående förklaring. Sidan sköts av John Alexander. Huvudspråk: engelska.

Linguas - Morten Svendsen språkside innehåller mycket information om både planerade (konstgjorda) språk och naturliga språk.

Lista över svenska idiomatiska uttryck - för den som vill krydda sitt svenska språk. Wikipedia har även listor över svenska ordspråk och liknelser.

Leornard Orban, EU:s kommissionär i språkfrågor, har en egen sida, där han förklarar: "Utan språk, inget EU-samarbete. Om EU vill vara förenat i mångfald, måste språken stå i främsta rummet. Vi måste värna och främja vårt språkliga arv i EU-länderna, men vi måste även förstå varandra som grannar och partner i EU. Att kunna många språk gör företag och människor mer konkurrenskraftiga och rörligare."

Ordbajsaren är enligt egen uppgift sidan som på ett enkelt och roligt sätt dyker in i det svenska språket för att visa på dess djup, rolighet och anpassningsförmåga.

Ordguru är en webbplats, där man kan hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser. Dessutom finns korsordshjälp att tiilgå.

Roliga ord skriver: "Passa på att få dig ett gott skratt och fördriv tiden med att läsa några roliga svenska ord. Ord som vi har samlat på oss genom att finkamma nätet, hört andra säga, med bäst av allt är det när vi får in tips på nya ord från er besökare."

Salongen, som startats av Bodil Zalesky och Jelena Selin, har som målsättning att sprida information och kunskap om icke-anglosaxisk litteratur. Den senare dominerar helt översättningsmarknaden - 7 av 10 översättningar sker från engelskan.

Språkets bakvägar - På denna blogg publiceras ordspråk, talesätt och uttryck ur folklig tradition. Världen blir tydligare - och roligare. Varsågod! Ett om dagen rekommenderas av Johan Althoff.

Språkgerillan – en webbplats med tonvikt på fornnordiska och fornsvenska.

Språkintegration vill uppmuntra hela världens befolkning att kommunicera med svenskar, för att ge ökad kunskap om Sveriges kultur och språk och vice versa. Kommunikationen mellan sajtens medlemmar ska bidra till ökad förståelse för olika kulturella bakgrunder och främja ett mindre segregerat samhälle.

Språknyheter från media - Birgitta Thulin från Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation håller utkik efter språknyheter.

Språksamt med Ingemar Unge - tidningen Vi har samlat Ingemar Unges språkartiklar från 2008

Språksiden - norsk sida om särskrivning, skrivfel och roliga företagsnamn.

Språk är kul tycker Henrik Salomonsson och berättar om sitt språkintresse - just nu är det esperanto och finska som gäller.

Svenska som modersmål utomlands (SMUL) har en egen facebooksida och har även börjat ge ut en tidskrift.

Svensk grammatik - Peter U. Larsson sköter en sida, som strävar efter att presentera grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt.

The Language Gulper är en omfattande språksida som tillhandahåller detaljerade beskrivningar av världens huvudspråk på ett klart och koncist sätt. Den omfattar inte bara levande språk utan också forntida historiskt och kulturellt viktiga språk.  För närvarande inkluderar  “The Language Gulper” 134 individuella språksidor, 40 om språkfamiljerv, åtta om språkområden  och två  som beskriver språksituationen i enstaka länder, Afghanistan och Bhutan.

World Wide Words - Michael Quinion skriver om internationell engelska från brittisk synpunkt. Sidan innehåller många intressanta språkrelaterade artiklar.

Vårt vackra svenska språk - Torsten Johansson från Köping driver denna språksida.

Världens språk - Patrik Hassel Zein pläderar för vikten av att lära sig många språk och har dessutom varit engagerad i skapandet av ett konstgjort språk, ygyde.

Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB  etablerades i Sverige 1991 och är enligt egen utsago en av de ledande leverantörerna inom segmentet för högkvalitativa språktjänster i Norden och Baltikum. På webbplatsen publiceras och länkas också en del artiklar om språk.

(Denna sektion uppdaterades senast den 7/4 2022)