Sprakforsvaret
   

Svenska språket en amerikansk koloni

Biologisk mångfald hotas av miljöförstöring, språklig mångfald av kulturell åverkan. Det skriver Patrik Marckert, frilansskribent och universitetsstuderande i Stockholm, som menar att "problemkällan är densamma, ett näringsliv som i jakt på vinst försummar andra värden och människors friheter."

En kulturell tragedi närmar sig. Genom att tillåta svenska språket bli en koloni för amerikansk slang riskerar vi att utarma och förvanska det. Vi riskerar att förlora en språklig mångfald. Med färre språk förlorar vi färger och kulturella värden. Mångkultur ersätts av likriktade funktionsspråk, språk som verktyg för att accelerera konsumtionen. Detta sker redan nu. Med ett språkligt närmande till Förenta Staterna konsumerar vi effektivare deras produkter.

Sverige är inte unikt, det ser likadant ut i stora delar av världen. Det beror mycket på en tekniktrimmad lavin av amerikansk snabbmatskultur. Språk innehåller ofattbara estetiska värden. Också intellektuell förmåga är kopplat till våra språk. Vi blir inte korkade av att prata en lättversion av engelska, men utan vårt språk kan vi inte uttrycka vissa tankar eller känslor. Språket utgör vår föreställningsvärld. Det som sker är dessutom irreversibelt, vilket borde göra oss försiktiga. Ett försvunnet språk kommer aldrig åter.

Det finns visserligen inget beständigt språk, språk formas och förändras av dem som brukar det. Och svenska språket vore nästan inget utan låneord. Situationen är dock märklig. Förändringen är ej folklig, utan kommer uppifrån, från företag i medie- och underhållningsindustrin. Det är inget organiskt utbyte mellan språken, utan en ensidig kulturell spärreld. Tekniken förstärker följderna. Biologisk mångfald hotas av miljöförstöring, språklig mångfald av kulturell åverkan.

Problemkällan är densamma, ett näringsliv som i jakt på vinst försummar andra värden och människors friheter, i kombination med stater försvagade av lobbyism och bristande representativitet.

Det krävs handlande. Konkreta skyddsåtgärder bör vidtagas på det kulturella planet, precis som skett i miljöarbetet. De folkvalda bör driva ämnet starkare på internationell nivå. Förbrytare mot kulturell mångfald bör straffas, som i fallet med miljö. Det krävs att vi identifierar och tar avstånd från de företag som bedriver mångfaldsfientlig verksamhet, till exempel leverantörer av kommersiell underhållning. Och det krävs att företagen tar ansvar för vad de gör.

Patrik Marckert

Publicerat på Yelah Debatt http://www.yelah.net/yelah/20040301/debatt040301 1/3 2004

Åter till "Debatt- och insändararkiv"!