Sprakforsvaret
   

Brev till bolia.com


Jag fick nyss ert reklamutskick som gjorde mig både undrande och upprörd. Det har tydligen spritts i Stockholm (Sveriges huvudstad!), bland annat här på söder. Rimligen är målgruppen alltså huvudsakligen svensktalande.

Om man bortser från omslagsbilden, som närmast är avskräckande, finns det hyfsat snygga bilder. Men, vad vill ni, tror ni er om, att uppnå?  Väsentliga delar som rubriker, produktnamn med mera är på engelska …  Vi som inte är så duktiga på engelska missar ju en stor del av budskapet!

Andra detaljer. För att få  del av hela innehållet, bland annat den viktiga uppgiften om öppettider måste man "skanna" svarta fyrkanter. För det måste man tydligen ha särskild elektronisk utrustning, som bland annat jag inte disponerar. Många har dessutom inte ens möjligheter/utrustning att  komma in på "bolia.com".

Det verkar som om ni missat i alla fall en möjlig kund.

Slå vakt om vårt svenska språk!

De bästa hälsningar

Björn I Ohlson
Stockholm

12/8 2011