Sprakforsvaret
   

Sigtuna - where Sweden begins?

(Pressmeddelande)

I oktober i fjol lanserade Destination Sigtuna ett nytt varumärke ”Sigtuna – where Sweden begins”, som nu används allt oftare. Destination Sigtuna ägs till 23 procent av Sigtuna kommun – resten av det lokala näringslivet.

Valet av ett engelskspråkigt varumärke visar att Destination Sigtuna inte anser att svenska språket duger som grund för ett varumärke, trots att det är lagstiftat som huvudspråk i Sverige.  Därmed nedvärderar  Destination Sigtuna svenska språkets ställning

Vi har absolut inget emot en flerspråkig information om Sigtuna kommun, men svenska måste utgöra basen. Översätt gärna ett varumärke och information på svenska till så många relevanta språk som möjligt! Utländska företag och turister föredrar information på sina egna språk framför engelska.

Språkförsvaret
Styrelsen
28/6 2011