Sprakforsvaret
   

Brev till Luleå Tekniska Universitet om anställningsannonser på engelska

Hej,

Det är osäkert om jag nu vänder mig till rätt instans, men önskar ändå få svar på några tämligen enkla frågor.

I stora annonser i bland andra, Dagens Nyheter, lördag 19 november, söker ni personal till Luleå University of Technology.
 
Annonserna finns som sagt i Sveriges största dagstidning och torde därmed vara riktade till personer som helt eller delvis är svensktalande.  Annonsernas texter är emellertid utformade på engelska. Betyder detta att ni utesluter svenska sökande? ( I ett nyligen utkommet utlåtande från Justitieombudsmannen får ansökningar till tjänster vid svenska universitet och högskolor inte utesluta ansökningar på svenska.) Det förefaller oss vara ett gränsfall där ni indirekt utesluter ansökningar på andra språk än på engelska. Är detta riktigt uppfattat? Finns det några andra skäl till att ni utformat era annonser på engelska i svensk dagspress? De kontaktpersoner som anges i annonserna är så vitt man i förstone kan bedöma, uteslutande svenska. Tillmäter ni ansökningar på engelska större tyngd vid ansökningsförfarandet (om ni nu godkänner ansökningar på andra språk än engelska)?
 
Med vänlig hälsning
 
Arne Rubensson
, Språkförsvaret

23/11 2011