Sprakforsvaret
   

Språkkunskaper och -inlärning

Carina Andersson m.fl.: En granskning av rapporten "Kartläggning av svenska som andraspråk" från Myndigheten för skolutveckling - B-uppsats, Institutionen för Nordiska språk, Lunds universitet, vt 2004 Uppsatsen är kritisk mot de rekommendationer som Myndigheten för Skolutveckling lagt fram om att slå ihop svenskämnet med svenska som andraspråk i ungdomsskolan, en organisation där ingen elev skulle arbeta på rätt språklig nivå. Uppsatsförfattarna betonar också vikten av att svenska måste vara grunden för kommunikationen mellan människor i Sverige.

Forvo.com innehåller världens största uttalslexikon.Genom att registrera sig på webbplatsen får man tillgång till över 500 000 ord på fler än 240 språk. Om man inte hittar det ord man letar efter kan man efterlysa det, så talar en modersmålstalare in det åt en.

Fremmedspråksenteret är ett resurscenter för främmande språk i undervisningen. Huvudmandatet är att arbeta för att undervisningen i frrämmande språk får en hög kvalitet och att Norge blir ett land med hög språkkompetens i många främmande språk. Centret ger ut många intressanta publikationer – se ”Våre publikasjoner”.

Ge ditt barn en gåva - språkkunskaper ger valfrihet - denna broschyrtext, som ännu inte publicerats, har utarbetats av Leena Huss och Ellen Bijvoet, om handlar om två- och flerspråkighet i familjen.

Language Learning Difficulty – sida på MustGo, som förklarar hur lång tid det bör ta för en engelsktalande att lära sig olika främmande språk.

Lingu@net Europa utgår från tanken att om du studerar eller undervisar i språk, är du också intresserad av relevanta resurser på de språk du förstår och inte bara dem du kan hitta genom att göra sökningar på ditt modersmål. Lingu@net Europa ger dig tillgång till över 3500 katalogiserade webbresurser på flera språk.

Lysande lagom är enligt egen utsago en underhållande och allmänbildande podcast för alla språkintresserade, eller för den som är nyfiken på hur det är att lära sig svenska och komma till Sverige som vuxen.

Lär dig mer om svenska språket  – en kunskapsbank om standardsvenska, språkvård och svenskans historia av Institutet för språk och folkminnen.

Moderna språk har getts ut som papperstidskrift sedan 1906. Från och med 2009 finns den dock bara som webbutgåva. Det innebär att massor av intressanta språkartiklar nu finns lättillgängliga i pdf-format på tidskriftens webbplats.

Sveriges språkflora handbok för ett flerspråkigt samhälle: På denna webbplats kan man lyssna på ett kort stycke från fabeln "Lejonet och räven" på de flesta språk som finns företrädda i Sverige.

Sverige deltog under 2002 i en jämförande studie av engelskkunskaper i slutet av den obligatoriska skolan i åtta europeiska länder.  Resultaten av studien visar bland annat att svenska elever är mycket duktiga i engelska, inte minst vad gäller att läsa respektive lyssna och förstå (receptiv kompetens). Läs en sammanfattning eller ta del av hela rapporten, som publicerades 2004.

The National Centre for Languages (CILT), som initierats av den brittiska regeringen, lanserade en portal hösten 2008 om språkinlärning och –undervisning genom informations- och kommunikationsteknologier. Lärare kommer därför i fortsättningen ha tillgång till en uppsjö av interaktiva verktyg, som har kategoriserats på grundval av svårighetsnivå (på nätet, DVD och andra format), i syfte att förenkla språkinlärning och tillhandhålla nya resurser i stor skala. 

travellingua - en webbplats, där man kan lära sig elementär engelska, danska, svenska, lettiska och litauiska genom att lyssna på ljudfiler, som också kan laddas ner.

(Denna sektion uppdaterades senast den 3/10 2023)