Sprakforsvaret
   

Svar till Camilla Zedendahl om Sigtunas nya varumärke

Tack Camilla för Ditt innehållsrika e-brev.

Jag har studerat det med stort intresse. Det innehåller åtskilliga kunskaper som jag förstås gärna tar till mig. Ledsamt nog kan jag ändå  inte hålla med om att det nya varumärket är en bra idé, i synnerhet inte på engelska. Hur många av inresande ”utlänningar” kommer exempelvis till kommuncentrum i Märsta/Sigtuna?

Min ständigt återkommande åsikt, mitt mantra om man så vill, är att vi skall slå vakt om vårt svenska språk. Jag är sedan många år mycket språkintresserad, speciellt av vårt eget. Några skulle säkert kunna kalla mig ”språkpolis”, vilket jag accepterar … Jag har därför blivit medlem i ”Språkförsvaret”.

Ett återkommande argument i språkdiskussioner är att svenskarna är så bra på engelska språket. Det är vi inte! Jag har läst det språket och använt det många gånger, men inte är jag bra … För övrigt kan vi lyssna på politiker och företagsledare och inse läget. Enligt uppgift klagar man inom EU på att svenskarna, på grund av denna missuppfattning så sällan anlitar tolkar.

Många gånger har jag besökt (gamla) Sigtuna. Jag har (helst) färdats  med ångbåtsliknande fartyg i andra fall med tåg + buss eller med bekantas bilar (har ingen bil själv). Jag tycker mycket om Sigtuna, en vacker, charmig, intressant (före detta) stad. Möjligen är det därför som jag inte tycker om att Sigtuna skall ha ett varumärke som det ni beslutat. I mina ögon är det litet löjligt. Som stockholmare tycker jag för övrigt inte heller om huvudkommunens motsvarighet (The Capital …); där tillkommer ju också utmaningen mot grannhuvudstäderna..

Kanske skall jag avsluta detta - jag har fått Din förklaring och givit (en del av min), Som en komplettering bifogar jag Språkförsvarets  pressmeddelande i ämnet.

Sigtuna – where Sweden begins?

I oktober i fjol lanserade Destination Sigtuna ett nytt varumärke ”Sigtuna – where Sweden begins”, som nu används allt oftare. Destination Sigtuna ägs till 23 procent av Sigtuna kommun – resten av det lokala näringslivet.

Valet av ett engelskspråkigt varumärke visar att Destination Sigtuna inte anser att svenska språket duger som grund för ett varumärke, trots att det är lagstiftat som huvudspråk i Sverige.  Därmed nedvärderar  Destination Sigtuna svenska språkets ställning

Vi har absolut inget emot en flerspråkig information om Sigtuna kommun, men svenska måste utgöra basen. Översätt gärna ett varumärke och information på svenska till så många relevanta språk som möjligt! Utländska företag och turister föredrar information på sina egna språk framför engelska.

Språkförsvaret
Styrelsen
28/6 201
1"


Språkrådet har också haft synpunkter och visat det genom att omformulera er slogan: Sigtuna - where Swedish ends?


Med hälsningar och tillönskan om en bra sommar.

Björn I. Ohlson
Stockholm

8/7 2011