Sprakforsvaret
   

Svar till Språkförsvaret

Hej!

Tack för era synpunkter på vårt svar.

Vi kommer att granska hur vi uttrycker oss på vår hemsida så att vår internationella profil inte kan tolkas på felaktigt sätt.

Anna Forsell

Verksamhetsutvecklingschef  på Watma Education

4/9 2020