Sprakforsvaret
   

Brev till IliveSthlm om företagsnamnet

Från: B.Ohlson
Till: [email protected]
Ämne: Ilive Sthlm

Förlåt en undran. Varför väljer en fastighetsmäklare som uppenbarligen är verksam i Stockholm (obs) Sverige ett företagsnamn, eller  varumärke, på engelska?

Vad betyder för övrigt namnet? Om det nu nödvändigtvis måste vara på engelska borde det väl vara "I love Stockholm" eller "I like Stockholm", eventuellt " I live in Stockholm".

Bättre att hålla fast vid svenskan!  Förslag: "Älska Stockholm".

Slå vakt om vårt svenska språk!!

De bästa hälsningar.

Björn I Ohlson
    

Stockholm    

17/7 2011