Sprakforsvaret
   

Brevväxling angående kulturkalasets affisch i Göteborg


(Brevväxlingen läses nedifrån och upp)

Hej och tack för svaret och välkomnandet att höra av mig med ytterligare synpunkter!

Om du från början avsåg att ge ett utförligare svar till Tord Gyllenhammar (som jag inte känner), minskas min irritation över det betydligt. Jag tolkar det då inte som snorkighet utan som dålig kommunikation – det hade varit mycket lätt att skriva att du tänkte återkomma eller föra saken vidare inom organisationen.
Däremot förändras inte min åsikt i sakfrågan. Du skriver att ni godkänt valet av engelska ord på affischen. Innebär det att ni beställt en engelsk affisch eller att ni i efterhand godkänt konstnärens idé?


Jag håller självklart med om att det för ”besökare med olika språkbakgrund” kan ”vara en fördel att en del av kampanjbudskapet finns på engelska”. Jag har inga invändningar mot att översätta hela kampanjmaterialet till engelska, jag skulle inte ens invända (från språklig synpunkt!) mot dessa affischer om de sattes upp tillsammans med motsvarande med svensk text, eller om affischen gjordes tvåspråkig. För övrigt har, om jag fattat det rätt, även svenskspråkiga annonser det engelska reklamuttrycket som rubrik. Vem riktar de sig då till?


Om det är riktigt att denna affisch är till för besökare med annan språkbakgrund, tycker jag det är lika märkligt att upplysningen ”Fri entré” står på svenska. Tänk så många med annan språkbakgrund som kan ha missat kalaset på grund av att de inte fattat att de slipper betala! Jag har grubblat över detta och kan tänka mig antingen att konstnärens / kommitténs kunskaper i engelska inte sträcker sig så långt som till översättningen av frasen, eller att man insett att svenska älgar (det är ju en älg som av konstnären tänkts ge upplysningen) inte talar engelska, något som jag inte alls vill bestrida. Finns det någon annan förklaring, är jag tacksam om du ger mig den.  


Tord Gyllenhammar ställde i sitt brev till dig den avslutande frågan: På vilket sätt kommer kommunens bolag i fortsättningen att efterleva lagens intentioner? Den är fortfarande inte besvarad. Har ni tagit något intryck av reaktionerna? Tycker ni det är rimligt att den mest iögonenfallande marknadsföringen av ett evenemang som väl ändå huvudsakligen besöks av göteborgare sker på engelska?  
 

Med vänlig hälsning (faktiskt vänligare än förra gången),
Harald Henrysson
20/8 2011
 


Hej,

Tack för att du hör av dig till oss.

Inför årets Kulturkalas lämnade vi ett uppdrag till en konstnär att göra 2011 års affisch med tillhörande kampanj. Konstnären valde att göra de affischer som du sett och reagerat på. Som beställare har vi givetvis godkänt valet av engelska ord på affischen och bär fulla ansvaret för detta.


Svenska är huvudspråk också för Göteborgs kulturkalas och all information som finns om Kulturkalaset och dess programpunkter är på svenska, både i den tryckta programtidningen och i digital form på nätet. Det är alltså inte så att man inte kan hitta information om man inte kan engelska. Däremot är det också så att vi har en mängd besökare med olika språkbakgrund på Kulturkalaset. För dem kan det snarare vara en fördel att en del av kampanjbudskapet finns på engelska.
Vi vill gärna ha dialog och synpunkter på Kulturkalasets hela innehåll inklusive kommunikationen och du är välkommen att höra av dig igen.
 

Detta svar har även skickats till Tord Gyllenhammar.
Vänliga hälsningar

Therése Looström
19/8 2011