Sprakforsvaret
   

Brev till Camilla Berggren, Vasabladets chefredaktör

Vasabladets chefredaktör Camilla Berggren

Språkförsvarets styrelse reagerar med bestörtning på beskedet om Kenneth Mynttis avpollettering som ledarskribent i Vasabladet. Vi uppfattar honom som en viktig, frimodig och självständig förespråkare för svenskans ställning i Finland och vars artiklar alltid är genomtänkta och läsvärda.


Språkförsvarets styrelse
genom Per-Åke Lindblom
17/11 2011