Sprakforsvaret
   

Brev till Linnéuniversitetet om engelska sektionsnamn

Linnéuniversitetet
Att: Universitetsstyrelsen/Rektor
351 95 Växjö

I ett diskussionsreferat om ett nytt organisationsförslag som publicerats på Linneuniversitetets webbplats heter det: "Diskussionerna under tisdagen fördes inom fem tematiska områden (eventuellt blivande sektioner); Life and Health Sciences, Engineering Sciences, Business and Economics, Arts and Humanities och Social Sciences. Man diskuterade bl a vilka olika institutioner och fakulteter (eller motsvarande) som man kan tänka sig."

Avser Linnéuniversitet att skapa organisatoriska enheter, sektioner (motsvarande fakulteter), med engelska namn, d.v.s. Life and Health Sciences, Engineering Sciences, Business and Economics, Arts and Humanities och Social Sciences? Observera att Språklagen från 2009 framhåller myndigheternas särskilda ansvar för svenskans användning. Om inte detta är er avsikt, varför överhuvudtaget använda engelska arbetsnamn?

Språkförsvarets styrelse

genom Per-Åke Lindblom

Nätverket Språkförsvaret
http://www.sprakforsvaret.se/sf/
E-post: [email protected]
             [email protected]

1/2 2012