Sprakforsvaret
   

Beträffande er nya slogan - where Sweden begins

Destination Sigtuna AB        
Att. Camilla Zedendahl
Stora Gatan 33
193 30 Sigtuna

Den är ologisk, osann och ger uttryck för hybris. Om en sträcka kan man säga att den börjar vid en punkt och slutar vid en annan. Om ett landområde som Sveriges är påståendet ologiskt. Man kan inte med fog påstå att ett landområde börjar vid en given punkt och slutar vid en annan.

Om sloganen syftar på trafikströmmarna till Sverige är den endast sann till en viss del. Tre av fem flygresenärer som kommer utrikes ifrån till Sverige landar på Arlanda. Resterande två landar någon annanstans. Samma är det med resenärer med båt eller färjor. Tåg, buss, bil, andra fordon och gående kommer aldrig in i Sverige via Sigtuna. Det vanligaste är att man inte ens besöker staden.

Om sloganen syftar på historien är den färgad av att ni önskar att den vore sann, men det är den inte.

Götaland befolkades redan för 15 000 år sedan när Sigtuna låg under ett tjockt istäcke.

För 8 500 år var hela Sverige beboeligt utom nuvarande Ostkusten och Mälarlandskapen, som då låg på havsbotten.  

Den första kända stadsbildningen i Sverige uppstod för snart 2 000 år sedan i Uppåkra, som var föregångaren till vad vi nu känner som staden Lund. Det skulle dröja ytterligare nästan ett millennium innan Sigtuna blev en stadsbildning.

I din kommentar till en av mina kollegor visar du beundran över den Sigtunabo som även skapade sloganen Stockholm – the Capital of Scandinavia. Han slirar lika mycket på sanningen i den.  Om man räknar Danmark, Norge, Finland och Sverige till Skandinavien, så har dessa länder varsin huvudstad – Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Stockholm. Skandinavien har ingen huvudstad.

Du menar också att man vill vara internationell. Och det tror ni att ni är genom att slänga in engelska i sloganen. Verkligt internationella vore ni om ni hade en svensk slogan, som beroende på mottagare översattes åtminstone till de stora världsliga och europeiska språken, till exempel kinesiska, arabiska, spanska, engelska, ryska, franska, tyska, italienska beroende på er ambitionsnivå. Vi får inte glömma grannländernas språk finska, polska, estniska, lettiska och litauiska.

Det är först när man inser att engelskan, trots sin särställning, endast är ett språk bland andra, som man kan börja bli effektiv i sin strävan att nå internationell framgång.

Mitt förslag till er är att ni börjar om från början. Steg ett är att hitta en slogan som förutom att den är sann också är logisk. Steg två är att den skrivs på svenska.

Att integrera de 29 % av Sigtunaborna, som är födda utomlands, i det svenska samhället, går inte på annat sätt än att vänja dem vid svenska språket.

Med vänlig hälsning

Gunnar Lund
Karlstad

P.S. Bilägges även ett exemplar av språklagen. Den gäller även för er. D.S.

9/7 2011