Sprakforsvaret
   

Nätdagböcker (bloggar)

Aaron korrektur - en blogg om språk, språkgranskning, särskrivning och en hel del annat.

Arkivnytt - ett gäng flickor som arbetar med insortering från underregister till ett huvudregister hittar ett och annat spännande material om dialekter.

Awal_nu_Shawi - tashawit (hchawit) är ett berberspråk, som talas i östra Algeriet. Sångtexter och musikinspelningar fyller en viktig roll på denna blogg. Länkar heter för övrigt "imaddukal" på tashawit. Språk också engelska.

Babels´s Dawn, som sköts av Edmund Blair Bolles, handlar om uppkomsten av språket. Den uppdateras dock inte längre (22/2 2022).

Blogbokstaver - ordkløverens blog om det danske sprog. Bloggaren saknar absolut inte humor.

Bloggen "Ord.se" är knuten till Nationalencyklopedin och har funnits på nätet sedan februari 2017.

Blog om sproget sköts av Anni Løndal de Lichtenberg. Det är både en "sprogdebatblog og en sprogencyklopædi." Språk: danska.

Bremer Sprachblog är knuten till Institut für allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft.

DCBlog - David Crystal, en mycket känd brittisk språkvetare, har också en egen blogg.

Dialekt.dk - Pia Quist och Gitte Gravengaard "vil meget gerne diskutere dialekter og andre sproglige forskelle". De menar att mer kunskap och diskussion om språklig variation förhoppningsvis kan leda till ökad tolerans gentemot dem, som inte talar den riksdanska varianten.

En blog om fonetik og fonologi sköts av Ruben Schachtenhaufen. Med tiden kommer sidan att innehålla en massa länkar till fonetiska resurser på nätet.

Enligt min humla med undertiteln "inget är för stort eller för litet för Joshens slägga" innehåller också en del synpunkter på svensk språkpolitik.

David Eriksson, som har grundat webbplatsen Folkmun.se, skriver om allt från sin inställning till ord och uttryck som kan verka stötande till sin passion för den blekingska dialekten på sin blogg.

Esperanto med omnejd - syftet med denna blogg är att på svenska ge en inblick i vad som sker och skett i esperantovärlden, samt angränsande områden.

Manne Fagerlinds blogg har en språksektion, i vilken han bland annat ägnat sig åt grodslakt.

Fåniga anglicismer heter Sven Grahns blogg. Man måste ta språkförbistringen med glatt, men bitskt, humör, tycker han.

Germunds Blog med undertiteln "En studie i minnen och dagliga upplevelser" försvarar också det svenska språket.

Gunillas språkblogg handlar om anglicismer, svengelska och andra roliga, intressanta och ibland kanske skrämmande exempel på interferens mellan svenska och engelska (samt stundtals andra språk) – och ord vi saknar!

Ingrid Amy Herbert, utbildad språkkonsult, med ett ben i den brittiska kulturen och ett i den svenska, har inga som helst problem att hålla isär de båda språken i sin blogg, som innehåller många träffsäkra iakttagelser om svenska språkets ställning.

Humaniorabloggen: Oden/Svea har också en sektion med språk. De som bloggar är ett okänt antal bibliotekarier i Asplundhuset, Stockholms stadsbibliotek.

Indigenous Language SPEAK är en blogg, som fokuserar på situationen för ursprungsspråken i Australien, vilken förmodligen är ännu sämre än i USA.

Jabal al-Lughat - intressant och välskriven blogg, som "bestiger språkens berg" och som också innehåller länkar till andra "okända" språkbloggar. Språk: engelska.

Jamtbloggen – Jan-Erik Johansson  engagerar sig för jamtskans bevarande och pratar jamtska dagligdags. Han driver dessutom en poddradio.

Ja, vi elsker - Niklas Claesson bloggar från Oslo om bl.a. norska språket och ord på norska som inte finns på svenska, som t.ex. "overtidsmat".

Johanssons språkkonsulter har också en blogg, där språkvårdsfrågor diskuteras.

Kommakommunikation handlar mest om språkbruk, men också om mediekritik, kommunikation, kulturkritik, poesi och satir. Bloggen är skriven av språkkonsulent, skribent och cand.mag. Martin Lund. Språk: danska.

Korrdemonen - Lina Wennersten skriver om språkfrågor, men lovar inte att hålla sig till saken. 

Lagerlöf levererar - Jim Lagerlöf bloggar också om svenska språket.

Language Hat - välbesökt amerikansk lingvistblogg, som uppdateras ofta.

Language Log - kända amerikanska lingvister bloggar - ofta med läsvärda resultat.

Languages Of The World är en språkblogg och samtidigt ett diskussionsforum, som drivs av Asya Pereltsvaig. Syftet är att undersöka de mänskliga språkens rika mångfald och de människor som talar dem.

Latinbloggen - en doktorand i latin nojar över sin bristande disciplin, hyllar latinets skönhet och älskar det klassiska.

Leve svenskan - bloggaren menar att "i dessa tider av europeisering och anglifiering, måste vi som gillar svenskan rykta den! Inget språk överlever utan att användas och stundom rådbråkas."

Lingformant, som lanserades sommaren 2005, är en bloggtjänst riktad till enskilda som arbetar inom språkvetenskapens olika fält. Dess huvudsakliga syfte är att hålla oss à jour med de senaste nyhetsrubrikerna, som rör studiet och förståelsen av språk. Språk: engelska.

Lingoblog är en plattform för att förmedla om språk och lingvistik. Bloggen redigeras av lärare och doktorander från LIKS: Lingvistik, Lektiologi och Kognitiv Semiotik på Aarhus Universitet.

Lingoland - ett par studenter vid institutionen för lingvistik på Århus universitet har tagit initiativ till denna blogg: "Tanken er, at vi vil gøre vores fag tilgængeligt for almindelige mennesker (LÆS: ikke-lingvister) og komme med indskud til den danske sprogdebat."

Linguistic Anthropology är platsen, där språkantropologer kan berätta om sitt arbete och diskutera viktiga händelser och trender inom området.

Lingvistbloggen - på Lingvistbloggen skriver språkvetare från avdelningen för allmän språkvetenskap inom institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, om lingvistik, språk och annat av allmänt intresse. Alla är välkomna att kommentera inläggen. Läsvärd och smårolig blogg.

Lingvisme - en blogg om språk, skrevet av lingvistikere. Språk: norska.

Linneas språkblogg drivs av Linnea Hanell, som främst är intresserad av språket ur ett demokratiskt perspektiv, och som därför tycker att det är viktigt att samhällsinformationen är formulerad på ett sätt som gör att så många som möjligt förstår den.

Living Languages - a cyberbreath for language life - bloggen försöker hålla reda på världens språk, med särskilt fokus på de små och hotade språken. 

Loci.se sköts av Stefan Rimm, som är fil.mag i retorik. Detta ämne liksom data och internet, litteratur och språk präglar hans blogg.

Med barnen i Paris - denna blogg handlar faktiskt också om svenska språket. Hur håller man liv i svenska språket när man bor utomlands? Sedan ett år tillbaka bor bloggskribenten i Paris med sin familj, där alla talar franska och barnen går i fransk skola.

Med en ordbok i resväskan - alla språk och dialekter väcker Natalia Zinovjevas nyfikenhet; det finns inget språk som hon är helt ointresserad av. Varje nytt ord som hon lär sig berikar hennes liv. Utan sina språkkunskaper hade hon gått miste om många upplevelser, många böcker hade aldrig blivit lästa, och många spännande resor och möten hade aldrig blivit av...

megabitos blogg - en ny blogg för och om esperanto. "Syns vi inte finns vi inte, är ett berömt talesätt; därför gäller det att synas och höras, mycket och ofta."

Mikas tankar handlar alltsomoftast om försvaret av svenska språket mot anglifieringen.

Mys blogg - My kommer ursprungligen från Österbotten, men bor sedan några år i Sverige, och skriver med inriktning på språk.

Månskensdans - Johan Jönssons litteratur-, språk- och kulturblogg. Flera av hans artiklar återfinns på andra ställen på denna webbplats.

Nova Languages, en kommersiell språktjänst, publicerar många notiser om språk på sin blogg.

Omniglot - the blog - sköts av Simon Ager, som talar minst sju främmande språk utöver sitt modersmål, engelska. Motto: "Ett språk är aldrig nog."

Om och endast om  - den som skriver i bloggen studerar till lärare i Stockholm. Bloggen handlar ibland om tankar kring svenska språket eller filosofin, som tydligen ingår i den framtida lärarexamen.

Ordagrant heter en språkblogg, som Institutet för de inhemska språken, Finlands motsvarighet till Språkrådet, har startat.

Orddelingsmafiaen, som drivs av en ung norrman, dokumenterar och går emot särskrivning och skrivfel på norska.

Ord för ord - Maria Isacsson, som arbetar med information och kommunikation, sköter denna blogg, som handlar om allsköns språkfrågor.

Pratbubblor – på Språkkonsulenternas blogg hittar du språkliga pratbubblor som dyker upp i vår vardag, både på jobbet och på fritiden. Pratbubblorna handlar om sådant som vi pratar om i fikarummet, roliga språkfinurligheter eller het debatt om språk.

pudsigkat - blogg om "finske finurligheder, grammatisk granskning og semantisk semikolon".

Pluggasvenska.nu vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, har en blogg, som inte längre är aktiv, men som som dock innehåller inlägg från så sent som 2019. Den länkar fortfarande (22/2 2022) löpande till inlägg från Språkförsvarets nätdagbok.

På svenska, som nylanserades nyåret 2012, är en blogg om språk, kultur och människor, skriven av Per Ledin, professor i svenska språket vid Örebro unviersitet. Här får du inblickar i vad vi människor gör med språket och det med oss, analyser och tankar kring olika ord och konstruktioner, reflektioner över litteratur, medier och kultur – och lite annat.

Separated by a common language – författaren, amerikansk lingvist verksam vid brittiskt universitet, utgår från Shaws berömda kvickhet “England och Amerika är två länder åtskilda av ett gemensamt språk” och fokuserar på skillnader mellan amerikansk och brittisk engelska. Det är bl.a. inte alltid så lätt för en amerikan att beställa vatten på en engelsk pub. 

Skrivtips - författarens samlade tips och tankar om skrivandet. Språket är till för att användas.

SLS-bloggen är en blogg som är knuten till Svenska Litteratursällskapet i Finland. Den innehåller vetenskapliga och populära infall och utkast om finlandssvensk litteratur, kultur och historia.

sMAartblog - sex polska översättare och korrekturläsare från MAart Agency bloggar om språkfrågor på polska och engelska.

Sociolingo´s Africa blog informerar också om språksituationen i Afrika.

Sproget - tankar och anmärkningar om språk, specifikt om danska och mer generellt om språkvetenskap.

Sprogmuseets blogg med Ole Stig Andersen som redaktör (inte ensam skribent alltså!) innehåller många intressanta inlägg.

Sprogvaskeriet blogger kastar en språklig blick på de texter, som omger oss – det vi läser i tidningen, hör på radion, ser på nätet eller får in genom dörren som reklam. Språk: danska.

Språkbloggen sköts av Andreas Widoff. Ur presentationen:"Bara ordet (d.v.s. språket) säger en del om just vårt språk. Vi hänger den bestämda artikeln i slutet på orden. Vi kan ha tre konsonanter i början av ett ord, men då är alltid den första /s/. Över har vi en ring, något som första gången användes 1526 för att markera ett mer o-liknande uttal av /a/."

Språkbloggen från Jakobstad i Finland ger tips om språkinlärning. Den innehåller en mängd användbara länkar till åtta språk.

Språkkorrens blogg handlar om språk, översättning och korrektur.

Språkmakargatan - webmastern är en examinerad webbproducent som just nu studerar till gymnasielärare. Litteratur och språk är några av hennes intressen. Välbesökt blogg.

Språk med Lingvulino kielistä - Anna Ritamäki-Sjöstrand bloggar på sitt modersmål svenska, sitt "fadersmål" finska och även på esperanto.

Språkpolisen är en blogg som handlar om språk. Mest sånt som är fel, men ibland bara det som är roligt, viktigt eller intressant.

Språkpolitik 5.1 är en blogg, som startats inför minoritetsseminariet den 3 juli 2012 i Almedalen. I den kommer texter av kända och okända experter, aktivister och aktörer, som tycker till om svensk språk- och minoritetspolitik, att publiceras.

språkspanaren - bloggen har funnits på nätet sedan februari 2011 och diskuterar språkfrågor.

Svengland - Timo Järvinens blogg handlar om svengelskan men även om märkligheter i svenskan.

Svenska Dagbladets språkblogg  sköts av Ylva Burman, språkkonsult. Hon gillar att närstudera detaljer i svenska och andra språk. Här bloggar hon om språket: om rätt och fel, nytt och gammalt, normar och utmanare. Klassiska råd om språkriktighet varvas med språkspaning, kuriosa och personliga funderingar.

Svenskläraren kommenterar heter Svensklärarföreningens blogg, i vilken fyra medlemmar skriver.

Sydsvenskans språkblogg sköts av Ingrid H. Fredriksson och håller hög klass.

Bloggen Särskrivning dokumenterar särskrivningar i text och bild. Särskrivningar kan leda till att betydelsen blir en helt annan än den avsedda.

Tilde text - en blogg med texter om texter, om språk och skrivande och en hel del annat.

Tulugaq - Linda Lanz, som ska doktorera i lingvistik vid ett universitet i Houston, intresserar sig speciellt för de ursprungliga språken i Alaska.

tungomålet - Kenneth Mikael Nyman startade denna blog, som fokuserar på språk, den 12 oktober 2009  "Här kan ni förhoppningsvis framöver kunna läsa allehanda inlägg om allt från ergativa verb till mystiska skriftsystem", skriver han.

Ur språkens tunnlar  - Ola Wikander skriver och funderar om gamla språk och vad de betyder för honom - om hebreiska, ugaritiska, grekiska, hettitiska, latin, gotiska och någon gång kanske till och med hurritiska.

Vanligtvis.se, en ny sida som sköts av Camilla Sahlqvist och Thomas Olausson och som redan börjat skriva om svenska språket.

Finn-Erik Vinje, tidigare professor i nordiska språk, presenterar sin blogg på följande sätt: "Hele mitt voksenliv har jeg pleiet omgang med det språkinteresserte publikum, og det er denne virksomheten som jeg på nettsiden her forlenger og utvider – av lyst og inngrodd tilbøyelighet."

Vardagsorden - Leif Börje-Frid driver en blogg på temat att vardagsorden konserverar könsrollerna.

Working Languages - blogg med undertiteln "language and languages in legal translation and simultaneous interpretation". Författaren, uppenbarligen översättare och tolk, skriver om språkfrågor med samhällelig relevans.

Wulfahariaz - med undertiteln belletristik, akribi, glossolali & charm - är en blogg som innehåller många språkliga observationer och kommentarer, ofta giftiga sådana.  

Vägen till trespråkighet - Natalia Zinovjeva skriver: "Mitt modersmål är ryska. Min sambo har spanska som modersmål. Vi talar våra respektive modersmål med barnen, och när vi alla är tillsammans talar vi spanska. Roxana talar redan tre språk: ryska med mamma, spanska med pappa och svenska på förskolan. I den här bloggen berättar jag om våra barns framsteg i ryska, spanska och svenska."

Yearlyglot - Fluent every year - bloggaren har tydligen som målsättning att lära sig ett nytt språk varje språk. Språk: engelska.

Arnold Zwicky´s blog innehåller en förteckning till massor av språkbloggar på engelska.

Översättarbloggen - bakom den står Anna Köhler, som bl.a. översätter film- och tv-texter.

(Denna sektion uppdaterades senast den 22/2 2022)