Sprakforsvaret
   

Brev till Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna, om Sigtunas identitet


Hej Camilla

Om man analyserar ordet "varumärke" så indikerar ju det ordet att "varumärket" ska ge en bild och uppfattning om "varans" identitet. På 1600-talet var ju tyskan det populära språket i Sverige. Då skulle Sigtunas "varumärke" kunnat vara: Sigtuna Anfang von Schweden.

På 17- och 1800-talen var det populära språket franska. Då skulle Sigtunas "varumärke" kunnat vara: Sigtuna ou la Suede commence. Det skulle i så fall indikera att Sigtunas identitet var tysk respektive fransk beroende på vilket århundrade man valde.

Nu är ju engelska högsta mode. Alltså väljer kommunen att använda engelska och vill därmed ge Sigtuna en engelsk identitet. Allt detta är naturligtvis nonsens. Sigtuna är en svensk småstad med en svensk identitet.

Och det var nu inte heller särskilt originellt av Sigtuna att välja att ha sitt "varumärke" på engelska. Det har andra kommuner kommit på för länge sedan. Det är däremot exkluderande mot alla svenska medborgare som inte talar eller förstår engelska att använda sig av engelska språket när man ska "marknadsföra" kommunen. Dessutom borde Sigtuna komma ihåg att en av våra största poeter faktiskt bodde i Sigtuna: Gunnar Ekelöf. Och han skrev sina dikter på svenska. Han skulle definitivt inte gilla Sigtunas nya "varumärke".

Staffan Björklund
7/7 2011