Sprakforsvaret
   

Svar till Gunnar Lund om skyltning på Naturhistoriska


Tack för din synpunkt. Vi är väl medvetna om problemet med skyltarna och vi har detta på agendan vid kommande möte i vår arbetsgrupp för Besöksmiljö.

Vårt mål är att ersätta skyltarna inom en snar framtid.

Med vänlig hälsning
Susanne Wadeborn

Enhetschef Publik Service
Naturhistoriska riksmuseet

5/10 2011