Sprakforsvaret
   

Brev till Nobelprisstiftelsen om "Nobel Prize Center"

Nobelstiftelsen
Sturegatan 14
114 36 Stockholm

Svenska har talats här i landet långt innan Sverige var ett begrepp. Det förvaltningsspråk som använts sedan bildandet av konungariket Sverige är svenska. Svenska är nu också sedan en tid tillbaka enligt lag landets första officiella språk.

De som arbetar inom förvaltningen i Sveriges huvudstad borde ha det goda omdömet att hålla sig till svenska inom rikets gränser. Men icke, engelska ska det vara i tid och otid, ofta med den förment trångsynta förklaringen att man vill vara internationell. Engelska är ingalunda liktydigt med internationalism. Och nu ser det ut som om Nobelstiftelsen av alla jamsar med i detta.

Inte tror ni väl att världsstäder som Tokyo, Peking, Moskva, Kairo, Berlin, Rom, Paris, Madrid, Buenos Aires, Rio de Janeiro och Ciudad de Mexico skulle komma på idén att i första hand ge sina gator, torg och institutioner engelska namn. Aldrig! Men i den i det sällskapet lilla staden Stockholm tror att tuppkammen växer med engelska istället för svenska.

Nobelpriscentrum är ett alldeles utmärkt namn. Alfred Nobel som den världsmedborgare han var hade förstånd om att tala svenska i Sverige. Han skrev till och med sitt testamente på svenska. Nobelstiftelsen hedrar honom bäst genom att hålla sig till det språk han själv föredrog.

Hälsningar

Gunnar Lund

Karlstad 2011-12-06

Bifogas: Alfred Nobels testamente och Språklagen.

(Ett likalydande brev har skickats till Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm)