Sprakforsvaret
   

Brev till Stockholms stad om "The Capital of Scandinavia"


Nyligen besökte jag Älvsjömässans ”Eget Företag”. En av utställarna var Stockholms stad. De skyltar med Stockholm – The Capital of Scandinavia (på två ställen) och Stockholm is the central, business an culture capital of Scandinavia. Förutom att man ljuger trefaldigt – Skandinavien har ingen huvudstad – så larvar man sig med att kommunicera på engelska med svenska nyföretagare, som vill etablera sig i Sverige.

På samma mässa kom jag till att samtala med en kinesiska, som etablerat sig i Sverige. Hennes svenska var i det närmaste oklanderlig. Hon hade lärt sig den hemma i Kina i akt och mening att använda rätt språk, svenska, på den svenska marknaden.

Tänk att kineser har bättre förstånd om vilket språk som gäller här än representanter för det svensktalande Sveriges huvudstad.

Affärsmän världen över vet att man lättast gör affärer med kunder som får tala sitt eget modersmål. När ska Stockholms stad inse det?


Gunnar Lund

5/10 2011