Sprakforsvaret
   

Svar till Nordic International School

Tack för ert svar den 30/8 2020 på vår skrivelse av den 30/6 2020!

Vår skrivelse utgick från vad ni själva skriver på er webbplats:

"På Nordic International School utgår undervisningen från den svenska läroplanen men vi använder engelska som vårt primära språk, både i klassrum och på raster (vår fetstil). Alla medarbetare ska tala mycket god engelska. Upp till hälften av all undervisning ska vara på engelska i de högre årskurserna."

Det heter också på webbplatsen:

”En skola där det engelska språket används i vardagen (vår fetstil) och där eleverna förbereds för ett liv i en allt mer internationell värld.”

Nu menar Anna Forsell i sitt svar att Nordic International School inte har något påbud om att engelska ska användas i första hand i såväl klassrum som på raster. Men det står faktiskt på er webbplats – se citat ovan – att engelska är ert primära språk både i klassrum och på raster. Menar ni att er egen beskrivning är falsk? Eller menar ni att denna rangordning har uppstått rent spontant, utan skolledningens tillskyndan? Eller menar ni att majoriteten av era elever har engelska som modersmål? Om ni verkligen menar vad ni säger, följer att det är omöjligt att åstadkomma att engelska fungerar som primärt språk i klassrum och på raster utan att skolan medvetet eftersträvar detta.

Om nu Nordic International School inte medvetet eftersträvar att engelska ska användas som primärt språk i såväl klassrum som på raster, bör ni så fall genast ändra er beskrivning på webbplatsen. Vi utesluter inte att ni exempelvis har velat profilera er gentemot Internationella Engelska Skolan, det vill säga att ni är mer ”engelska” än den skolan, eftersom era elever till och med talar engelska på rasterna.

Varför har ni för övrigt ett engelskt namn på skolan?

Vi ser fram emot att få ta del av er undersökning av språkförhållandena på Nordic International School.

P.S. Om ni vill diskutera vår brevväxling muntligt, kan ni ringa ordföranden Per-Åke Lindblom – 070 - 7782302.

Språkförsvarets styrelse

31/8 2020