Sprakforsvaret
   

Svar från Linnéuniversitetet

Hej!                                      D nr 2011/451
 
För närvarande pågår ett omfattande arbete inom Linnéuniversitetet angående en ny intern organisation fr o m nästa år. Utgångspunkten har varit universitetsstyrelsens principer för den nya organisationen, och arbetet startade genom omfattande diskussioner med olika grupperingar inom universitetet. I diskussionsunderlagen till dessa diskussioner valde ledningsgruppen att använda ”otraditionella” begrepp för att få en så bred diskussion som möjligt. Man valde t ex att använda begreppet ”sektion” istället för det inom universitetsvärlden gängse använda fakultet. Dessutom användes engelska benämningar på förslag till namn på dessa sektioner. Detta med samma syfte, att ”koppla loss” diskussionen från nuvarande förhållanden.

Det är givetvis inte avsikten att ha endast engelskspråkiga benämningar för den framtida organisationen.

Vänliga hälsningar
Ulrika Bengtsson Verde

Kvalitetssamordnare
Linnéuniversitetet
Planeringsavdelningen
391 82 Kalmar
 

8/3 2012