Sprakforsvaret
   

Brev till Swedavia Arlanda om skyltning på flygplatsen

När jag nyligen återkom från Amerika, råkade jag göra en iakttagelse bland skyltarna. Systemet med tvåspråkiga skyltar i terminalen, där språken anges i olika färg, är naturligt och väl utfört, men för första gången märkte jag nu att en ofta återkommande skylt fanns i två varianter, ibland med texten "Utgång / Gate", ibland "Gate / Gate".

Något skäl att blanda de två varianterna till synes slumpmässigt kan jag inte se, utan gissar att det är fråga om en övergång från den ena till den andra typen. I så fall vill jag uttrycka min livliga förhoppning att det gäller byte till typen "Utgång / Gate". När det finns ett svenskt, lättförståeligt ord som motsvarar det engelska begreppet, kan jag inte se någon anledning att inte använda det. Att upprepa "Gate" på skylten för att markera detta ord som en svensk term, förefaller mig enbart löjligt och meningslöst. I så fall vore det bättre att spara pengar genom att framställa mindre, enspråkiga skyltar. Tacksam för en förklaring till skyltblandningen!

Till sist vill jag också framföra min uppskattning av att Jussi Björling sent omsider kom med bland de svenskar som hälsar de utländska turisterna välkomna vid utgången från terminalen!

Med vänlig hälsning
Harald Henrysson
12/3 2012