Sprakforsvaret
   

Språkförsvaret

 

Språkförsvaret tog sin begyndelse i 2002 som en privat hjemmeside. I 2005 blev Språkförsvaret etableret som et netværk omkring hjemmesiden. I år blev netværket omdannet til en forening. Hjemmesiden er i dag en af de største sprogportaler for sprogpolitik i Norden. I den seneste programerklæring for Språkförsvaret kan bl.a. læses:


Programerklæring 2011

Det svenske sprog skal være Sveriges officielle sprog eller nationalsprog. Anvendelsen af sprog er en selvfølgelig borgerret og skal hjemles ved lov. Intet andet sprog end svensk skal være obligatorisk i Sverige. Det svenske sprog skal fungere som det sprog, der forener alle svenske borgere uanset etnisk herkomst. Retten til at anvende sit nationale minoritetssprog eller hjemmesprog er uomtvistelig. Det overordnede mål for sprogundervisningen i folke- og ungdomsskolen er at alle borgere skal beherske mindst to moderne sprog udover svensk. Et nationalt minoritetssprog eller et hjemmesprog kan erstatte et af de to moderne sprog. Språkförsvaret forsvarer den mellemnordiske sprogforståelse og mener at nabosprogsundervisningen skal styrkes, især i dansk og norsk. Svensk skal styrkes som videnskabssprog, og det svenske sprogs stilling i EU skal forbedres. Juridiske aftaler, forsikrings- og rejsevilkår samt sikkerhedsforskrifter skal altid forefindes på svensk.
 
Antologi

Språkförsvaret har været en central forkæmper for vedtagelsen af den svenske sproglov, for de fem officielt anerkendte nationale minoritetssprog i Sverige, for retten til sit modersmål, for svensk i EU, for nabosprogsforståelsen m.m. Språkförsvaret har netop sendt en antologi på gaden, der viser et uddrag af sprogpolitiske indlæg fra 2004 og frem til i dag. Titlen er ”Svenskan – ett språk at äga, älska och ärva. Antologien er redigeret af Per-Åke Lindblom og Arne Rubensson og indeholder følgende temaer: Moderne sprog, det engelske sprogs stilling i Sverige, svensk i EU, svensk som hovedsprog i Sverige, Svensk kontra engelsk på universiteterne, mellemnordisk sprogforståelse, finlandssvensk, sprogstatistik, alment om svensk samt øvrigt, der dels handler om patentlovgivning, der er helt aktuelt i EU-sammenhæng, en gennemgang af den svenske sproglov samt den seneste programerklæring for Språkförsvaret. Antologien giver et godt og varieret indtryk af de mange facetter der er i forbindelse med en national sprogpolitik. Antologien giver også et godt indtryk af de mange ligheder, men også forskelle, der er mellem Danmark og Sverige, sprogpolitisk set. Køb bogen og brug den som inspiration, eller besøg portalen, hvor alle indlæggene også kan læses.
 
Samarbejde og samarbejdsaftale    


Per-Åke Lindblom vil være kendt af læsere af Modersmål-Selskabets årbog fra 2009, ”Dansk i verden, hvor han bidrog med indlægget “Mitt förhållande till danska språket”. Undertegnede var af Språkförsvaret inviteret til seminar i Stockholm i oktober 2009 med temaet ”Håller språken ihop Norden? –om den nordiske språkgemenskapen”. Da Språkförsvaret nu er omdannet til en forening, med mange fælles berøringsflader til Modersmål-Selskabet, har vi besluttet at indgå en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen udmøntes på den måde at Språkförsvaret har et fuldgyldigt medlem i Modersmål-Selskabet, med taleret, stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen, og vice-versa. De to medlemskaber er kontingentfri.
 
 Vi er glade for denne formalisering af samarbejdet, og vi er spændte på hvad det kan føre med sig.
 
Jørgen Christian Wind Nielsen
Formand
 
Billeder fra seminaret ”Håller språken ihop Norden? –om den nordiske språkgemenskapen” i 2009 kan ses her
https://picasaweb.google.com/114920280531758090153/Sprakforsvaret2# .
Mit indlæg på seminaret kan ses her
www.sprakforsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/Sprogligt_faellesskab.pdf
 
Språkförsvaret på nettet
www.sprakforsvaret.se/sf/
 
(Artikeln publicerad i Sprog & Samfund december 2011 - här med författarens tillåtelse)