Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Therése Looström, Göteborgs kulturkalas

(Brevväxlingen läses nedifrån och upp)

Hej,
 
Tack för din e-post. Vi har tagit emot dina synpunkter.
 
Med vänlig hälsning
 
Therése LooströmPå stan finns större affischer om kulturkalaset där texten till större delen är skriven på engelska. Sedan 2009 har vi en språklag i Sverige som säger att svenska är huvudspråket i Sverige.

5§ i språklagen "Svenskan är samhällets gemensamma språk som alla som är bosatta i Sverige skall ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden".

6§ i språklagen "Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan
används och utvecklas
".

Begreppet "allmänna" innefattar de statliga och kommunala organen.

Med hänvisning till den nya språklagen anser jag att textvalet på dessa affischer strider mot vår språklag. På vilket sätt kommer kommunens bolag i fortsättningen att efterleva lagens intentioner?

Vänligen
Tord Gyllenhammar

16/8 2011