Sprakforsvaret
   

Följebrev 2018

 

(Följebrev)

ENKÄT TILL RIKSDAGSPARTIERNA INFÖR RIKSDAGSVALET 2018

Språkförsvaret bifogar en språkpolitisk enkät, som vi hoppas att samtliga riksdagspartier vill besvara före valdagen. Svaren kommer fortlöpande att publiceras på vår webbplats och/eller i vår nätdagbok. Den första publiceringen sker från och med den 6 augusti och därefter allteftersom svaren inflyter fram till valdagen.

Vi har inga synpunkter på svarens eventuella längd; respektive parti får stå för denna avvägning.

Vi hoppas på er medverkan i denna avstämning vad gäller aktuell svensk språkpolitik.

Med vänlig hälsning

Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret