Sprakforsvaret
   

Angående de nya kurskoderna i Moderna språk i Gy11

Olle Käll                Gävle 11 september 2011
Myggdansvägen 4C
802 64  Gävle
Tel: 026 - 65 91 88
[email protected]


Till Skolverket, Stockholm


Angående de nya kurskoderna i Moderna språk i Gy11

Vid införandet av det nya Gymnasium 2011 har alla kurser fått nya koder. Alla koder / förkortningar baseras på svenska kursnamn, utom i de moderna språken, som baseras på engelska. Ända fram till i år har de också baserats på svenska namn på språk.

Således har exempelvis följande förändringar skett:

Kurskod i gymnasiet fram till 2011    Kurskod i gymnasium 2011
        (bas: svenska)                        (bas: engelska , MOD= modern)

Kinesiska steg 1    KI1301                        MODCHI01
Ryska steg 2         RY1302                       MODRUS02
Franska steg 3      FR1303                        MODFRE03
Tyska steg 4         TY1304                        MODGER04

Vi undrar vad anledningen till de engelska kurskoderna just i språk är? Även kurserna i Moderna språk steg 1-7 hör väl till Gymnasium 2011, som väl veterligen inte finns i några andra länder? De europeiska språknivåerna heter ju inte heller 1-7.

Om betyg skall översättas, vilket gymnasierna länge varit vana vid, har det ju alltid kunnat göras ändå, ofta med förklarande bilagor.

Varför respekteras inte språklagen från 2009 i detta fall vid svensk myndighetsutövning?

Gävle den 11 september 2011

Språkförsvarets styrelse gm Olle Käll