Sprakforsvaret
   

Fortsatt brevväxling om kulturkalasets affisch i Göteborg

(Brevväxlingen läses nedifrån och upp)

Hej och tack för ditt svar, som visar på önskan att föra en dialog.

Jag hade gärna velat veta vilken motiveringen från Kulturkalasets sida var att beställa endast en engelsk affisch, om det varit fallet. När jag nu fått veta att det hela kommit till stånd på grund av att en konstnär med språkpolitiska ambitioner – eller kanske med åsikten att engelska lämpar sig bättre för konstnärliga uttryck än svenska? – levererat en sådan affisch, gör det mig minst sagt förundrad över beslutsgången, eller över omdömet hos de beslutande. 

Affischens funktion behöver vi inte diskutera. Jag är helt ense om att den är ”ett första blickfång”, som ska ”locka ögat” och ”riktar sig till alla som kan se den” och ska kunna leda betraktaren vidare till att söka annan information. Tydligen förväntas denna betraktare i första hand vara en svensk, som åtminstone ”kan ta till sig” engelska uttryck men inte har alltför goda kunskaper i engelska, eftersom sådan ”basinformation” som ”Fri entré” står på svenska. Jag bestrider inte heller svenskarnas förmåga i allmänhet att ta till sig engelska ord, men jag kan absolut inte förstå varför flera svenskar skulle lockas av en engelsk text. Det kan rent av vara så att fler, i likhet med mig och andra deltagare i denna diskussion, reagerar negativt på ”blickfånget”!  Detta tycks vara ett exempel på hur annonsbyråernas uppenbara fördomar om engelskans magi i det avseendet sprider sig även till kommunala förvaltningar, vilka – enligt Språklagen - som del av ”det allmänna” har ett större ansvar.

Kanske ska jag lägga till att min amerikanska hustru är helt ense med mig om mina synpunkter. Hon – som ofta lidit av den dåliga engelskan i diverse svensk information - tror att om nu en av dessa ”besökare med annan språkbakgrund” som Kulturkalaset visar sådan omtanke,  verkligen läser affischen och kommer till den för svenskar reserverade ”basinformationen” (Fri entré), är risken stor att de i första hand tänker sig att de ska bjudas på en av maträtterna vid kalaset! 

Till slut: något egentligt skäl att ge reklamen för detta kulturevenemang en så iögonenfallande engelsk prägel har jag inte kunnat finna. Förvisso kan det vara svårt att få allt ”perfekt ur alla aspekter”, men detta har spårat ur! Eftersom ni kommer att ”göra omfattande utvärderingar av Kulturkalasets alla delar”, skulle jag vara mycket tacksam att få ta del av den utvärdering som berör det vi diskuterat. Jag hoppas själva kalaset – som jag inte haft möjlighet att ta del av - varit arrangerat med större eftertanke.

Med vänlig hälsning
Harald Henrysson
23/8 2011
 


Hej,

Tack för din återkoppling. Här kommer mina svar.

Vi beställde ingen engelsk affisch från början, utan godkände och gillade den idé vi fick av konstnären.

Affischen fungerar som ett första blickfång, den är till för att locka ögat och för att förmedla att något är på gång. Den riktar sig till alla som kan se den. Affischen ska sedan leda tittaren vidare till exempelvis information på hemsidan eller i programtidningen. Vi vågar tro att de flesta svenskspråkiga förstår, eller kan ta till sig de engelska orden och fraserna. Men eftersom huvudspråket för Göteborgs kulturkalas är svenska vill vi att basinformationen, såsom vem avsändaren är, var man hittar mer information (hemsidan) och att det är fri entré ska finnas på svenska.

Du har rätt i att engelskspråkiga läsare kan missa informationen om fri entré. Men det är svårt att vara heltäckande, att få allt perfekt ur alla aspekter. Att genomgående ha två affischer, en svensk och en engelsk bredvid varandra, är inte realistiskt vare sig ekonomiskt eller utrymmesmässigt.

Vi tycker att Göteborgs kulturkalas efterlever lagens intentioner i och med att svenska är vårt huvudspråk och att all information som finns om Kulturkalaset och dess programpunkter är på svenska, både i den tryckta programtidningen och i digital form på nätet.

Slutligen vill jag säga att vi absolut tar intryck av de reaktioner vi får (både negativa och positiva) och välkomnar synpunkter på Kulturkalaset. Efter varje genomförande gör vi omfattande utvärderingar av Kulturkalasets alla delar.

Vänliga hälsningar
Therése Looström
Göteborgs kulturkalas
22/8 2011