Sprakforsvaret
   

Om oss

Språkförsvaret startade som en privat webbsida 2002. Flera likasinnade anslöt sig successivt, men först under våren 2005 var vi tillräckligt många för att kunna bilda ett nätverk.  Vi uppnådde en kritisk massa, som innebar att vår verksamhet kunde expandera, samtidigt som fler medlemmar anslöt sig.

Språkförsvaret är en ideell organisation, som är partipolitiskt obunden. I princip kan alltifrån moderater till kommunister, som delar vår uppfattning att svenska språket har ett egenvärde och måste försvaras bland annat gentemot engelskans framträngande, stödja vår verksamhet. De texter som vi publicerar på webbsidan stammar också från samma breda politiska spektrum.

Vi anser inte att svenska språket ska användas som ett medel för att nedvärdera andra och därför publicerar vi inte rasistiska, chauvinistiska eller sexistiska texter.

Språkförsvaret gör språkpolitik - inte politik.