Sprakforsvaret
   

Brev till Christer Åberg, VD för Arla Foods AB, om engelska beskrivningar


Från: Borelius Jonas
Skickat: den 13 februari 2012 16:52
Till: Christer Åberg
Ämne: BIFIDO


Hej Christer!


Jag köpte BIFIDO med blåbärssmak igår och undrar lite hur ni tänker när det gäller språket på förpackningen.


På framsidan står det ”BIFIDO, friendly bacteria culture, mild blueberry, fruit drink with pulp, millions of friendly BIFIDO bacteria”. På engelska alltså.
Och det var det enda på engelska. På övriga sidor är texten på svenska, danska, norska och finska.


Varför använder ni engelska på en produkt som bara säljs i de nordiska länderna? I Sverige är det officiella språket SVENSKA. Det bestämde Sveriges Riksdag i den språklag som antogs 1:a juli 2009. I samma språklag anges också ett antal officiella minoritetsspråk, och där ingår INTE engelska.


Orsaken att jag tar mig tid att skriva detta är att jag blir mer och mer irriterad på alla SVENSKA företag som använder engelska i sin reklam och marknadsföring. Det är inte bara jag som blir irriterad för övrigt. Fler och fler svenskar bildar nätverk och föreningar som slåss mot överdriven användning av engelska i Sverige. Jag vet att marknadsförare, reklamfolk och affärsidkare har en övertro på att engelskan ökar försäljningen i Sverige. Mig veterligt finns det ingen vetenskaplig undersökning som bevisar att så är fallet.


Våga stå emot engelskan på era produkter! Stå upp för våra skandinaviska språk! IKEA använder svenska namn på sina produkter, inte bara i Sverige utan också över hela världen. Och det har ju gått ganska hyggligt för dem…


Med vänlig hälsning
Jonas