Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Patrik Allinger, CityMail

(Konversationen läses uppifrån ner med det äldsta mejlet överst)

Hej Patrik!

Jag har under snart fem års tid arbetat i omedelbar närhet till ett av era stockholmskontor. Under denna tid har jag förundrats över att brevbärarna kommunicerar med varandra på engelska, och inte på svenska som ju vore det naturliga, innan sina postrundor.

Då jag i våras kontaktade en person på City Mail angående detta (Jag vill minnas att det var personalavdelnings/HR-chefen) fick jag tills svar att kravet på att kunna svenska har tagits bort på City Mail men att man räknar med att personerna lär sig svenska på arbetsplatsen. Detta är även bra för integrationen fick jag höra.

Jag svarade att det är ett fullständigt bakvänt resonemang och att man naturligtvis ska kunna svenska redan innan man går ut på den svenska arbetsmarknaden.
Annars finns stor risk för att incitamentet att faktisk lära sig svenska sjunker. Så här efter snart fem år vill jag påstå att jag har fog för mina misstankar då jag aldrig har hört brevbärarna tala svenska med varandra. Inte en enda gång! För övrigt inget annat språk heller, utan bara engelska.

Mot bakgrund av ovanstående så vore jag tacksam för snabbt svar på följande två frågor:

1. Hur tycker Du att ni lyckas med att integrera utländska anställda inom City Mail, med avseende på kunskaper i det svenska språket?

2. Har ni på City Mail kännedom om samt har tagit några intryck av den svenska språklagen från 2009 som klart och tydligt anger att svenska är officiellt huvudspråk i Sverige, samhällets gemensamma språk och att det svenska språket ska kunna användas inom alla samhällsområden? Engelska språket har å sin sida ingen som helst officiell ställning i Sverige. Officiella minoritetsspråk är dock finska, tornedalsfinska/meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib. Även det svenska teckenspråket har en liknande ställning.

Personligen är jag alltså osäker på om jag ens kan snacka med brevbäraren på svenska. Det känns uppriktigt sagt inte som något överkrav - tvärtom högst rimligt!

Med vänliga hälsningar

Per-Owe Albinsson, medlem i Språkförsvaret
www.språkförsvaret.se

6/8 2020


Hej Per-Owe

Vi anställer de personer som vi anser lämpliga för jobbet, oavsett om de är svenskar eller kommer från något annat land. Vi har som krav att de vi anställer ska förstå och prata svenska eller engelska. Vi kommunicerar generellt på svenska inom företaget. Alla möten och utbildningar är generellt på svenska, även om vi ibland även komplettera med engelska för att säkerställa förståelsen hos vår medarbetare.

Vi anser att bästa sättet att integreras i det svenska samhället är ett riktigt arbete. Det är inte heller nödvändigt att fullt ut förstå eller prata svenska för att kunna arbeta hos oss. Personerna lär sig och blir bättre på svenska i arbetet. Det har vi massor av exempel på inom företaget. Människor som knappt kunde svenska, nu är arbetsledare och pratar en bra svenska. Sen är det självklart att de får prata på det språk som är enklast för dem när de pratar med varandra, oavsett om det är svenska eller engelska (eller kanske nått annat språk).

För ett företag måste man även se till vilka som söker arbete hos oss. Om vi hade krav på enbart svensktalande skulle vi inte få tag i personal. Det är så verkligheten ser ut. Vi är en öppet och icke diskriminerande företag och anställer den som vi anser är lämpligast för jobbet.

Vi är stolta över att kunna erbjuda nyanlända till detta fantastiska land en möjlighet till ett arbete och en trygghet. De är bästa vägen till en integrering och ett lärande av det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar.

När det gäller att prata med våra brevbärare, så tycker jag att du ska prova att prata med någon av dem. Även om svenskan kanske inte kommer vara perfekt så kommer ni säkert att förstå varandra, bara viljan till att förstå en annan människa finns där.

Vänliga hälsningar
Patrik Allinger
Utbildning- och kommunikationschef
CityMail Sweden AB

Hej igen Patrik!

Tack för snabbt svar: Jag har dock mycket svårt och tro att Ni vid City Mail inte kan få tag i svensktalande personal. Kan det rent av vara så att det är billigare att anställa icke-svensktalande, eftersom de troligen ej känner till rimliga lönenivåer m m lika väl som personer som är födda i och/eller har bott länge i Sverige!? När allt kommer omkring så är ni ju inga filantroper utan ett vinstdrivande företag.

På vad sätt är det diskriminerande att kräva svenskkunskaper av nya medarbetare? Eftersom de flesta människor från andra länder vet att svenskar är relativt slängda i engelska så finns risken att dagen då den nyanlända/e medarbetaren går över till svenska kanske aldrig kommer. Det är så jag starkt misstänker att det förhåller sig vid aktuellt postkontor.

Brevbärare är ett yrke där man kan förvänta sig kundkontakter och då känns det minst sagt fel då ett helt arbetslag på aktiv arbetstid (raster är något annat) på upp till tio personer står och talar engelska på lastkajen.

Du nämner att du anser att jag ska prova att gå fram och tala svenska med brevbärarna. Det faktum att de inte talar svenska sinsemellan gör att det tar emot då man vet att de föredrar ett annat språk. Det känns som att man på nåder får be om att tala sitt eget språk - sitt eget land!

Om jag som är relativt ung känner mej exkluderad och att det tar emot, hur ska då inte äldre svenskar och invandrare som inte behärskar engelska känna sig?
Jag kan i sammanhanget berätta att jag känner ett antal personer, såväl medlemmar i Språkförsvaret som andra, som har blivit blängda på och ropade glåpord efter då de har uthärdat i att få tala svenska - i Sverige! Oftast i restaurang-sammanhang men även i andra situationer. Hur fel och bakvänt är inte detta pä en skala? Det liknar nästan det spott och spe som finlandssvenskar inte helt sällan tvingas uthärda i Finland.

Jag vet inte vilka referenser Du har vad gäller språkinlärning men tycker inte Du att det är ett minst sagt klent resultat och ett underbetyg för City Mail med en arbetsplats där personalen inte har yppat ett ord på svenska sinsemellan under fem års tid? Jag passerar den flera gånger i veckan.

Hur var det nu förresten: Hade Ni någon kännedom om den svenska språklagen vid City Mail? Oavsett så vore det intressant att få veta ifall Du, mot bakgrund av vad jag skrev i mitt förra e-brev, anser att City Mails verksamhet sker i enlighet med språklagens intentioner?

Vi tjänar väl alla på att kunna kommunicera på ett gemensamt språk i detta fantastiska land (för att citera dig) och då rimligtvis på majoritetsspråket i "Svedala" sedan urminnes tider - svenska!?

Med vänliga hälsningar         PS! Varför inte "Centrumpost"? DS!

Per-Owe

Hej Per-Owe

Vi betalar alla våra anställda lön enligt kollektivavtal och följer samtliga svenska lagar. Vi ser alla människor som lika viktiga och diskriminerar ingen. Vi är stolt över alla våra  anställda, oavsett var de kommer ifrån. Vi anställer de som söker jobb hos oss och som vi anser är mest lämpade för jobbet.

Vi är ett svenskt företag med svenska som huvudspråk, men ställer inget krav på att man måste prata svenska sinsemellan. Även om de allra flesta gör det och sen pratar en del engelska och ytterligare en del något annat av all världens språk.

Om de stod och pratade engelska på lastkajen, så är det helt ok för oss som företag. Vi är ett mångkulturellt land där det talas många språk. Som företag medför det att vi får anställda från många länder som prata många olika språk. De kommunicerar på svenska eller engelska med varandra. Vår företagsspråk är generellt svenska, men även engelska är ok. Det viktigaste är skapa förståelse mellan varandra.

Med vänliga hälsningar
Patrik Allinger
CityMail Sweden AB


Hej igen!

Med all respekt: Har Du läst hela mitt e-brev? Du besvarar faktiskt inte mina frågor utan kör bara på som ett mantra med att Ni är stolta över Era anställda och har svenska som huvudspråk.

Att City Mail, som ju är ett svenskt företag, har en så slapp hållning till svenska språket, tillika landets huvudspråk, att Ni anser att det är i sin ordning för en hel arbetsgrupp i ett serviceyrke med kundkontakter
att på ARBETSTID stå och prata på vilket språk de behagar; så blir jag både arg och mörkrädd.

Det ger dessutom en delförklaring till att Sverige är ett av de länder som har lyckats erkänt dåligt med språkinlärning av invandrare. Om modermålstalare och företag själva har en låt-gå-mentalitet, så kan det inte gå mycket annat än illa!

Du talar som om Ni tror att allt löses med morötter. Efter att ha passerat Ert postkontor under dessa fem år är jag mer övertygad än någonsin om att det behövs morötter men även piska.

Jag är också mer övertygad än någonsin om att det behövs ett språkligt uppvaknande i Sverige och att vi i Språkförsvaret ligger helt rätt i tiden.

Med vänliga hälsningar

Per-Owe


Hej Per-Owe

Jag delar inte Svenska språkförsvaret uppfattning om att svenska språket behöver försvaras. Jag ser inte att er organisation eller likande organisationer behövs. Det svenska språket kommer vara kvar oavsett vilket språk våra medarbetare pratar. Eller vilket språk människor från andra länder väljer att prata när de kommer hit. De lär sig en svenska som räcker för dem och sedan kommer kommande generationer lära sig en ännu bättre svenska. Svenskan kommer överleva långt efter vi båda är borta. Jag är inte det minsta oroliga. Jag gläds åt det mångkulturella land Sverige är och hur kulturen och språket berikas av alla människor som kommer hit.

Språket utvecklas och berikas av andra språk. Så har det alltid varit. Vi har alltid påverkats av andra språk och av invandrare som kommer till Sverige. Svenska språket kommer vara kvar och det är inte hotat. Det svenska språket kommer klara sig utmärkt. Det står sig starkt.

Jag undanber en fortsatt diskussion kring våra medarbetares språk. Vi är helt trygga i vårt svenska språk och att vi tillåter våra medarbetare att prata engelska med varandra där kommunikationen och förståelsen underlättas mellan medarbetare. Du kan alltid vända dig till oss eller våra enheter och prata svenska med oss. Vårt huvudspråk inom företaget är svenska.

Dina frågor ska ju besvaras också.
1. Ja, vi är otroligt duktiga på att bidra till att människor integreras in i det svenska samhället. Det viktigaste för detta är att få ett jobb. Det är inte vår uppgift att lära dem svenska. Det står inget i lagen om att företag ska lära ut svenska.
2. Svenska är vårt huvudspråk och du kan alltid vända dig till oss på svenska. Men vi förbjuder inte att det pratas andra språk än svenska där det underlättar kommunikationen. Lagen säger inget om att andra språk är förbjudna att prata i samhället eller i arbetslivet.

Vänligen
Patrik Allinger
CityMail Sweden AB