Sprakforsvaret
   

Brev till utställningschef Martin Schibli, Kalmar konstmuseum, om The Return of the Losers

Utställningschef Martin Schibli
Kalmar konstmuseum                                    

Förlorarnas återkomst  
The Return of the Losers

Nyligen har hustrun och jag besökt Öland, Kalmar och Oskarshamn (samt Punderum). I Kalmar ägnade vi oss särskilt åt Länsmuseet (Jenny Nyström), Konstmuseet, stadsparken och kulturhistoriska byggnader.

Konstmuseet är onekligen en mäktig, intressant och speciell byggnad som ändå passar in rätt väl i omgivningen. Så har den också blivit prisbelönt. Möjligen har en del utställningar tagit intryck av byggnadens kvaliteter.

Detta som en slags inledning. Anledningen att jag skriver är det officiella (?) namnet på en av utställningarna: The Return … Jag förstår inte varför den skall ha ett engelskt namn. Någon konstnär är tydligen  engelskspråkig, men de flesta är nordiska. Besökarna är säkert till övervägande del svenska eller åtminstone nordiska. Jag har förstått att utställningen skall flyttas till Norge, men då kan den väl få ett norskt namn. På samma sätt som huvuddelen av texten i presentationshäftet är på svenska med översättning till engelska borde titeln (”varumärket” vara på svenska och engelska — se rubriken ovan. — Den svenska titeln känns starkare, tydligare, begripligare — och på alla sätt bättre än den engelska. Vi svenskar förstår inte engelska så bra som många tycks tro.

Får jag påminna om att vi har en språklag som gäller för åtminstone stat och kommun.

Jag tar också vara på möjligheten att kommentera en sak till i ämnesområdet: en yrkestitel (?) inom utställningsverksamhet. Curator. För många av oss är den nog obegriplig och i vart fall inte särskilt upplysande. Jag har också problem med uttalet. På engelska tycker jag att det låter fånigt, med svensk stavning och uttal går tankarna i helt fel riktning. Vad är det för fel på utställningschef eller utställningsansvarig?

Vårt besök i Kalmar var givande och trevligt. Jag fick till och med en möjlighet att rida min käpphäst; att uttala mitt mantra:

Slå vakt om vårt svenska språk!

De bästa hälsningar

Björn I. Ohlson
Stockholm

5/8 2011