Sprakforsvaret
   

Försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

Regeringen har idag den beslutat att inrätta en fyraårig försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan. Försöksverksamheten äger rum under perioden den 1 augusti 2003 -30 juni  2007.

Försöksverksamheten, som regleras i en särskild förordning, innebär att en kommun får anordna delar av undervisningen i grundskolan på det engelska språket. Under den sammanlagda tid som sådan undervisning anordnas får högst hälften av undervisningen ske på engelska. Vidare får undervisningen i ett enskilt ämne inte helt bedrivas på engelska.

Redan idag innebär Skolverkets praxis att fristående skolor kan bedriva delar av undervisningen på engelska även för elever som inte har engelska som modersmål. Genom denna försöksverksamhet blir det möjligt även för kommunala grundskolor att bedriva engelskspråkig  undervisning på motsvarande sätt, säger utbildnings- och  forskningsminister Thomas Östros i en kommentar.

En kommun som avser att delta i försöksverksamheten skall anmäla detta till Skolverket. Skolverket skall följa upp och utvärdera försöksverksamheten. Även den kommun som deltar skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten.

Erik Svanfeldt

T f pressekreterare

08-405 17 91

0708-88 15 67

 

Karin Edholm

Departementssekr.

08-405 17 86

12/6 2003

Åter till "Nyheter och notiser"