Sprakforsvaret
   

Culture Casbah – lagvidrigt namn på nya framtidsstaden i Malmö.

 

(Pressmeddelande  240117)

 

Culture Casbah – lagvidrigt namn på nya framtidsstaden i Malmö.

 

På senare tid, bland annat i Skånepressen, P1:s kulturradion och diverse webbplatser, har det planerade framtidsprojektet för en utbyggd stad mellan Rosengård och centrala Malmö presenterats och diskuterats. Detta projekt har tillskrivits arbetsnamnet ”Culture Casbah”. För personer förankrade i arabisk kultur må detta naturligtvis betyda något, för oss övriga svenskar absolut ingenting.

 

Då officiell namngivning genom kommunen så småningom är att vänta, om projektet genomförs, vill vi redan nu peka på ett antal invändningar:

- För det första har vi en språklag, som fastställer att ”svenska är huvudspråk i Sverige” och ”det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”. Detta omfattar alltså även kommunala bolag (MKB) och i synnerhet offentlig namngivning (kommunen).

- För det andra har namnet helt omotiverat en amerikanskengelsk språkdräkt. Qassabah (arabiska) är ledarens skyddsfort. Culture Casbah är en amerikaniserad variant, som på svenska borde heta ”Kulturens Kasbah”. Hur engelskan kommer in i detta sammanhang är helt obegripligt, förutom som statushöjande fernissa för lättförförda. Den oinvigde frågar sig: ”Vem tusan är Casbah? En ny kompis till Baltasar?”

- För det tredje har vi här ett projekt som skall bidra till integrationen. Alltså borde namnet bidra till sammanhang och förståelse mellan Malmö centrum och Rosengård och inte bygga en ravin av oförståelse och främlingskap.

 

Arkitekter och projektledare: Slå för en stund av era datorer och kom ut på scenen och diskutera kommunikation i svensk språkdräkt som alla förstår och känner sig berörda av och som dessutom är i harmoni med den svenska språklagen. Vi vill inte se flera svengelska plattityder och namnkatastrofer som ”Malmö Live”, vilka bara bekräftar underdånighet, dåligt självförtroende och attityd ”vi (= svenska språket) duger inte”.

 

Vi föreslår därför att lämpligt skånskt medium följer upp vår enkla maning till omtänkande och utlyser en regionalt förankrad namntävling för allmänheten med villkor, att namnet skall vara grundat i svensk språkdräkt enligt språklagens bokstav och anda.

 

Vi har en del egna förslag till namn:

- För hela utbyggnadsområdet – Rosenstaden,

- 22-våningsskrapa – Resen (eller kanske Högrosen eller Solrosen),

- eventuellt torg – Rosentorget,

- samlingsplats – Rosenplan,

- bad, fontän eller annan vattenanläggning – Näckrosen.

 

Som alternativ kan ju kända numera bortgångna Malmöbor, eller andra skåningar, hedras genom namngivning, som Jacques Werup, Östen Warnerbring, Nils Poppe, Björn Afzelius, Anita Ekberg, Ricky Bruch, Lasse Holmqvist, Git Gay, Fritiof Nilsson Piraten, Oscar Winge, Edvard Persson, Anders Österling, Max Lundgren med flera. (Reservation för eventuellt redan utnyttjat namn inom kommunen.) Vi ser fram emot ett initiativ om namngivning i enlighet med gällande lag och med folklig påverkan som hjälp till kommunens kommande namngivning.

 

Språkförsvarets styrelse

 

Nätverket Språkförsvaret

www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/

 

E-post: [email protected]

             [email protected]

             info@språkförsvaret.se (kan bara nås av vissa e-postprogram)

 

Kontaktpersoner:

Christer Janson - tel: 070 3093932

Olle Käll - tel: 026 659188

Per-Åke Lindblom - tel: 08 7602302 –  070 7782302        

Hillo Nordström - tel: 070 5356056

Arne Rubensson - tel: 070 5355501